Konferencia o budúcnosti Európy: začínajú sa občianske panely

Prvý zo štyroch európskych občianskych panelov sa uskutoční v Štrasburgu od piatka 17. septembra do nedele 19. septembra 2021. V rámci Konferencie o budúcnosti Európy sa počas nasledujúcich mesiacov budú konať štyri občianske panely, z ktorých by mali vzísť konkrétne odporúčania na zlepšenie fungovania EÚ. Konferencia o budúcnosti Európy predstavuje príležitosť pre všetkých občanov EÚ vyjadriť sa k jej budúcemu smerovaniu a podať konkrétne návrhy na zlepšenia vo viacerých oblastiach. Počas občianskych panelov sa bude diskutovať o návrhoch, ktoré zaznejú na podujatiach po celej Európe ako aj o námetoch, ktoré ľudia predložia na webovej platforme Konferencie. Panely na základe nich pripravia odporúčania, o ktorých sa bude diskutovať s európskymi inštitúciami a ďalšími zainteresovanými stranami. Každého panelu sa zúčastní 200 náhodne vybraných občanov zo všetkých členských štátov EÚ vrátane Slovenska. V paneloch bude rovnaký počet mužov a žien a proporčne budú zastúpení ľudia z mestských a vidieckych oblastí. Tretinu členov budú tvoriť mladí ľudia vo veku 16 až 25 rokov. Každý panel sa bude zaoberať témami, na ktoré boli ľudia vyzvaní podávať svoje námety: Panel 1 - Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta,...
Viac info

Správa o stave Únie: Komisia vyzýva členské štáty zaistiť bezpečnosť novinárov v celej EÚ

Ako avizovala predsedníčka EK Ursula von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie, Komisia predložila svoje vôbec prvé odporúčanie na zvýšenie bezpečnosti novinárov a iných pracovníkov médií. Novinári čelia v posledných rokoch čoraz väčšiemu počtu útokov, ktoré v tých najhorších prípadoch skončili vraždou. V roku 2020 EÚ eviduje viac ako 900 útokov. Komisia reaguje na tento trend opatreniami na zvýšenie bezpečnosti novinárov v teréne i na internete. Vo svojom odporúčaní okrem iného vyzýva na vytvorenie nezávislých vnútroštátnych služieb podpory vrátane liniek pomoci, právneho a psychologického poradenstva či útulkov pre novinárov a pracovníkov médií, ktorí čelia hrozbám. Vyzýva tiež na zvýšenú ochranu novinárov počas demonštrácií, väčšiu bezpečnosť na internete a osobitnú podporu pre novinárky. Komisia bude o vykonávaní odporúčania s členskými štátmi a zainteresovanými stranami diskutovať na príslušných fórach, najmä v rámci Európskeho fóra spravodajských médií. Komisia takisto vykoná hodnotenia, v ktorých zhodnotí dosiahnutý pokrok, pričom bude aj naďalej sledovať bezpečnosť novinárov vo všetkých členských štátoch v kontexte svojej výročnej správy o právnom štáte. Členské štáty by mali Komisii podať správu o opatreniach...
Viac info

Zapojte sa do výzvy pre mladých ľudí v rámci klimatického paktu!

Začala sa nová iniciatíva, ktorej cieľom je poskytnúť mladým ľuďom príležitosť premeniť svoje nápady, ktoré sa týkajú ochrany klímy, na konkrétne projekty. Výzva pre mladých ľudí v rámci klimatického paktu je súčasťou Európskeho klimatického paktuVyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••, iniciovaného Európskou komisiou. Spája mladých ľudí vo veku 15 až 30 rokov z celej Európy a umožňuje im spoločne vytvárať inovačné nápady na boj proti klimatickým zmenám. Nepotrebujete žiadne skúsenosti, len nadšenie, víziu a túžbu budovať lepšiu budúcnosť. Online registrácia(link is external) bude otvorená do 20. septembra. Po registrácii účastníci získajú prístup ku komunitnému centru (Community Hub), priestoru na prepojenie účastníkov. Nájdete tam už existujúce pracovné skupiny, ktoré už začali pripravovať svoje nápady. Môžete sa k nim pripojiť alebo si vytvoriť vlastnú skupinu. Počet projektov, ktoré môžete navrhnúť, nie je obmedzený. Výber projektov bude na jeseň posudzovať výkonný podpredseda Komisie Frans Timmermans. Táto výzva je vaša šanca spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z celej Európy, pracovať s nimi a nadviazať kontakt so zainteresovanými stranami, ktoré môžu...
Viac info