Euractiv

https://euractiv.sk/

Európska komisia

http://ec.europa.eu/

Zastúpenie EK na Slovensku 

https://ec.europa.eu/slovakia/home_sk

Európsky parlament

http://www.europarl.europa.eu/portal/sk

Európske noviny  

https://europskenoviny.sk/

Informačná kancelária na Slovensku

https://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA-home.alej

Eurodesk – Európska informačná sieť pre mládež

https://www.iuventa.sk/sk/Eurodesk/Home.alej

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

https://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA-home.alej

Solvit Slovensko – Efektívne riešenie problémov na vnútornom trhu  

SOLVIT je služba, ktorú poskytujú vnútroštátne administratívne orgány v každej krajine EÚ, ako aj v Lichtenštajnsku, Nórsku a na Islande. Služba je bezplatná. Typické záležitosti, s ktorými vám SOLVIT môže pomôcť:

 • uznanie vašej odbornej kvalifikácie,
 • víza a práva na pobyt,
 • obchod a služby (podniky),
 • vozidlá a vodičské preukazy,
 • rodinné dávky,
 • dôchodkové práva,
 • práca v zahraničí,
 • dávky v nezamestnanosti,
 • zdravotné poistenie,
 • prístup k vzdelaniu,
 • cezhraničný pohyb kapitálu alebo platieb,
 • vrátenie DPH.

http://ec.europa.eu/solvit/index_sk.htm

Publikácie o EÚ

https://europa.eu/european-union/documents-publications_sk

Európska komisia

https://ec.europa.eu/commission/index_sk

Informácie o práci v krajinách EÚ

Európske služby zamestnanosti (EURopean Employment Services) predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska. EURES disponuje databázou voľných pracovných miest v rámci celej EÚ. Okrem pracovných miest disponujú naši poradcovia informáciami o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP, informáciami o situáciách na jednotlivých trhoch práce o registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, vedia pomôcť a poradiť pri tvorbe životopisov do jednotlivých krajín a zreálňujú predstavy našich klientov o práci v zahraničí.

http://www.eures.sk/

Podpora podnikania na dosah ruky

Enterprise Europe Network (EEN) predstavuje najväčšiu sieť na podporu malých a stredných podnikov (MSP) s nadnárodnými ambíciami. Enterprise Europe Network združuje viac ako 600 organizácií s 3000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo vyše 60 krajinách. Partnerské organizácie po celom svete predstavujú obchodné a priemyselné komory, technologické centrá či výskumné inštitúcie.

https://www.een.sk/

ABC o Európskej únii

http://www.europskaunia.sk/

Legislatíva EÚ

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk

Slovenská oficiálna rozvojová pomoc

http://www.slovakaid.sk/

Medzivládny panel pre klimatické zmeny

http://www.ipcc.ch/

Vaša Európa

https://europa.eu/youreurope/citizens/index_sk.htm