Najlepší sa stretli v Žiline

Máme za sebou 19. ročník súťaže Mladý Európan a opäť sa nám potvrdilo, že na Slovensku máme veľa múdrych a šikovných mladých ľudí.

Tento rok hostila národné kolo Žilinská univerzita v Žiline. V rámci dvojdňového programu študenti navštívili priestory univerzity a taktiež absolvovali prehliadku mesta Žilina. 

 

Srdečne gratulujeme víťazom a víťazkám, ale aj ďalším finalistom a finalistkám tohtoročného Mladého Európana:

1. miesto tento rok obsadili súťažiaci z Gymnázia Golianova v Nitre.
2. miesto si vybojovali žiaci z Gymnázia Jána Chalúpku v Brezne.
3. miest získali súťažiaci z Gymnázia Poštová v Košiciach.
 
Poslaním súťaže Mladý Európan je zvyšovať povedomie o Európskej únii a podporovať záujem mladých ľudí na Slovensku o veci verejné. Aktuálny ročník sa okrem všeobecných vedomostí o EÚ tiež zameral na témy súvisiace s nedávnymi eurovoľbami, bojom proti dezinformáciám či Európsku zelenú dohodu a Plán obnovy.
 
Teší nás, že študenti a študentky opätovne prejavili svoje nadšenie pre európske témy. Budeme veľmi radi naďalej podporovať mladých ľudí v ich záujme o Európu a poskytovať im príležitosti na rozvoj ich potenciálu.

Finále Mladý Digitálny Európan

Paralelne sa konalo aj finále súťaže Mladý Digitálny Európan. Boli sme veľmi radi, že sme mohli hostiť túto súťaž, ktorú organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národný inštitút vzdelávania a mládeže   práve v priestoroch Univerzitnej knižnice UNIZA. 

 

Galéria