Pozvánka na Noc literatúry 2024

Pozývame vás na 16. ročník podujatia Noc literatúry 2024, ktoré sa uskutoční v stredu 15. mája 2024 v Bratislave a ďalších 14 slovenských mestách. Podujatie je vrcholom osláv 20. výročia vstupu Slovenska do EÚ, ktoré organizuje České centrum Bratislava spolu so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, členmi siete EUNIC a ambasádami rôznych európskych krajín. Zastúpenie Európskej komisie tento rok vybralo ukážku z knihy Domoviny, ktorú napísal britský historik, novinár a profesor na Oxfordskej univerzite Timothy Garton Ash. V preklade Petra Tkačenka ju vydalo vydavateľstvo N Press. Úryvok si budete môcť vypočuť v podaní Richarda Stankeho. „Veľmi sa tešíme, že môžeme spoluorganizovať Noc literatúry v Bratislave, pretože literatúra nám poskytuje jedinečný náhľad do rozmanitých kultúr, jazykov a príbehov, ktoré spoločne vytvárajú našu európsku identitu. Pozývame všetkých, aby sa k nám pridali na tejto jedinečnej literárnej ochutnávke a prišli si vypočuť úryvky z aktuálnych európskych diel v podaní nadaných hercov,” povedal o podujatí vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.

 

 

Komisia zaregistruje Európsku iniciatívu občanov o zdaňovaní emisií skleníkových plynov

Európska komisia sa rozhodla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom Save the Planet by shifting taxation from labour to greenhouse gas emissions” (Zachráňme planétu presunom zdanenia z práce na emisie skleníkových plynov). Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby sa v záujme posilnenia balíka Fit for 55 a systému stanovovania cien uhlíka v EÚ rýchlejšie rušili bezodplatné kvóty a umožnili sa neobmedzené ceny uhlíka s cieľom znížiť emisie. Vyzývajú tiež na presmerovanie podstatnej časti príjmov zo systému stanovovania cien uhlíka do domácností s nízkymi príjmami, posilnenie Sociálno-klimatického fondu EÚ a podporu zriadenia tzv. klimatického klubu. V klube prijmú zúčastnené krajiny spoľahlivý systém stanovovania cien uhlíka, v ktorom bude náležite zohľadnené presmerovanie príjmov zo systému stanovovania cien uhlíka do domácností s nízkymi príjmami. Rozhodnutie o registrácii má právnu povahu a nemá vplyv na konečné právne a politické závery Komisie k tejto iniciatíve ani na opatrenia, ktoré by Komisia prijala, ak iniciatíva získa potrebnú podporu. Keďže táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky stanovené v príslušných právnych predpisoch, Komisia ju považuje za právne prípustnú. Vecnú stránku týchto návrhov zatiaľ Komisia neanalyzovala. Po registrácii majú organizátori šesť mesiacov, aby začali zbierať podpisy. Ak európska iniciatíva občanov získa do roka milión vyhlásení o podpore, pričom minimálne počty sa dosiahnu v aspoň siedmich rôznych členských štátoch, Komisia sa ňou bude musieť zaoberať. Bude musieť rozhodnúť, či na žiadosť odpovie prijatím opatrení. Svoje odôvodnenie musí vysvetliť.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie