Predstavenie Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030

V utorok 23. mája 2023 sa viac ako 200 zástupkýň a zástupcov z výskumného a inovačného prostredia stretne v Bratislave, aby im Výskumná a inovačná autorita (VAIA) mohla oficiálne predstaviť Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií 2030. Na podujatí „Slovensko, ktoré si verí - predstavenie Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030" vystúpia predseda vlády SR Ľudovít Ódor, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha, Chief Innovation Officer Michaela Kršková a riaditeľka odboru stratégií VAIA Iva Kleinová. Celý program bude vysielaný naživo od 14:00 h. na https://lnkd.in/eC4ZFszb. Tlačová konferencia s účasťou predsedu vlády SR prebehne počas panelovej diskusie, a to v čase od 14:30 do 15:00 h. Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii. Niektoré členské štáty a EÚ urobili pokrok v dodržiavaní základných práv, na ktorých je Európska únia postavená. Život ľudí sa výrazne zlepšil vďaka legislatívnemu vývoju, judikatúre a politickým iniciatívam, ktoré spoločne prispeli k vytváraniu rovnocennejších spoločností. Napriek tomu sú podľa najnovšej dúhovej mapy Medzinárodnej asociácie lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych osôb (ILGA-Europe) lesby, gejovia, bisexuálne, transrodové, intersexuálne a queer osoby stále vystavené diskriminácii, obťažovaniu, prenasledovaniu, väzneniu, alebo sú dokonca obeťami vrážd. Všetko sa to deje v širšom kontexte hnutí vystupujúcich proti rodovej rovnosti a proti LGBTIQ osobám. Medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii je pre Európsku komisiu príležitosťou prehodnotiť, čo sa na zlepšenie tejto situácie robí. Prvým dôležitým krokom zo strany Komisie bolo prijatie stratégie pre rovnosť LGBTIQ osôb. Komisia navrhla, aby sa vo všetkých členských štátoch EÚ posilnila právna ochrana pred diskrimináciou. Na tento účel je nutné posilniť právomoci a nezávislosť orgánov pre otázky rovnosti. V rámci stratégie bude tiež predstavená prvá celoúnijná štúdia o sociálno-ekonomickej situácii intersexuálnych osôb. Celý príspevok pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, transfóbii a...
Viac info

Colná reforma EÚ

Komisia dnes navrhla najambicióznejšiu a najkomplexnejšiu reformu colnej únie EÚ od jej založenia v roku 1968. Dnešná reforma je reakciou na napätú situáciu, v ktorej dnes colné orgány EÚ pôsobia. Tá je spôsobená obrovským nárastom objemu obchodu, najmä elektronického obchodu, rýchlo rastúcim počtom noriem EÚ, ktoré sa musia na hraniciach kontrolovať, a zmenami geopolitickej reality poznačenej krízami. Colný rámec bude vďaka reforme uspôsobený na ekologickejšiu, digitálnejšiu éru, čo prispeje k tomu, že jednotný trh bude bezpečnejší a konkurencieschopnejší. Reformou sa pre obchodníkov zjednodušia a zefektívnia požiadavky na oznamovanie colných informácií, napríklad skrátením času potrebného na dokončenie procesov dovozu, poskytnutím jednotného rozhrania EÚ a uľahčením opakovaného použitia údajov. Reforma tak pomáha plniť cieľ predsedníčky von der Leyenovej znížiť takéto zaťaženie o 25 % bez toho, aby to ohrozilo súvisiace politické ciele. Nový Colný orgán EÚ bude dohliadať na colné dátové centrum EÚ, ktoré bude akýmsi motorom nového systému. Toto dátové centrum časom nahradí existujúcu colnú IT infraštruktúru v členských štátoch EÚ, ktoré tak ušetria prevádzkové náklady vo výške až dvoch miliárd eur ročne. Nový orgán...
Viac info