Mladý študent z Košíc na seminári v Žiline

IC Europe Direct Žilina sa prednedávnom zúčastnilo akcií UNIZA – „Dni otvorených dverí“ na jednotlivých fakultách. Medziiným, boli sme aj na „Dni otvorených dverí“ na Fakulte prevádzky  a ekonomiky dopravy a spojov. Pri našom stánku sa pristavilo množstvo  návštevníkov, hlavne mladých ľudí, ktorí prišli najmä za účelom získania informácií o štúdiu. Naša Europe Direct tiež predstavovala svoju činnosť, vtedy bol aktuálne pripravovaný seminár „Erasmus+ v nás a okolo nás“, uskutočnený  dňa 27.2.2018. Mladí sa o spomínaný seminár zaujímali a chceli viac informácií o spomínanej akcii. Pristavila sa aj dvojica  - otec so  synom, ktorí sa podrobne informovali o programe na  seminári a vyznelo to tak, že by aj docestovali, i keď boli až z Košíc. Uplynul týždeň a pár dní , no a 27. 2. 2018 sa uskutočnil pripravovaný seminár  „Erasmus+ v nás a okolo nás“. Prišlo viac ako 80 prihlásených účastníkov, aj zo vzdialenejších miest - z Tvrdošína,  Ružomberka, Liptovského Mikuláša, ale na milé prekvapenie docestoval aj mladý Košičan, ktorý sa o tento seminár zaujímal pred časom na Dni otvorených dverí na Fakulte PEDAS UNIZA. Prítomnosť tohto študenta...
Viac info