Informačné centrum Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA a Žilinská univerzita v Žiline vás pozývajú na diskusný panel o aktuálnom nasadzovaní produktov umelej inteligencie, o súvislostiach, ktoré sú s používaním AI spojené.

Diskusia sa uskutoční 25.marca 2024 o 10.00 v Koncertnej sieni Fakulty humanitných vied UNIZA.

Panelisti: 

prof. RNDr. Vladímír Šucha, DrSc., Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD., FEIT UNIZA

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD., Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK, Martinské centrum pre biomedicínu

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD., Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK, Martinské centrum pre biomedicínu

doc. Ing. Michal Gregor, PhD., UNIZA, Kempelenov inštitút inteligentných technológií

Moderátor diskusie:

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA