Umelá inteligencia tu a teraz

Informačné centrum Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA a Žilinská univerzita v Žiline vás pozývajú na diskusný panel o aktuálnom nasadzovaní produktov umelej inteligencie, o súvislostiach, ktoré sú s používaním AI spojené.Diskusia sa uskutoční 25.marca 2024 o 10.00 v Koncertnej sieni Fakulty humanitných vied UNIZA. Panelisti: prof. RNDr. Vladímír Šucha, DrSc., Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovenskuprof. Ing. Róbert Hudec, PhD., FEIT UNIZAprof. RNDr. Erika Halašová, PhD., Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK, Martinské centrum pre biomedicínuprof. MUDr. Jana Plevková, PhD., Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK, Martinské centrum pre biomedicínudoc. Ing. Michal Gregor, PhD., UNIZA, Kempelenov inštitút inteligentných technológiíModerátor diskusie:prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA ...
Viac info

SENIOR EURÓPAN 2023 – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

Informačné centrum Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA vyhlasuje súťaž Senior Európan 2023. Galéria a vyhodnotenie Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti špecifickej cieľovej skupiny občianskej verejnosti o EÚ poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, legislatíve, politikách, programoch Európskej únie a jednotlivých členských štátoch. Súťaž zároveň umožní poskytnúť spätnú väzbu inštitúciám Európskej únie o dosiahnutej úrovni európskeho povedomia u seniorov na Slovensku.Súťaž sa uskutoční prezenčnou formou v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline, alebo v priestoroch Univerzitnej knižnice UNIZA.V každom dennom centre pre seniorov môžu súťažiť maximálne 3 súťažné tímy, pozostávajúce minimálne z troch a najviac z piatich členov.  Registrácia !POZOR ZMENA TERMÍNU!Uzávierka prijímania prihlášok: 22. august 2023Dátum konania súťaže: 14. september 2023  Štatút súťaže SE 2023 Registračný formulár môžete vyplniť online. Po uzatvorení prihlášok Vám pošleme zoznam materiálov, z ktorých súťažiaci môžu čerpať vedomosti. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na danej e-mailovej adrese, alebo na tel. čísle +421 908 928 488. Registračný formulár ONLINE ...
Viac info

MLADÝ EURÓPAN 2023 – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

Zastúpenie Európskej komisie a informačné centrá Europe Direct, vyhlasujú 18. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Registrácia Uzávierka prijímania prihlášok: 6. apríl 2023Vyplňte priamo El. formulár na registráciu, alebo napíšte žiadosť o registráciu do súťaže na e-mailovú adresu: europedirectzilina@uniza.skDo predmetu správy vpíšte: REGISTRÁCIA ME 2023V správe uveďte názov školy a kontaktnú osobu. Následne Vám bude odoslaný REGISTRAČNÝ FORMULÁR, spolu s pokynmi a ďalšími informáciami pre prihlásenie do súťaže. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na danej e-mailovej adrese, alebo na tel. čísle +421 908 928 488. El. formulár na registráciu Registrácia skončila! Štatút súťaže ME 2023 Dodatok k súťaži ME 2023 Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Švédsku, alebo o Španielsku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2023.Projekt:Projekt je potrebné poslať mailom na europedirectzilina@uniza.sk do utorka 18. apríla 2022. Do predmetu správy uveďte: Projekt ME 2023 Regionálne kolo:Dátum konania súťaže: 25. apríla 2023, 10:00 hod. Miesto konania: Univerzitná knižnica UNIZA Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi...
Viac info