Týždenný prehľad z EK (19.-26 septembra)

Európsky deň jazykov 2022Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2022 a v súvislosti s Európskym rokom mládeže 2022 organizuje Komisia v pondelok 26. septembra 2022 konferenciu o jazykových kompetenciách v službách mládeže. Online podujatie sa zameria na jazykové povedomie na školách, ale aj to, ako môžu viacjazyčné triedy podporiť inklúziu a solidaritu. Vzhľadom na veľký počet vysídlených žiakov z Ukrajiny budú účastníci diskutovať o podpore, ktorá sa v súčasnosti poskytuje týmto deťom a ich rodinám, aby sa naučili jazyky hostiteľských krajín a ako sú títo žiaci čo najlepšie začlenení do vzdelávacích systémov EÚ. Komisia súbežne s online podujatím organizuje okolo Európskeho dňa jazykov približne 70 miestnych a národných podujatí s finančnými prostriedkami z programu Erasmus+. Európsky deň jazykov je každoročnou príležitosťou na zvýšenie informovanosti o jazykovom vzdelávaní a jazykovej rozmanitosti. Organizuje sa od roku 2001. Sprievodné podujatia:·       Zastúpenie Európskej komisie je spoluorganizátorom jazykového kvízu LingvaKvíz z dielne občianskeho združenia Edukácia@Internet, ktorý bude spustený 26. septembra 2022.·       Žiaci a učitelia stredných a základných škôl sa môžu najneskôr do 28. septembra 2022 (12:00 h) prihlásiť na sériu prednášok a workshopov s názvom Európsky...
Viac info

Nová výzva DiscoverEU

Nová výzva DiscoverEU na 35 000 bezplatných železničných lístkov pre mladých ľudí s cieľom objavovať Európu sa otvorí v utorok 11. októbra 2022 o 12.00 h. Výzva bude ukončená 25. októbra 2022 o 12.00 h. Výzva je otvorená pre uchádzačov z krajín zapojených do programu Erasmus+ vrátane Islandu, Lichtenštajnska, Severného Macedónska, Nórska, Srbska a Turecka. Ak chcú mladí ľudia vyhrať cestovný lístok, môžu tak urobiť prihlásením sa na Európskom portáli pre mládež, kde budú musieť odpovedať na niekoľko kvízových otázok. Žiadatelia, ktorí úspešne vyplnia výberový kvíz a narodili sa v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004, budú môcť cestovať po Európe až 30 dní v období od 1. marca 2023 do 29. februára 2024. Tí, ktorí v prvej polovici budúceho roka dosiahnu 18 rokov, sa budú môcť prihlásiť do ďalšieho kola výzvy v marci 2023. Vďaka zvýšenému rozpočtu v rámci Európskeho roka mládeže bude tak v roku 2022 k dispozícii celkovo 70 000 cestovných lístkov. Príjemcovia budú okrem toho naďalej využívať zľavovú kartu s viac ako 40 000 možnosťami zliav v oblasti verejnej dopravy, kultúry, ubytovania, stravovania, športu a iných služieb dostupných v...
Viac info

 Výzva Komisie na lepšie uplatňovanie environmentálnych pravidiel EÚ

Komisia uverejnila tretie preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov, kľúčový nástroj na podávanie správ, ktorým sa podporuje presadzovanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia a zvyšuje informovanosť o význame vykonávania environmentálnych pravidiel. Preklenutie priepasti medzi tým, o čom sa rozhoduje na úrovni Únie, a tým, čo sa vykonáva v praxi, je nevyhnutné na to, aby sa zabezpečili dobré výsledky v oblasti životného prostredia pre občanov a aby sa zachovali rovnaké podmienky pre podniky a zároveň vytvárali príležitosti pre hospodársky rozvoj. V preskúmaní sa vyvodzujú závery a definujú spoločné trendy na úrovni EÚ na základe 27 správ o jednotlivých krajinách, v ktorých sa uvádza aktuálny stav vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Preskúmanie obsahuje množstvo informácií o tom, ako vlády EÚ chránia kvalitu vzduchu, ktorý občania dýchajú, vody, ktorú pijú, a prírody, ktorú si užívajú. Okrem toho sa v ňom stanovujú prioritné opatrenia na zlepšenie situácie v každom členskom štáte.   Podrobnosti:Tlačová správa   Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info