Informačné centrum Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA vyhlasuje súťaž Senior Európan 2023.

Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti špecifickej cieľovej skupiny občianskej verejnosti o EÚ poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, legislatíve, politikách, programoch Európskej únie a jednotlivých členských štátoch. Súťaž zároveň umožní poskytnúť spätnú väzbu inštitúciám Európskej únie o dosiahnutej úrovni európskeho povedomia u seniorov na Slovensku.

Súťaž sa uskutoční prezenčnou formou v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline, alebo v priestoroch Univerzitnej knižnice UNIZA.

V každom dennom centre pre seniorov môžu súťažiť maximálne 3 súťažné tímy, pozostávajúce minimálne z troch a najviac z piatich členov. 

Registrácia

!POZOR ZMENA TERMÍNU!

Uzávierka prijímania prihlášok: 22. august 2023

Dátum konania súťaže: 14. september 2023

 

Registračný formulár môžete vyplniť online. Po uzatvorení prihlášok Vám pošleme zoznam materiálov, z ktorých súťažiaci môžu čerpať vedomosti. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na danej e-mailovej adrese, alebo na tel. čísle +421 908 928 488.