Partnerstvá pre regionálne inovácie: Slovensko je súčasťou pilotnej akcie

Komisia dnes oznámila 63 regiónov, sedem miest a štyri členské štáty, ktoré boli vybraté v rámci pilotného projektu iniciatívy Partnerstvá pre regionálne inovácie, vytvorenej v spolupráci s Výborom regiónov. Slovensko sa zúčastní, ako jedna z pilotných krajín. Medzi vybranými účastníkmi sú aj Trnavský a Košický samosprávny kraj. Účastníci pilotnej akcie si môžu vymieňať osvedčené postupy a spoločne vyvíjať a testovať nástroje na mobilizáciu viacerých zdrojov financovania a politík a na prepájanie regionálnych a vnútroštátnych programov s iniciatívami EÚ v záujme dosiahnutia zelenej a digitálnej transformácie. Tieto partnerstvá prispejú k novému Programu inovácií pre Európu, v ktorom inovácie podnecujú transformáciu v záujme udržateľnosti, pričom prepájajú miestne stratégie s iniciatívami na úrovni EÚ.Účastníci pilotného projektu získajú prvé skúsenosti s novými Partnerstvami pre regionálne inovácie na základe Príručky Partnerstiev pre regionálne inovácie – počiatočného usmerňujúceho dokumentu, ktorý dnes uverejnilo Spoločné výskumné centrum. V tejto príručke sa navrhuje široká škála nástrojov a mechanizmov riadenia na zlepšenie koordinácie regionálnych, vnútroštátnych a únijných inovačných politík, ktoré sú zamerané na realizáciu zelenej a digitálnej...
Viac info

DEŇ EURÓPY 2022

9. mája 2022 sme spoločne so Žilinskou univerzitou v Žiline organizovali oslavu ku DŇU EURÓPY. Pre návštevníkov sme vytvorili zaujímavý kultúrny program, mohli diskutovať s kolegami z európskych inštitúcií a študentských organizácií, či hrať množstvo hier a súťaží o vecné ceny. To všetko pri dobrom jedle a vynikajúcej hudbe. Veríme, že sa všetkým zúčastneným páčilo a tešíme sa na vás opäť o rok.  Galéria Predošlé Ďalšie...
Viac info

Výsledky regionálneho kola Mladý Európan 2022

Informačné centrum Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA dňa 27.04.2022 zorganizovalo regionálne kolo súťaže Mladý Európan. Tento rok sa do regionálneho kola prihlásilo rekordných 13 tímov!Víťazom a postupujúcim do národného kola sa stali študenti z Gymnázia Jozefa Lettricha, Martin. K výhre srdečne gratulujeme a všetkým tímom ďakujeme za účasť.  Celkové poradie regionálneho kola dňa 27.04.2022 Miesto: Gymnázium Jozefa Lettricha, MartinMiesto: Obchodná akadémia D.M. Janotu, ČadcaMiesto: Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18,  Žilina Video zostrih https://youtu.be/ug4LQKxqRDM Galéria Predošlé Ďalšie...
Viac info