Konferencia o budúcnosti Európy má za sebou druhé plenárne zasadnutie

V sobotu 23. októbra sa v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu konalo druhé plenárne zasadnutie konferencie, na ktorom sa rozoberali príspevky občanov k diskusii o budúcnosti EÚ. Do kresiel v pléne zasadlo 80 zástupcov európskych panelových diskusií občanov. Zasadnutie sa venovalo príspevkom občanov zo všetkých častí konferencie, ktorými sú: európske panelové diskusie občanov (prvé dojmy, tematické okruhy a podtémy), národné panelové diskusie občanov a podujatia (správa predložená zástupcami národných panelových diskusií), Európske podujatie pre mládež (20 najpopulárnejších nápadov, ktoré predstavili zástupcovia podujatia EYE2021) a druhá priebežná správa o viacjazyčnej digitálnej platforme. Konferencia o budúcnosti Európy je jedinečným, otvoreným a inkluzívnym demokratickým projektom, v rámci ktorého sa môžu všetci Európania prostredníctvom viacjazyčnej digitálnej platformy podeliť so svojím názorom na našu spoločnú budúcnosť v rôznych oblastiach života. Nasledujúce plenárne zasadnutie konferencie sa uskutoční v dňoch 17. – 18. decembra.Podrobnosti: Tlačová správaKonferencia o budúcnosti EurópyInformačný prehľad: TimelineInformačný prehľad: Process Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Plán obnovy a odolnosti: Európska komisia posiela Slovensku predbežné financovanie vo výške 822,7 milióna eur

Európska komisia dnes vyplatila Slovensku 822,7 milióna eur v rámci predbežného financovania podľa Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ide o 13 % celkových finančných prostriedkov, ktoré má krajina pridelené v rámci tohto mechanizmu. Sprístupnenie predbežného financovania pomôže odštartovať kľúčové investičné a reformné opatrenia uvedené v slovenskom pláne obnovy. Slovensko má v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti získať granty v celkovej výške 6,3 miliardy eur. Vyplatenie ďalších prostriedkov Komisia schváli po zrealizovaní investícií a reforiem uvedených v slovenskom pláne obnovy. Dnešná platba nasleduje po úspešnom zavŕšení 1. úverovej operácie v rámci nástroja NextGenerationEU. Komisia plánuje získať do konca roka dlhodobé finančné prostriedky v celkovej výške 80 miliárd eur, ktoré doplnia krátkodobé poukážky EÚ na financovanie prvých platieb plánovaných pre členské štáty v rámci programu NextGenerationEU. Z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa na Slovensku budú financovať opatrenia napríklad na: podporu zelenej transformácie: Slovenský plán počíta so sumou 528 miliónov eur na financovanie rozsiahlej vlny rekonštrukcií budov, ktoré majú zlepšiť energetickú a ekologickú hospodárnosť najmenej 30 000 bytových jednotiek. Na...
Viac info

Eurokomisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel na Slovensku

V pondelok 11. októbra 2021 navštívi Slovensko Mariya Gabriel, európska komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež. Počas svojej návštevy sa pani komisárka stretne s podpredsedníčkou vlády Veronikou Remišovou a Ľudovítom Paulisom, štátnym tajomníkom  ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Medzi diskutované témy bude patriť plán obnovy, reformy v oblasti školstva a investičné plány ministerstiev. Komisárka Gabriel navštívi aj zážitkové centrum vedy Aurelium a Fyzikálny ústav SAV.   Spoločná tlačová konferencia za účasti eurokomisárky Mariye Gabriel, podpredsedníčky vlády Veroniky Remišovej a Ľudovíta Paulisa, štátneho tajomníka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude: v pondelok 11.10. 2021 o 9.50hod – v priestoroch centra Aurelium, Bojnická 2977/3,  831 04 Bratislava - Nové Mesto Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info