Čo s výstupmi z Konferencie o budúcnosti Európy?

Európska komisia dnes prijala oznámenie, v ktorom načrtáva ďalší postup vychádzajúci z výsledkov Konferencie o budúcnosti Európy.Rok trvajúca séria diskusií skončila  9. mája 2022, kedy účastníci konferencie odovzdali predsedníčke Európskeho parlamentu, predsedníčke Komisie a predsedovi Rady záverečnú správu, ktorá obsahuje 49 ambicióznych a progresívnych návrhov a 326 návrhov na jednotlivé opatrenia v deviatich tematických oblastiach.Tieto návrhy vychádzajú z odporúčaní, ktoré občania predniesli na európskych či národných občianskych panelových diskusiách, i z názorov, ktoré vyjadrili na mnohojazyčnej digitálnej platforme.Samotný úspech konferencie bude závisieť od toho, či sa ich podarí zrealizovať. Dnešné oznámenie je prvým krokom Komisie pri realizácii návrhov konferencie a ponúka prehľad ďalších krokov. Prvý súbor nových opatrení oznámi predsedníčka Komisie von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie v septembri 2022 a budú zaradené do . do pracovného programu Komisie na rok 2023 a na nasledujúce roky. Komisia pri svojich následných opatreniach zaručí, že sa nové reformy a politiky nebudú navzájom vylučovať s diskusiou o potrebe zmeniť zmluvu. Sústredí sa...
Viac info

Vieme, kto sa stal Mladým Európanom 2022!

16. júna 2022 sa v priestoroch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnilo národné finále 17. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan. Po dvoch pandemických rokoch, po otestovaní si online i hybridného finále, sme sa opäť vrátili k pôvodnej výlučne prezenčnej forme podujatia, čo mimoriadne potešilo nielen súťažiacich, ale aj organizátorov a vôbec všetkých zúčastnených.Vo finále Mladého Európana sa tento rok stretlo 14 súťažných tímov (42 súťažiacich) – víťazov regionálnych kôl - zo stredných škôl z celého Slovenska. Súťažné tímy si navzájom preverili svoje vedomosti z európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ či svoju znalosť významných osobností a pamätihodností EÚ a jej členských krajín.Súťaž Mladý Európan sa usiluje o zvyšovanie úrovne všeobecnej informovanosti študentov stredných škôl na Slovensku o EÚ, jej fungovaní i aktuálnom dianí v Európe. Súťažiaci tak prostredníctvom súťaže získajú rôzne informácie a odpovede na otázky o európskych inštitúciách, legislatíve, politikách a programoch EÚ i o jednotlivých členských štátoch. Poslaním tejto celoslovenskej súťaže je aj zvyšovať povedomie o participatívnom občianstve EÚ, a to najmä medzi mladými ľuďmi na Slovensku.„Rád by som...
Viac info