Európska agentúra pre lieky odporúča schválenie vakcíny od spoločnosti Novavax

Európska agentúra pre lieky (EMA) odporučila udeliť podmienečné povolenie na uvedenie na trh očkovacej látke Nuvaxovid proti ochoreniu COVID-19 pre ľudí od 18 rokov. Nuvaxovid je piata očkovacia látka odporúčaná v EÚ na prevenciu ochorenia COVID-19. Je to vakcína na báze bielkovín a spolu s už schválenými vakcínami bude podporovať očkovacie kampane v členských štátoch EÚ počas rozhodujúcej fázy pandémie. Po dôkladnom hodnotení dospel Výbor EMA pre lieky na humánne použitie (CHMP) na základe konsenzu k záveru, že údaje o očkovacej látke sú spoľahlivé a spĺňajú kritériá EÚ týkajúce sa účinnosti, bezpečnosti a kvality. Výsledky dvoch hlavných klinických štúdií ukázali, že liek Nuvaxovid bol účinný pri prevencii ochorenia COVID-19 u ľudí vo veku od 18 rokov. Štúdie zahŕňali celkovo viac ako 45 000 ľudí. Podrobnosti: Tlačová správa COVID-19: doteraz podniknuté kroky zo strany EK: Ø  Všetky opatrenia EK – aj podľa oblastí Ø  Časový prehľad opatreni EK v reakcii na koronakrízu Ø  Súhrn EUinfo o COVID-19 na jednom mieste Ø  Špecializovaná stránka na boj proti dezinformáciám v súvislosti s ochorením COVID-19: Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Zdravotné profily krajín za rok 2021

Európska komisia zverejnila Zdravotné profily krajín za rok 2021 predstavujúce súbor 29 dokumentov (EÚ27 + Nórsko a Island), ktoré poskytujú analýzu výkonnosti vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti. Analytický rámec vydania zdravotných profilov krajín za rok 2021 bol prispôsobený tak, aby odrážal osobitné výzvy spojené s pandémiou COVID-19. Zverejnenie je súčasťou dvojročného cyklu Stav zdravia v EÚ, ktorý Komisia začala v roku 2017 v spolupráci s OECD a Európskym strediskom pre monitorovanie politík a systémov v oblasti zdravia. Hlavnými závermi Zdravotného profilu krajiny Slovensko za rok 2021 sú: Priemerná dĺžka života na Slovensku patrí medzi najnižšie v Európe a v roku 2020 dočasne klesla takmer o jeden rok v dôsledku vplyvu ochorenia COVID-19. Behaviorálne a environmentálne rizikové faktory prispievajú k takmer polovici všetkých úmrtí. Slovensko napriek nižším priemerným výdavkom na zdravotníctvo poskytuje svojmu obyvateľstvu komplexný balík služieb. Nízka úroveň výdavkov na zdravotníctvo a nedostatok pracovnej sily v zdravotníctve zostávajú pretrvávajúcimi problémami, ktoré pandémia ešte zhoršila. Spolu so zdravotnými profilmi jednotlivých krajín sa uverejňuje aj Sprievodná správa Komisie, ktorá má za...
Viac info

Vladimír Šucha bol vymenovaný za vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave

Vladimír Šucha bol  vymenovaný za vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave a do funkcie nastúpi 1. januára 2022. V tejto funkcii bude vystupovať ako oficiálny zástupca Európskej komisie na Slovensku pod politickým vedením predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen. Pán Šucha, ktorý je občanom Slovenska, má rozsiahle skúsenosti v oblasti vrcholového manažmentu a vyzná sa aj v problematike celej rady politík EÚ. Vďaka svojim skúsenostiam a dlhoročnej praxi v európskej a slovenskej diplomacii má najlepšie predpoklady na efektívne riadenie kľúčových politických vzťahov, ako aj na úlohy vedúceho zastúpenia súvisiace s komunikáciou a strategickou koordináciou. Vladimír Šucha je od začiatku roka 2021 hlavným politickým poradcom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), kde sa primárne zameriava na vytváranie globálneho systému využívania vedeckých poznatkov na podporu riadenia spoločenských zmien. Pre Európsku komisiu pracuje už 15 rokov, počas ktorých zastával viaceré funkcie. V roku 2020 pôsobil na Generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie a kultúru (EAC) ako osobitný poradca, v rokoch 2014 až 2019 pracoval...
Viac info