Dezinformácie a ich nebezpečenstvo: Komentár k prieskumu

Šírenie informácií o Európskej únii je jedna zo základných úloh informačných centier Europe Direct. Pracujeme s mnohými cieľovými skupinami v regióne a preto sa často stretávame s rôznymi dezinformáciami a hoaxami, ktoré sú rozšírené naprieč celou spoločnosťou.Jednou z cieľových skupín, s ktorými pracujeme najčastejšie, sú stredné školy. V priebehu decembra 2022 sme práve v tomto prostredí realizovali krátky online dotazník, ktorého cieľom bolo zistiť spôsob získavania informácií u študentov aj pedagógov.Dotazník nebol dlhý a asi zaujal, pretože na naše otázky odpovedalo 289 respondentov, anonymne a dobrovoľne. Na zapojenie do dotazníka sme kontaktovali predovšetkým stredné školy v  Žilinskom kraji. Súčasťou súhrnnej správy a príslušných analýz budú vyhodnotenie preferovaných prístupov k získavaniu a spracovaniu informácií cieľovými skupinami. Náš komentár pracuje so zisteniami, ktoré sme síce tušili, ale ich sila a jednoznačnosť nás niekedy zaskočila.Je stála nádej a viera, že mladí ľudia vidia veci jasne a dokážu vyhodnocovať, v akej spoločnosti chcú žiť. Z celkového počtu odpovedí 88% respondentov vníma za dôležité a užitočné naše členstvo v EÚ. Takmer 94 % respondentov vie, čo sú dezinformácie a hoaxy a považuje ich za nebezpečné. Mladí ľudia dokážu overiť zdroj...
Viac info

POTRAVINY NA NAŠICH STOLOCH

Galéria Prinášame Vám fotogalériu a záznam z podujatia.Zdroj: Nadácia PolisFotografie: Richard Kohler Predošlé Ďalšie Záznam Diskusia o tom, ako by mal vyzerať náš potravinový systém, o ekologickom hospodárení, udržateľnej produkcii zdravých a bezpečných potravín, o tom, či vieme zabezpečiť potravinovú sebestačnosť v Európe, na Slovensku. Rozprávanie aj o pôde ako zdroji nášho zdravia - kedy orať a kedy použiť bezorbovú technológiu, ako z vypestovaných potravín pripraviť hodnotné jedlo. Diskusia aj o tom, či dokáže EÚ a jej politiky pružne zareagovať na krízové situácie pri získavaní potravinárskych komodít.  Vstup je voľný.  PIATOK 11. NOVEMBRA 2022 O 16:30, Nadácia Polis Vysielať budeme aj online. Sledujte nás na www.youtube.com/nadaciapolis Hostia:Róbert Dohál, predseda PD Krakovany, ktoré hospodári bez orby a umelých hnojív Katarína Medveďová Ovečková, lektorka varenia, žurnalistka a autorka projektu Cookučka, venuje sa zážitkovému vzdelávaniu v oblasti stravovania a popularizácii zdravej stravy v školách Jozef Golian - odborník v oblasti bezpečnosti a kontroly potravín, potravinových systémov, osobnosť potravinárstva za rok 2021 a podpredseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Ján Pátek, komunikačný manažér Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Moderuje: Martin...
Viac info

PIPPI DLHÁ PANČUCHA – Prinášame Európsku zbierku do nášho mesta

Nášmu informačnému centru Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA sa podarilo priviesť EURÓPSKU ZBIERKU KNÍH PIPPI DLHÁ PANČUCHA, ktorá už precestovala polovičku sveta. Zbierku 32 kníh vydaných v rôznych 32 jazykoch sveta o obľúbenej hrdinke budete môcť prezrieť v Mestskej knižnici Žilina, konkrétne na pobočke Vlčince. Slávnostné otvorenie výstavy, sa uskutoční v pondelok (24.10.2022) o 09:00 hod..  V rámci našej spolupráce tam výstava potrvá od 24.10.2022 do 14.11.2022 s bohatým sprievodným programom. Konkrétny program výstavy tejto zbierky a viac informácií nájdete na webovej stránke Mestskej knižnice Žilina. Viac informácií ...
Viac info