New European Bauhaus na Slovensku a v Česku

Európska komisia, spolu s Juhomoravským krajom a Kreatívnym centrom KUMST Brno organizuje seminár New European Bauhaus na Slovensku a v Česku, ktorého cieľom je informovať odbornú a širokú verejnosť ohľadom tejto európskej iniciatívy a akú úlohu má zohrávať vo verejných investiciách. Seminár sa uskutoční 20.6. v Brne, ale možná je aj online účasť. Okrem zaujímavých panelových diskusií účastníkov čaká aj napríklad návšteva víl Tugendhat a Löw-Beer, alebo Mendeleho skleníka. Svoju účasť potvrdíte vyplnením tohto formulára, kde môžete taktiež nájsť detailný program. Registrácia je možná do 2. júna....
Viac info

Predstavenie Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030

V utorok 23. mája 2023 sa viac ako 200 zástupkýň a zástupcov z výskumného a inovačného prostredia stretne v Bratislave, aby im Výskumná a inovačná autorita (VAIA) mohla oficiálne predstaviť Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií 2030. Na podujatí „Slovensko, ktoré si verí - predstavenie Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030" vystúpia predseda vlády SR Ľudovít Ódor, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha, Chief Innovation Officer Michaela Kršková a riaditeľka odboru stratégií VAIA Iva Kleinová. Celý program bude vysielaný naživo od 14:00 h. na https://lnkd.in/eC4ZFszb. Tlačová konferencia s účasťou predsedu vlády SR prebehne počas panelovej diskusie, a to v čase od 14:30 do 15:00 h. Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii. Niektoré členské štáty a EÚ urobili pokrok v dodržiavaní základných práv, na ktorých je Európska únia postavená. Život ľudí sa výrazne zlepšil vďaka legislatívnemu vývoju, judikatúre a politickým iniciatívam, ktoré spoločne prispeli k vytváraniu rovnocennejších spoločností. Napriek tomu sú podľa najnovšej dúhovej mapy Medzinárodnej asociácie lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych osôb (ILGA-Europe) lesby, gejovia, bisexuálne, transrodové, intersexuálne a queer osoby stále vystavené diskriminácii, obťažovaniu, prenasledovaniu, väzneniu, alebo sú dokonca obeťami vrážd. Všetko sa to deje v širšom kontexte hnutí vystupujúcich proti rodovej rovnosti a proti LGBTIQ osobám. Medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii je pre Európsku komisiu príležitosťou prehodnotiť, čo sa na zlepšenie tejto situácie robí. Prvým dôležitým krokom zo strany Komisie bolo prijatie stratégie pre rovnosť LGBTIQ osôb. Komisia navrhla, aby sa vo všetkých členských štátoch EÚ posilnila právna ochrana pred diskrimináciou. Na tento účel je nutné posilniť právomoci a nezávislosť orgánov pre otázky rovnosti. V rámci stratégie bude tiež predstavená prvá celoúnijná štúdia o sociálno-ekonomickej situácii intersexuálnych osôb. Celý príspevok pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, transfóbii a...
Viac info