MLADÝ EURÓPAN 2023 – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

Zastúpenie Európskej komisie a informačné centrá Europe Direct, vyhlasujú 18. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Registrácia Uzávierka prijímania prihlášok: 6. apríl 2023Vyplňte priamo El. formulár na registráciu, alebo napíšte žiadosť o registráciu do súťaže na e-mailovú adresu: europedirectzilina@uniza.skDo predmetu správy vpíšte: REGISTRÁCIA ME 2023V správe uveďte názov školy a kontaktnú osobu. Následne Vám bude odoslaný REGISTRAČNÝ FORMULÁR, spolu s pokynmi a ďalšími informáciami pre prihlásenie do súťaže. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na danej e-mailovej adrese, alebo na tel. čísle +421 908 928 488. El. formulár na registráciu Registrácia skončila! Štatút súťaže ME 2023 Dodatok k súťaži ME 2023 Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Švédsku, alebo o Španielsku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2023.Projekt:Projekt je potrebné poslať mailom na europedirectzilina@uniza.sk do utorka 18. apríla 2022. Do predmetu správy uveďte: Projekt ME 2023 Regionálne kolo:Dátum konania súťaže: 25. apríla 2023, 10:00 hod. Miesto konania: Univerzitná knižnica UNIZA Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi...
Viac info

Týždeň slovenských knižníc 2023 s Europe Direct Žilina

V pondelok, 06.03.2023, sa začína 24. ročník celoslovenského podujatia „Týždeň slovenských knižníc“ (TSK). Základným cieľom podujatia je pozitívne zviditeľniť knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. Vzhľadom na akútny problém dezinformácií a hoaxov v elektronickom prostredí je cieľom poukázať na to, že v knižnice sú etablovanými odbornými pracoviskami profesionálne pracujúcimi s informáciami a sú miestom na získanie overených, pravdivých a kvalitných informácií. Téma TSK 2023 je: KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH – Knižnice, záruka kvalitných informácií. V spolupráci s Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity sa budeme opäť podieľať aj my na veľmi zaujímavých podujatiach ! Celý program ...
Viac info

Dezinformácie a ich nebezpečenstvo: Komentár k prieskumu

Šírenie informácií o Európskej únii je jedna zo základných úloh informačných centier Europe Direct. Pracujeme s mnohými cieľovými skupinami v regióne a preto sa často stretávame s rôznymi dezinformáciami a hoaxami, ktoré sú rozšírené naprieč celou spoločnosťou.Jednou z cieľových skupín, s ktorými pracujeme najčastejšie, sú stredné školy. V priebehu decembra 2022 sme práve v tomto prostredí realizovali krátky online dotazník, ktorého cieľom bolo zistiť spôsob získavania informácií u študentov aj pedagógov.Dotazník nebol dlhý a asi zaujal, pretože na naše otázky odpovedalo 289 respondentov, anonymne a dobrovoľne. Na zapojenie do dotazníka sme kontaktovali predovšetkým stredné školy v  Žilinskom kraji. Súčasťou súhrnnej správy a príslušných analýz budú vyhodnotenie preferovaných prístupov k získavaniu a spracovaniu informácií cieľovými skupinami. Náš komentár pracuje so zisteniami, ktoré sme síce tušili, ale ich sila a jednoznačnosť nás niekedy zaskočila.Je stála nádej a viera, že mladí ľudia vidia veci jasne a dokážu vyhodnocovať, v akej spoločnosti chcú žiť. Z celkového počtu odpovedí 88% respondentov vníma za dôležité a užitočné naše členstvo v EÚ. Takmer 94 % respondentov vie, čo sú dezinformácie a hoaxy a považuje ich za nebezpečné. Mladí ľudia dokážu overiť zdroj...
Viac info