Správy z EK 10. január

Komisia dáva mladým ľuďom väčší priestor pri tvorbe politík EÚMladí Európania budú mať väčší vplyv na politiky EÚ. V nadväznosti na úspechy Európskeho roka mládeže 2022 dnes Komisia oznámila niekoľko opatrení, ktoré dávajú mladým ľuďom väčší priestor vyjadriť sa k rozhodnutiam, ktoré sa ich týkajú, a prehlbujú rozmer mládeže v celej škále politík EÚ. Tieto opatrenia, ktoré stavajú potreby mladých ľudí do centra pozornosti, zmysluplne podporujú angažovanosť mladých ľudí pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024 aj po nich. Pri navrhovaní politík EÚ bude Komisia uplatňovať tzv. kontrolu zo strany mládeže, ktorá zabezpečí, aby sa systematicky zohľadňoval vplyv týchto politík na mladých ľudí. Dosiahne sa to zaistením toho, že existujúce nástroje lepšej právnej regulácie vrátane konzultácií a posúdení vplyvu sa budú využívať na maximum. Medzi ďalšie iniciatívy patria politické dialógy medzi mladými ľuďmi a komisármi, séria špecializovaných okrúhlych stolov zameraných na uplatňovanie hľadiska mládeže a nová platforma zainteresovaných strán v oblasti mládeže, ktorá uľahčí nepretržitú výmenu názorov s mládežníckymi organizáciami, výskumnými pracovníkmi v oblasti mládeže, so zástupcami členských...
Viac info

Správy z EK 29. Január

v oblasti klimatológie sú len niekoľkými príkladmi hmatateľného vplyvu programu Horizont 2020. Každé euro v nákladoch spojených s programom v konečnom dôsledku prinesie občanom EÚ do roku 2040 prínos vo výške päť eur, čo dokazuje vysokú hodnotu investícií do výskumu a inovácií pre európsku spoločnosť.   Podrobnosti:Tlačová správa Komisia víta prijatie ambicióznych pravidiel na obmedzenie fluórovaných plynov a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvuEurópska komisia víta dnešné prijatie posilnených pravidiel týkajúcich sa používania fluórovaných plynov (F-plynov) a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, ktoré v súčasnosti predstavujú viac ako 3 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ. Dnešným ukončením legislatívneho procesu sa dokončila ďalšia časť zelenej dohody EÚ. Dnešné schválenie predstavuje dôležitý krok smerom k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a klimatickej neutrality do roku 2050; do roku 2050 odstráni ďalších 500 miliónov ton emisií ekvivalentu CO2, čo je porovnateľné s kombinovanými ročnými emisiami Francúzska a Belgicka. Podrobnosti:Tlačová správa Komisia víta predbežnú dohodu o dôkladnejšom a nákladovo efektívnejšom nakladaní s komunálnymi odpadovými vodamiKomisia víta predbežnú politickú dohodu, ktorú...
Viac info

Správy z EK 26. Január

Vyhlásenie predsedníčky Komisie pred Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustuDňa 27. januára si pripomenieme Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu a 79. výročie oslobodenia nacistického koncentračného tábora Osvienčim-Brezinka. V predvečer Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu predsedníčka Komisie von der Leyenová uviedla: „Po hanebných teroristických útokoch Hamasu na Izrael 7. októbra 2023 nadobúda pripomienka holokaustu nový význam. Európski Židia opäť žijú v strachu: žiadny rodič by sa nemal báť poslať svoje deti do školy. Židia sú šikanovaní, obťažovaní a napádaní na uliciach, v školách a na univerzitách. Synagógy ničia vandali. Boli znesvätené židovské cintoríny. Bezprecedentný nárast antisemitských prejavov v celej Európe nám pripomína najtemnejšie obdobie našej histórie. Dnes je však iné to, že všetci stojíme na strane židovských komunít. Pre antisemitskú nenávisť nie je miesto, a najmä nie tu v Európe. Antisemitizmus sa nedá ničím ospravedlniť. Tri generácie po holokauste musíme zabezpečiť, aby židovstvo bolo aj naďalej živou súčasťou našej spoločnosti. Nemôžeme pripustiť, aby Židia skrývali svoju identitu. Podpora židovského života je jadrom našej stratégie EÚ na boj proti antisemitizmu. Toho roku si pripomíname 79. výročie oslobodenia...
Viac info