Koncert Pocta slobode 2023

V piatok 18. augusta 2023 o 18.30 h. sa v Devíne uskutoční koncert Pocta slobode 2023. Už samotné miesto koncertu – Hrad Devín je nielen pamätným miestom, ktorým prechádzala železná opona deliaca Slovákov od slobody a demokracie, ale zároveň aj symbolom jej znovuzískania. 21. augusta ubehne presne 55 rokov od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Príďte si uctiť slobodu a užiť si skvelé koncerty umelcov slovenskej a českej hudobnej scény. Podujatie podporilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Komisia prijala podrobné pravidlá podávania správ pre prechodnú fázu mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach

Európska komisia dnes prijala pravidlá upravujúce vykonávanie mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) počas jeho prechodnej fázy, ktorá sa začína 1. októbra tohto roka a trvá do konca roka 2025. Vo vykonávacom nariadení, ktoré bolo dnes uverejnené, sa podrobne opisujú prechodné ohlasovacie povinnosti dovozcov EÚ dovážajúcich tovar CBAM, ako aj prechodná metodika výpočtu viazaných emisií uvoľnených počas výrobného procesu tovaru CBAM. Podrobnosti:Tlačová správaMechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciachOficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Zákon o udržateľnejších, obehovejších a bezpečnejších batériách nadobúda účinnosť

Dnes nadobúda účinnosť nový zákon na zabezpečenie zberu, používania a recyklácie batérií v Európe. Novým nariadením o batériách sa zabezpečí, aby batérie mali nízku uhlíkovú stopu, používali len minimálne škodlivé látky, potrebovali menej surovín a aby sa v Európe zbierali, opätovne používali a recyklovali. Podporí sa tým prechod na obehové hospodárstvo, zvýši sa bezpečnosť dodávok surovín a energie a posilní sa strategická autonómia EÚ. Od roku 2025 sa postupne zavedú opatrenia na zlepšenie výkonnosti a maximálne limity uhlíkovej stopy batérií v elektrických vozidlách, ľahkých dopravných prostriedkoch (ako sú elektrické bicykle a kolobežky) a dobíjateľných priemyselných batérií. Všetky zozbierané použité batérie sa budú musieť recyklovať a bude potrebné dosiahnuť vysokú úroveň zhodnocovania, najmä v prípade kritických surovín, ako je kobalt, lítium a nikel. Od roku 2027 budú môcť spotrebitelia odstrániť a nahradiť prenosné batérie vo svojich elektronických výrobkoch kedykoľvek počas životného cyklu. QR kód poskytne prístup k digitálnemu pasu s podrobnými informáciami o každej batérii, čo pomôže spotrebiteľom a odborníkom v celom hodnotovom reťazci v ich úsilí o to, aby sa obehové hospodárstvo stalo realitou. Viac informácií o nariadení...
Viac info