Online diskusia: Zelená obnova ekonomiky

Pozývame vás na online diskusiu o zelenej obnove ekonomiky, ktorú v utorok 9. júna o 10 hod organizuje EURACTIV Slovensko spolu so Slovenskou klimatickou iniciatívou. Hlavnou témou podujatia bude hľadanie spôsobu, ako zosúladiť obnovu ekonomiky po koronakríze s cieľmi v oblasti klímy a širšej ochrany životného prostredia. Krajiny aj európske inštitúcie spúšťajú programy masívnych investícií do oživovania ekonomiky. Podľa Európskej komisie nemajú prebiehať na úkor environmentálnych cieľov – obnova hospodárstva má byť v zhode s klimatickými (resp. širšie environmentálnymi) plánmi Únie. O Zelenej obnove bude diskutovať Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Ján Budaj, minister životného prostredia, Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu – PS/RE, Juraj Zamkovský, výkonný riaditeľ Priatelia Zeme – CEPA a Liliana Rástocká koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy. Diskusiu bude moderovať Radovan Geist z EURACTIV Slovensko. Viac informácií Registrácia...
Viac info

Vyhlásenie EK o koordinácii opatrení obmedzujúcich voľný pohyb v súvislosti s pandémiou koronavírusu

Na základe návrhu Komisie zo 4. septembra 2020 dnes ministri EÚ dosiahli dohodu, ktorou sa zvýši jednoznačnosť a predvídateľnosť opatrení obmedzujúcich voľný pohyb v dôsledku pandémie koronavírusu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom vyhlásení privítala prijatie návrhu Radou. Zdôraznila, že krízu neprekonáme tým, že jednostranne uzavrieme hranice, ale spoluprácou. Cieľom návrhu je riešiť výzvy, ktorým členské krajiny čelia v súvislosti s koronakrízou a zároveň podporiť milióny občanov EÚ, ktorí každý deň cestujú v rámci EÚ. Prvým dôležitým výstupom je mapa s jednotným farebným kódovaním založeným na spoločných kritériách, ktorú vypracovalo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Členské štáty majú zabezpečiť poskytnutie údajov o epidemiologickej situácii, potrebných na pravidelnú aktualizáciu mapy. Hoci členské štáty môžu naďalej rozhodovať o tom, aké reštriktívne opatrenia – napríklad karanténu alebo testy – zavedú, Komisia vyzýva členské štáty, aby v súlade s dnešnou dohodou zabezpečili, že občania budú mať k dispozícii jasné a včasné informácie o tom, čo musia robiť a aké sú platné obmedzenia. Členské...
Viac info

Spravodlivá minimálna mzda: Komisia otvára druhú fázu konzultácií so sociálnymi partnermi

Komisia dnes otvára druhú fázu konzultácií s európskymi odborovými a zamestnávateľskými organizáciami o tom, ako zabezpečiť spravodlivé minimálne mzdy pre všetkých pracovníkov v Európskej únii. V druhej fáze konzultácií sa predostierajú možné kroky EÚ zamerané na to, aby mali minimálne mzdy primeranú úroveň a chránili všetkých pracovníkov. Cieľom Komisie nie je stanoviť jednotnú európsku minimálnu mzdu ani harmonizovať systémy jej stanovovania. Akékoľvek možné opatrenie by sa uplatňovalo rozdielne v závislosti od systémov a tradícií stanovovania minimálnej mzdy členského štátu pri plnom rešpektovaní vnútroštátnych právomocí a zmluvnej slobody sociálnych partnerov. Znižovanie rastúcej mzdovej nerovnosti a chudoby zamestnaných osôb je jednou z priorít Komisie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej. Zabezpečenie toho, aby všetci pracovníci v EÚ mali dôstojný život, je dôležité pre oživenie hospodárstva, ako aj pre budovanie spravodlivých a odolných hospodárstiev, pričom minimálne mzdy v tomto kontexte zohrávajú významnú úlohu. Viac informácií nájdete na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_979 Zdroj: ec.europa.eu ...
Viac info