Nový diel VIDÍME SA s Ivanom Bošňákom

„Na rozdiel od testovania, kde môžete spraviť jeden krok vpred a dva nazad, vo vakcinačnom procese ideme len dopredu," pripomína Ivan Bošňák. Zaujíma vás, ako vznikla platforma Dáta bez pátosu, ako pracujú s číslami jej zakladatelia a čo si myslí o trende očkovania dátový analytik a zakladateľ Dáta bez pátosu Ivan Bošňák? Nové diely Vidíme sa vychádzajú každý pondelok na YouTube Zastúpenia Európskej komisie aj na našom Facebooku. Jednotlivé epizódy si môžete vypočuť aj v audio verzii, ako podcast na Spotify. Ladislav Miko v nich so svojimi hosťami pravidelne diskutuje o súčasnom dianí v Európskej únii aj na Slovensku, ale aj o ich osobných názoroch na EÚ a jej politiky.Budeme vďační za zdieľanie diskusie s hashtagom #VidímeSaEU.Podrobnosti:Vidíme sa s Ivanom BošňákomLink na stiahnutie Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Európska zelená dohoda: Komisia navrhuje novú stratégiu na ochranu a obnovu lesov EÚ

V súčasnosti 43,5 % pôdy EÚ – takmer 182 miliónov hektárov, tvoria lesy a iná zalesnená pôda. Európske lesy sú však vystavené rastúcemu tlaku v dôsledku prírodných procesov, ale aj z dôvodu zvýšenej ľudskej činnosti a tlakov vrátane dopytu po biomase, zmeny klímy, znečistenia ovzdušia a vody, rozrastania miest, fragmentácie krajiny a straty biotopov a biodiverzity. Lesnatá plocha sa v posledných desaťročiach zväčšila vďaka prírodným procesom, zalesňovaniu, udržateľnému hospodáreniu a aktívnej obnove, ale súčasne sa zrýchlil úbytok lesného porastu a stav ochrany lesov je zlý, a to aj v 27 % lesnej oblasti EÚ, ktorá je chránená a ktorá by mala byť najzdravšia.Európska komisia prijala novú stratégiu lesného hospodárstva EÚ do roku 2030, ktorá je jednou z hlavných iniciatív Európskej zelenej dohody a vychádza zo stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. Zaoberá sa všetkými početnými funkciami lesov. Stratégia dopĺňa balík opatrení navrhnutých za účelom dosiahnutia cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % a dosiahnutia klimatickej neutrality v EÚ do roku 2050. Pomáha tiež EÚ...
Viac info

Brexit: Komisia navrhuje cielené krízové opatrenia ako prípravu na možný scenár bez dohody

ových opatrení je zastrešiť obdobie, počas ktorého nebude platiť žiadna dohoda. Ak sa začne uplatňovať neriadený odchod, opatrenia sa po uplynutí stanovenej lehoty ukončia.Komisia bude úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou s cieľom uľahčiť začatie uplatňovania štyroch navrhovaných nariadení od 1. januára 2021. Ich cieľom zmierniť niektoré závažné narušenia, ku ktorým dôjde v prípade, že Únia a Spojené kráľovstvo dovtedy nedospejú k dohode:·        Základná letecká prepojenosť: návrh nariadenia, ktorým sa na 6 mesiacov zabezpečí poskytovanie určitých leteckých dopravných služieb medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, ak Spojené kráľovstvo zabezpečí to isté.·        Bezpečnosť letectva: návrh nariadenia, ktorým sa zabezpečí, aby sa rôzne bezpečnostné osvedčenia pre výrobky mohli naďalej používať v lietadlách EÚ bez narušenia, čím sa zabráni uzemneniu lietadiel EÚ.·        Základná cestná prepojenosť: návrh nariadenia, ktoré sa vzťahuje na základnú prepojenosť, pokiaľ ide o cestnú nákladnú aj cestnú osobnú dopravu počas 6 mesiacov, za predpokladu, že Spojené kráľovstvo zabezpečí to isté pre dopravcov EÚ.·        Rybárstvo: návrh nariadenia na vytvorenie vhodného právneho rámca do 31. decembra 2021 alebo...
Viac info