Znovuotvorenie Informačného nášho centra Europe Direct Žilina, Univerzitnej knižnica UNIZA

Informačné centrum Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA (EDIC) oslávilo svoje znovuotvorenie 19. októbra 2021. EDIC otvoril rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Jozef Jandačka, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko, zástupca primátora Žiliny Vladimír Randa a riaditeľka Univerzitnej knižnice UNIZA Alena Mičicová. EDIC v Žiline v uplynulých takmer štyroch rokoch uskutočnil desiatky rôznych podujatí. Semináre, prezentácie, diskusie, výstavy a mnohé ďalšie podujatia boli určené pre všetky vekové kategórie občanov, pre miestnu a regionálnu samosprávu, pre akademickú obec, pre stredné školy, pre neziskové organizácie, záujmové zoskupenia a ďalšie cieľové skupiny. Pokračovanie EDIC na akademickej pôde znamená ďalšie príležitosti pre študentov univerzity, projektové tímy, pedagógov a výskumných pracovníkov dozvedieť sa čo najviac o nástrojoch, programoch a opatreniach EÚ, ktoré môžu využívať vo svojej práci. Informačné centrum sa v meste a regióne zameriava na podporu diskusií pod názvom Konferencia o budúcnosti Európy. Táto aktuálna iniciatíva Európskej komisie podporená rovnomernou platformou je šanca, aby sa hlasy a názory občanov Európy dostali priamo do Bruselu. „Nikto nepochybuje, že budúcnosť spoločenstva musí obsahovať veľa zmien, náprav a korekcií. Konferencia...
Viac info

Slávnostné otvorenie Informačného centra Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA

Slávnostné otvorenie Informačného centra Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA, sa uskutoční 19. októbra 2021 o 13.00 v priestoroch Univerzitnej knižnice UNIZA. Udalosť, ktorá je pre nás vyznamenaním a ocenením našich aktivít, podporí svojou prítomnosťou vedenie UNIZA, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a vedenie Mesta Žilina. Podujatie ukončíme čašou vína. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu zdieľame snahu chrániť verejné zdravie. Vstup na podujatie je určený očkovaným osobám. Fotogaléria Previous Next...
Viac info

EUROPE FACE TO FACE – ČADCA

V našom informačnom stánku na Mestskom úrade v Čadci poskytneme širokej verejnosti informácie o EÚ. V pondelok 30.08.2021 od 08:30 hod. nás môžete navštíviť na Mestskom úrade, kde Vám radi odpovieme na otázky súvisiace s aktuálnym dianím v Európskej únii, o jej politikách, prioritách a ďalšom smerovaní jej budúcnosti. Zaujímajú Vás otázky o životnom prostredí, digitalizácii, alebo vzdelávaní? Aj o týchto témach Konferencie o budúcnosti Európy sa budeme spolu s Vami rozprávať. Podujatie nájdete aj na platforme Konferencie o budúcnosti Európy : https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/37456 A aj na našom Facebooku: https://www.facebook.com/EuropeDirectZilina...
Viac info