Zastúpenie Európskej komisie a informačné centrá Europe Direct, vyhlasujú 19. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan.

Registrácia

Uzávierka prijímania prihlášok: 5. apríl 2024

Vyplňte priamo El. formulár na registráciu, alebo napíšte žiadosť o registráciu do súťaže na e-mailovú adresu: europedirectzilina@uniza.sk

Do predmetu správy vpíšte: REGISTRÁCIA ME 2024

V správe uveďte názov školy a kontaktnú osobu. Následne Vám bude odoslaný REGISTRAČNÝ FORMULÁR, spolu s pokynmi a ďalšími informáciami pre prihlásenie do súťaže.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na danej e-mailovej adrese, alebo na tel. čísle +421 908 928 488.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Belgicku alebo o Maďarsku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2024.

Projekt:

Projekt je potrebné poslať mailom na europedirectzilina@uniza.sk do štvrtka 18. apríla 2024.

Do predmetu správy uveďte: Projekt ME 2024

Regionálne kolo:

Dátum konania súťaže: 25. apríla 2024, 10:00 hod. 

Miesto konania: Univerzitná knižnica UNIZA

 

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Hlavnými témami tohto ročníka súťaže rok sú: Európske voľby, Európsky rok zručností, podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority
Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen. Najmä Európska zelená dohoda, NextGenerationEU, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity.


Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2024, konkrétne Belgicko a Maďarsko. V neposlednom rade tiež zahraničné vzťahy a pôsobenie Európskej únie navonok, i vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine.
Medzi ďalšie priority patrí Program Slovensko 2021- 2027, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Záštitu nad súťažou v roku 2024 prevzal výkonný podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič.

Partnerom a hostiteľom národného kola súťaže je Žilinská univerzita v Žiline.

Mladý Európán 2024 – Časový harmonogram

Regionálna úroveň:

Vyhlásenie súťaže: 18. marec 2024
Uzávierka prijímania prihlášok: 5. apríl 2024
Dátum konania súťaže: 15. apríla – 30. apríla 2024

Národná úroveň:
Vyhlásenie súťaže: 9. mája 2024
Dátum konania súťaže: 11. – 12. júna 2024
Vyhlásenie výsledkov súťaže: 12. júna 2024