Európsky rok mládeže

Čo je Európsky rok mládeže? Vyjadri svoj názor! Rok 2022 je Európskym rokom mládeže. Zdôrazní sa ním význam európskej mládeže pri budovaní lepšej budúcnosti – ekologickejšej, inkluzívnejšej a digitálnejšej. Európsky rok mládeže je vďaka množstvu príležitostí učiť sa, podeliť sa o víziu, stretnúť sa s ľuďmi a zapojiť sa do aktivít vo všetkých kútoch Európy tou pravou príležitosťou pohnúť sa vpred a s dôverou i nádejou sa zapojiť do diania po pandémii. Zisti, čo si Európsky rok mládeže prichystal pre teba a zapoj sa do #EuropeanYearOfYouth ! Viac informácií o tejto iniciatíve Zdroj: https://europa.eu/...
Viac info

Európska agentúra pre lieky odporúča schválenie vakcíny od spoločnosti Novavax

Európska agentúra pre lieky (EMA) odporučila udeliť podmienečné povolenie na uvedenie na trh očkovacej látke Nuvaxovid proti ochoreniu COVID-19 pre ľudí od 18 rokov. Nuvaxovid je piata očkovacia látka odporúčaná v EÚ na prevenciu ochorenia COVID-19. Je to vakcína na báze bielkovín a spolu s už schválenými vakcínami bude podporovať očkovacie kampane v členských štátoch EÚ počas rozhodujúcej fázy pandémie. Po dôkladnom hodnotení dospel Výbor EMA pre lieky na humánne použitie (CHMP) na základe konsenzu k záveru, že údaje o očkovacej látke sú spoľahlivé a spĺňajú kritériá EÚ týkajúce sa účinnosti, bezpečnosti a kvality. Výsledky dvoch hlavných klinických štúdií ukázali, že liek Nuvaxovid bol účinný pri prevencii ochorenia COVID-19 u ľudí vo veku od 18 rokov. Štúdie zahŕňali celkovo viac ako 45 000 ľudí. Podrobnosti: Tlačová správa COVID-19: doteraz podniknuté kroky zo strany EK: Ø  Všetky opatrenia EK – aj podľa oblastí Ø  Časový prehľad opatreni EK v reakcii na koronakrízu Ø  Súhrn EUinfo o COVID-19 na jednom mieste Ø  Špecializovaná stránka na boj proti dezinformáciám v súvislosti s ochorením COVID-19: Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Zdravotné profily krajín za rok 2021

Európska komisia zverejnila Zdravotné profily krajín za rok 2021 predstavujúce súbor 29 dokumentov (EÚ27 + Nórsko a Island), ktoré poskytujú analýzu výkonnosti vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti. Analytický rámec vydania zdravotných profilov krajín za rok 2021 bol prispôsobený tak, aby odrážal osobitné výzvy spojené s pandémiou COVID-19. Zverejnenie je súčasťou dvojročného cyklu Stav zdravia v EÚ, ktorý Komisia začala v roku 2017 v spolupráci s OECD a Európskym strediskom pre monitorovanie politík a systémov v oblasti zdravia. Hlavnými závermi Zdravotného profilu krajiny Slovensko za rok 2021 sú: Priemerná dĺžka života na Slovensku patrí medzi najnižšie v Európe a v roku 2020 dočasne klesla takmer o jeden rok v dôsledku vplyvu ochorenia COVID-19. Behaviorálne a environmentálne rizikové faktory prispievajú k takmer polovici všetkých úmrtí. Slovensko napriek nižším priemerným výdavkom na zdravotníctvo poskytuje svojmu obyvateľstvu komplexný balík služieb. Nízka úroveň výdavkov na zdravotníctvo a nedostatok pracovnej sily v zdravotníctve zostávajú pretrvávajúcimi problémami, ktoré pandémia ešte zhoršila. Spolu so zdravotnými profilmi jednotlivých krajín sa uverejňuje aj Sprievodná správa Komisie, ktorá má za...
Viac info