Zastúpenie Európskej komisie a informačné centrá Europe Direct, vyhlasujú 18. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan.

Registrácia

Uzávierka prijímania prihlášok: 6. apríl 2023

Vyplňte priamo El. formulár na registráciu, alebo napíšte žiadosť o registráciu do súťaže na e-mailovú adresu: europedirectzilina@uniza.sk

Do predmetu správy vpíšte: REGISTRÁCIA ME 2023

V správe uveďte názov školy a kontaktnú osobu. Následne Vám bude odoslaný REGISTRAČNÝ FORMULÁR, spolu s pokynmi a ďalšími informáciami pre prihlásenie do súťaže.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na danej e-mailovej adrese, alebo na tel. čísle +421 908 928 488.

Registrácia skončila!

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Švédsku, alebo o Španielsku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2023.

Projekt:

Projekt je potrebné poslať mailom na europedirectzilina@uniza.sk do utorka 18. apríla 2022.

Do predmetu správy uveďte: Projekt ME 2023

 

Regionálne kolo:

Dátum konania súťaže: 25. apríla 2023, 10:00 hod. 

Miesto konania: Univerzitná knižnica UNIZA

 

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Hlavnými oblasťami tento rok sú: Európsky rok zručností 2023, podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen. Najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity. Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2023, konkrétne Švédsko a Španielsko. V neposlednom rade tiež zahraničné vzťahy a pôsobenie Európskej únie navonok, i vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine.

Medzi ďalšie priority patrí Program Slovensko 2021- 2027, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Záštitu nad súťažou v roku 2023 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR. Partnerom a hostiteľom národného kola súťaže je Prešovská univerzita v Prešove.

Mladý Európán 2023 – Časový harmonogram

Regionálna úroveň:
Vyhlásenie súťaže: 20. marec 2023
Uzávierka prijímania prihlášok: 6. apríl 2023
Dátum konania súťaže: 12. apríla – 28. apríla 2023
Vyhlásenie výsledkov súťaže: 12. apríla – 28. apríla 2023

Národná úroveň:
Vyhlásenie súťaže: 9. mája 2023
Dátum konania súťaže: 14. – 15. júna 2023
Vyhlásenie výsledkov súťaže: 15. júna 2023