Prehľad správ z EK (20.03-30.03.2022)

Európska komisia a Spojené štáty otvoria novú kapitolu v rámci svojej spolupráce v oblasti energetiky Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a prezident USA Joe Biden sa dnes ráno stretli v Bruseli. Zaviazali sa spolupracovať na podpore energetickej bezpečnosti Európy v nadchádzajúcich zimách a udržateľne znižovať energetickú závislosť Európy od Ruska investovaním do prechodu na čistú energiu. Spojené štáty sa budú usilovať o zabezpečenie dodatočných objemov skvapalneného zemného plynu (LNG) na trhu EÚ v objeme najmenej 15 miliárd m³ v roku 2022 s očakávaným nárastom v budúcnosti. EÚ a USA spoločne poskytnú občanom a podnikom v EÚ a susedných partnerských krajinách stabilné, cenovo dostupné, spoľahlivé a čisté dodávky energie. Podrobnosti: Záznam spoločnej tlačovej konferencie Príhovor predsedníčky Von der Leyenovej Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú schému vo výške 3 mil. EUR na podporu leteckých spoločností postihnutých pandémiou koronavírusu Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 3 mil. EUR na podporu leteckých spoločností postihnutých pandémiou koronavírusu. Podpora je v súlade s dočasným rámcom štátnej pomoci a bude sa realizovať...
Viac info

MLADÝ EURÓPAN 2022 – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

Zastúpenie Európskej komisie a informačné centrá Europe Direct, vyhlasujú 17. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Registrácia Uzávierka prijímania prihlášok: 8. apríl 2022 Žiadosť o registráciu do súťaže napíšte na e-mailovú adresu: europedirectzilina@uniza.sk Do predmetu správy vpíšte: REGISTRÁCIA ME 2022 V správe uveďte názov školy a kontaktnú osobu. Následne Vám bude odoslaný REGISTRAČNÝ FORMULÁR, spolu s pokynmi a ďalšími informáciami pre prihlásenie do súťaže. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na danej e-mailovej adrese, alebo na tel. čísle +421 908 928 488. Štatút súťaže ME 2022 Dodatok k súťaži ME 2022 Po uzatvorení prihlášok Vám pošleme zoznam materiálov, z ktorých študenti môžu čerpať vedomosti. Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Francúzsku, alebo o Česku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2022. Projekt je potrebné poslať mailom na europedirectzilina@uniza.sk do piatku 22. apríla 2022. Do predmetu správy uveďte: Projekt ME 2022 Dátum konania súťaže: 27. apríla 2022, 10:00 hod.  Miesto konania: Univerzitná knižnica UNIZA Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl...
Viac info

Verejná konzultácia: Riešenie možných nedostatkov v smernici o rasovej rovnosti

Naďalej je otvorená výzva na predkladanie dôkazov, ktoré by mohli prispieť k riešeniu možných nedostatkov v smernici o rasovej rovnosti. Výzva sa zameriava predovšetkým na informácie od osôb, ktorým hrozí diskriminácia z dôvodu etnického alebo rasového pôvodu. Smernica Rady 2000/43/ES zakazuje diskrimináciu na základe etnického alebo rasového pôvodu v oblastiach zamestnania a povolania, vzdelávania, sociálnej ochrany vrátane zdravotnej starostlivosti, sociálnych výhod a prístupu k tovaru a službám dostupným pre verejnosť vrátane bývania a ich poskytovania. Vo svojom oznámení s názvom Únia rovnosti: Akčný plán EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025 Komisia oznámila, že preskúma možné nedostatky týkajúce sa právnych predpisov EÚ zakazujúcich diskrimináciu z dôvodu etnického alebo rasového pôvodu. Zdôraznila, že rasistické a diskriminačné správanie môže byť štrukturálne začlenené do inštitúcií, a upozornila na riziká, ktoré nové technológie, ako sú systémy umelej inteligencie, môžu pre rovnaké zaobchádzanie predstavovať. Komisia vo svojej správe o uplatňovaní smernice 2000/43/ES poukázala na určité obmedzenia rozsahu pôsobnosti smernice. Upozornila aj na neprimeraný vplyv ochorenia COVID-19 na niektoré etnické skupiny. Účelom tejto konzultácie je pomôcť Komisii takéto potenciálne nedostatky identifikovať...
Viac info