Európska komisia reaguje na iniciatívu „Menšinový balíček”

Európska komisia odpovedala na európsku iniciatívu občanov „Menšinový balíček – milión podpisov za rozmanitosť v Európe". Ide o piatu úspešnú iniciatívu, ktorú podporil viac ako jeden milión občanov v celej EÚ. Cieľom iniciatívy je zlepšenie ochrany osôb patriacich k národnostným a jazykovým menšinám. V odpovedi Komisie sa dôkladne hodnotia návrhy organizátorov a uvádza sa v nej, ako existujúce a nedávno prijaté právne predpisy EÚ podporujú rôzne aspekty tejto iniciatívy. V odpovedi sú načrtnuté ďalšie následné opatrenia. Inklúzia a rešpektovanie bohatej kultúrnej rozmanitosti Európy patrí medzi priority a ciele Európskej komisie. Od roku 2013, keď organizátori pôvodne požiadali o registráciu iniciatívy, Komisia prijala širokú škálu opatrení, ktorými sa riešilo viacero aspektov návrhov iniciatívy.Podrobnosti:Tlačová správaOficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k farmaceutickej stratégii

Európska komisia zahájila verejnú online konzultáciu o farmaceutickej stratégii pre Európu.  V nadväznosti na pandémiu ochorenia COVID-19 sa stratégia zameria na zabezpečenie dodávok bezpečných a cenovo dostupných liekov do Európy s cieľom uspokojiť potreby pacientov a podporovať európsky farmaceutický priemysel, aby zostal inovátorom a svetovým lídrom. Konzultácia bude trvať tri mesiace (do 15. septembra) a bude pozostávať z otázok, ktoré sa zameriavajú na kľúčové témy: strategická autonómia a výroba liekov, prístup k dostupným liekom, inovácia, environmentálna udržateľnosť. Farmaceutická stratégia bude obsahovať nový návrh programu EÚ4Health a bude v súlade s programom Horizont Európa v oblasti výskumu a inovácií. 2. júna 2020, Európska komisia navyše začala konzultácie o strategickom pláne, ktoré budú trvať do 7. júla. Viac informácií: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1065...
Viac info

Pozvánka na okrúhle diskusné stoly

 V piatok 27. novembra 2020, Vás pozývame sledovať 9. ročník tematických diskusií v oblasti poľnohospodárstva. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa poľnoinfo.sk. Do diskusií sa môžete aktívne zapojiť aj prostredníctvom aplikácie Sli.do. 9:30 - 10:45 PLÁN ROZVOJA A OBNOVY  Diskutujúci:·       Jarmila Halgašová, členka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie·       Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku·       Jaroslav Remža, generálny riaditeľ Sekcie potravinárstva a obchodu·       Samuel Súkennik, riaditeľ Odboru politík a štatistiky MPRV SR·       Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska 11:00 - 12:30 EURÓPSKA ZELENÁ DOHODA – Z FARMY NA STÔLDiskutujúci:·       Lukáš Víšek, člen kabinetu výkonného podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa ·       Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku·       Andrej Gajdoš, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR·       Klaudia Halászová, rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre·       Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory13:00 - 14:15 SPOKOJNÉ ZVIERATÁ PRINÁŠAJÚ POĽNOHOSPODÁROM LEPŠIE VÝSLEDKY Diskutujúci:·       Peter Juhás, pedagogický pracovník Katedry špeciálnej zootechniky SPU v Nitre·       Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska·       Alexander Pastorek, predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka ...
Viac info