Šírenie informácií o Európskej únii je jedna zo základných úloh informačných centier Europe Direct. Pracujeme s mnohými cieľovými skupinami v regióne a preto sa často stretávame s rôznymi dezinformáciami a hoaxami, ktoré sú rozšírené naprieč celou spoločnosťou.

Jednou z cieľových skupín, s ktorými pracujeme najčastejšie, sú stredné školy. V priebehu decembra 2022 sme práve v tomto prostredí realizovali krátky online dotazník, ktorého cieľom bolo zistiť spôsob získavania informácií u študentov aj pedagógov.

Dotazník nebol dlhý a asi zaujal, pretože na naše otázky odpovedalo 289 respondentov, anonymne a dobrovoľne. Na zapojenie do dotazníka sme kontaktovali predovšetkým stredné školy v  Žilinskom kraji.

Súčasťou súhrnnej správy a príslušných analýz budú vyhodnotenie preferovaných prístupov k získavaniu a spracovaniu informácií cieľovými skupinami. Náš komentár pracuje so zisteniami, ktoré sme síce tušili, ale ich sila a jednoznačnosť nás niekedy zaskočila.

Je stála nádej a viera, že mladí ľudia vidia veci jasne a dokážu vyhodnocovať, v akej spoločnosti chcú žiť. Z celkového počtu odpovedí 88% respondentov vníma za dôležité a užitočné naše členstvo v EÚ. Takmer 94 % respondentov vie, čo sú dezinformácie a hoaxy a považuje ich za nebezpečné. Mladí ľudia dokážu overiť zdroj informácií, zistiť, kto je autor aj odkryť jeho pozadie, ak chcú. Na druhej strane, veria si, že cielené ovplyvňovanie zahraničnými propagandami nie je pre nich nebezpečné, pretože až vyše 70% študentov odpovedalo, že nie sme cieľom ruskej informačnej propagandy.

Cieľová skupina pedagógovia pracuje s informáciami viac premyslene a zdá sa, že má spracovanú osobnú stratégiu, ako podporiť vyučovací proces pravdivými a overenými informáciami aj z alternatívnych zdrojov. Pedagógovia vidia polarizáciu sveta, taktiež vo vysokej prevahe podporujú naše členstvo v EÚ a približne 50 na 50 pripúšťajú, že sme v hľadáčiku ruskej propagandy. Poukazujú na mnohé momenty, ktoré by pomohli ich práci so študentmi. Niektoré vyjadrenia respondentov z radov pedagógov by sa dali tesať do kameňa a použiť ako poučka pre prácu s informáciami o EÚ. Za všetky vyberáme:

Kľúčom je určite vzdelávanie. No to nie je len úloha EÚ, ale každého z nás – najmä učiteľov. Kritické myslenie, overovanie informácii, odhaľovanie dezinformácii a pod., tomu by sme sa mali venovať na každom predmete.

EÚ by mohla podporiť vzdelávanie rôznymi materiálmi, zbierkami úloh a zadaní, možno súťažami, kde by žiakov motivovala sa touto témou zaoberať. Okrem vzdelávania je samozrejme dôležité sa dezinformáciám brániť, odhaľovať ich a poukazovať na ne. K tomu sú potrebné správne analytické nástroje, podpora ľudí, ktorí sa tomuto boju venujú, a využívanie takých informačných kanálov, aby sa znalosti o identifikovaných dezinformáciách dostali aj k tým, ktorí im ľahko uveria (sociálne slabší, dôchodcovia a pod.).

 

 

Kompletné výsledky budú zverejnené v blízkej dobe.