Iniciatíva na podporu mladých ľudí

Iniciatíva „Podpora zamestnanosti mladých ľudí" : most k pracovným miestam pre ďalšiu generáciu Európska komisia prijala opatrenia, ktoré mladým ľuďom prinesú príležitosti v plnej miere rozvinúť svoj potenciál. Pandémia koronavírusu len potvrdila, aké je pre mladých ľudí mnohokrát ťažké presadiť sa na trhu práce. Komisia už v programe „NextGenerationEU" a budúcom rozpočte EÚ navrhla viacero možností finančnej podpory zamestnanosti mladých ľudí zo strany EÚ. Na podporu zamestnanosti mladých ľudí by sa malo použiť najmenej 22 miliárd eur.Balík na podporu zamestnanosti mladých ľudí pozostáva zo 4 pilierov:EÚ vytvorila v roku 2013 záruku pre mladých ľudí a odvtedy „postavila mosty" na trh práce pre približne 24 miliónov mladých ľudí. Návrhom Komisie na odporúčanie Rady o iniciatíve „Most k pracovným miestam" sa posilní záruka pre mladých ľudí a zvýši dosah opatrení na zraniteľných mladých ľudí vo veku 15-29 rokov v celej EÚ.Cieľom návrhu Komisie na odporúčanie Rady o odbornom vzdelávaní a príprave je urobiť vzdelávacie systémy modernejšími, príťažlivejšími, flexibilnejšími a pripravenými na prechod na digitálne a ekologické hospodárstvo.Nový impulz pre...
Viac info

Podpora európskych audiovizuálnych diel a ochrana zraniteľných divákov

Ďalšie kroky na podporu európskych audiovizuálnych diel a ochranu zraniteľných divákov Komisia 2. júla 2020 prijala usmernenia na pomoc členským štátom pri vykonávaní revidovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Usmernenia poslúžia ako praktický nástroj na zabezpečenie propagácie európskych diel v mediálnom obsahu, čím sa podporí kultúrna rozmanitosť a väčší výber pre európskych spotrebiteľov. Zároveň pomôžu lepšie ochrániť používateľov videí na požiadanie a platforiem na zdieľanie videí, najmä maloletých, pred nenávistným prejavom a škodlivým obsahom.Členské štáty EÚ majú revidovanú smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 19. septembra 2020. Očakáva sa, že tieto usmernenia, aj keď nezáväzné, prispejú k jej harmonizovanému vykonávaniu a presadzovaniu.Komisia dnes prijala dva súbory usmernení:·         Usmernenia týkajúce sa európskych dielSmernica o audiovizuálnych mediálnych službách sprísnila povinnosť podporovať európske filmy a televízne vysielanie v službách na požiadanie, ktoré musia zabezpečiť vo svojich katalógoch aspoň 30 % európskeho obsahu a zabezpečiť mu poprednú prezentáciu.·         Usmernenia týkajúce sa platforiem na zdieľanie videíRevidovaná smernica o audiovizuálnych mediálnych službách rozširuje normy EÚ týkajúce sa...
Viac info

Komisia podpísala druhú zmluvu, aby zaistila prístup k potenciálnej vakcíne

Minulý týždeň nadobudla platnosť už druhá zo zmlúv, ktoré Komisia podpisuje s farmaceutickými spoločnosťami, po tom, ako ju formálne podpísali zástupcovia Sanofi-GSK a Komisie. Zmluva umožní všetkým členským štátom EÚ nakúpiť až 300 miliónov dávok vakcíny Sanofi-GSK. Okrem toho môžu členské štáty darovať vyhradené dávky krajinám s nižšími a strednými príjmami. Sanofi a GSK sa budú takisto usilovať o to, aby promptne poskytli významnú časť svojich dodávok vakcíny prostredníctvom spolupráce so zariadením na globálny prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 (COVAX). Ide o vakcinačný pilier Akcelerátora prístupu k nástrojom proti COVID-19 pre krajiny s nižšími a strednými príjmami. Komisia už podpísala zmluvu so spoločnosťou AstraZeneca a pokračuje v rokovaniach o podobných dohodách s inými výrobcami očkovacích látok (Johnson & Johnson, CureVac, Moderna a BioNTech), s ktorými ukončila prípravné rozhovory.Podrobnosti :Tlačová správa...
Viac info