Prihláste sa do súťaže o cenu Karola Veľkého pre mládež 2021

Cenu Karola Veľkého pre mládež organizuje Európsky parlament každý rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene. Udeľuje ju mladým ľuďom vo veku 16-30 rokov  za projekty, ktoré zapájajú ľudí z viacerých krajín. Svoj projekt do nej môžete prihlásiť od 9. novembra 2020 do 1. februára 2021.Spomedzi 27 národných finalistov, ktorých nominujú národné poroty, vyberieme v máji 2020 troch víťazov, ktorí od nás dostanú finančnú odmenu v hodnote 7500 €, 5000 a 2500 € na ďalšie rozvíjanie svojich aktivít.Slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať 11. mája v nemeckom meste Aachen, kde pozveme zástupcov všetkých 27 projektov, ktoré sa dostali do finále.Termín podania žiadosti: 1. februára 2021PravidláDo súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež môžete prihlásiť projekty, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:• podporujú európske a medzinárodné porozumenie,• pomáhajú rozvíjať spoločnú európsku identitu a integráciu,• slúžia ako model pre mladých ľudí v Európe,• poskytujú praktické príklady spolunažívania Európanov.Podrobné pravidlá súťaže a prihlasovací formulár nájdete na webových stránkach Ceny Karola Veľkého pre mládež.V prípade otázok kontaktujte ECYP2021@ep.europa.eu.Oficiálny...
Viac info
Európska značka pre jazyky

Európska značka pre jazyky

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje v roku 2018 16. ročník súťaže EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY Európska značka pre jazyky je iniciatívou Európskej komisie, ktorá je zameraná na podporu jazykového vzdelávania. Jej hlavným cieľom je: zviditeľniť a oceniť projekty zamerané na jazykové vzdelávanie, podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe VÝZVA 2018 NA PREDKLADANIE PRIHLÁŠOK INZERCIA SAAIC     ...
Viac info
Spoločne pre kariérový rozvoj žiakov

Spoločne pre kariérový rozvoj žiakov

Euroguidance centrum v spolupráci s Europe Direct Žilina organizuje regionálny seminár v Žiline na tému kariérového rozvoja žiakov na základných i stredných školách. Slovenskí a českí rečníci predstavia inšpiratívne poradenské modely, zaujímavé iniciatívy a príklady dobrej praxe v poskytovaní kariérového poradenstva a kariérovej výchovy na školách. Registrácia a viac informácií na: www.euroguidance.sk Komu je seminár určený? výchovní a kariéroví poradcovia na školách a v poradniach riaditelia škôl regionálny tvorcovia politík v oblasti školstva neziskové a verejné organizácie, ktoré sa angažujú v oblasti kariérovej výchovy Program program...
Viac info