Týždeň slovenských knižníc 2023 s Europe Direct Žilina

V pondelok, 06.03.2023, sa začína 24. ročník celoslovenského podujatia „Týždeň slovenských knižníc“ (TSK). Základným cieľom podujatia je pozitívne zviditeľniť knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. Vzhľadom na akútny problém dezinformácií a hoaxov v elektronickom prostredí je cieľom poukázať na to, že v knižnice sú etablovanými odbornými pracoviskami profesionálne pracujúcimi s informáciami a sú miestom na získanie overených, pravdivých a kvalitných informácií. Téma TSK 2023 je: KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH – Knižnice, záruka kvalitných informácií. V spolupráci s Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity sa budeme opäť podieľať aj my na veľmi zaujímavých podujatiach ! Celý program ...
Viac info

Dezinformácie a ich nebezpečenstvo: Komentár k prieskumu

Šírenie informácií o Európskej únii je jedna zo základných úloh informačných centier Europe Direct. Pracujeme s mnohými cieľovými skupinami v regióne a preto sa často stretávame s rôznymi dezinformáciami a hoaxami, ktoré sú rozšírené naprieč celou spoločnosťou.Jednou z cieľových skupín, s ktorými pracujeme najčastejšie, sú stredné školy. V priebehu decembra 2022 sme práve v tomto prostredí realizovali krátky online dotazník, ktorého cieľom bolo zistiť spôsob získavania informácií u študentov aj pedagógov.Dotazník nebol dlhý a asi zaujal, pretože na naše otázky odpovedalo 289 respondentov, anonymne a dobrovoľne. Na zapojenie do dotazníka sme kontaktovali predovšetkým stredné školy v  Žilinskom kraji. Súčasťou súhrnnej správy a príslušných analýz budú vyhodnotenie preferovaných prístupov k získavaniu a spracovaniu informácií cieľovými skupinami. Náš komentár pracuje so zisteniami, ktoré sme síce tušili, ale ich sila a jednoznačnosť nás niekedy zaskočila.Je stála nádej a viera, že mladí ľudia vidia veci jasne a dokážu vyhodnocovať, v akej spoločnosti chcú žiť. Z celkového počtu odpovedí 88% respondentov vníma za dôležité a užitočné naše členstvo v EÚ. Takmer 94 % respondentov vie, čo sú dezinformácie a hoaxy a považuje ich za nebezpečné. Mladí ľudia dokážu overiť zdroj...
Viac info

POTRAVINY NA NAŠICH STOLOCH

Galéria Prinášame Vám fotogalériu a záznam z podujatia.Zdroj: Nadácia PolisFotografie: Richard Kohler Predošlé Ďalšie Záznam Diskusia o tom, ako by mal vyzerať náš potravinový systém, o ekologickom hospodárení, udržateľnej produkcii zdravých a bezpečných potravín, o tom, či vieme zabezpečiť potravinovú sebestačnosť v Európe, na Slovensku. Rozprávanie aj o pôde ako zdroji nášho zdravia - kedy orať a kedy použiť bezorbovú technológiu, ako z vypestovaných potravín pripraviť hodnotné jedlo. Diskusia aj o tom, či dokáže EÚ a jej politiky pružne zareagovať na krízové situácie pri získavaní potravinárskych komodít.  Vstup je voľný.  PIATOK 11. NOVEMBRA 2022 O 16:30, Nadácia Polis Vysielať budeme aj online. Sledujte nás na www.youtube.com/nadaciapolis Hostia:Róbert Dohál, predseda PD Krakovany, ktoré hospodári bez orby a umelých hnojív Katarína Medveďová Ovečková, lektorka varenia, žurnalistka a autorka projektu Cookučka, venuje sa zážitkovému vzdelávaniu v oblasti stravovania a popularizácii zdravej stravy v školách Jozef Golian - odborník v oblasti bezpečnosti a kontroly potravín, potravinových systémov, osobnosť potravinárstva za rok 2021 a podpredseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Ján Pátek, komunikačný manažér Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Moderuje: Martin...
Viac info