Pan-European hackathon

Celoeurópsky hackathon sa uskutoční od 24.4 do 26.4. 2020. Výsledkom majú byť inovatívne riešenia na boj proti epidémii. Komisia tento víkend organizuje celoeurópsky hackathon #EUvsVirus pod záštitou komisárky pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariyje Gabrielovej. Hackathon pod vedením Európskej rady pre inováciu a v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ spojí občiansku spoločnosť, inovátorov, partnerov a investorov z celej Európy s cieľom vyvinúť inovatívne riešenia zamerané na boj proti epidémii koronavírusu. Zaregistrovaných je už viac než 12 000 účastníkov. Hackathon je rozdelený na niekoľko kategórií problémov vyžadujúcich krátkodobé riešenia v súvislosti s koronavírusom, ako je zdravie a život, kontinuita činností, práca a vzdelávanie na diaľku, sociálna a politická súdržnosť, digitálne financie a ďalšie. Zúčastňuje sa na ňom všetkých 27 členských štátov EÚ, ako aj ďalšie krajiny. Víťazné riešenia sa budú môcť pripojiť k platforme COVID Európskej rady pre inováciu, ktorá sa spustí na tejto adrese 27. apríla s cieľom zjednodušiť prepojenie s koncovými používateľmi, ako sú nemocnice a umožniť prístup investorom, nadáciám a iným možnostiam financovania z celej EÚ. Účastníci...
Viac info

Mladý študent z Košíc na seminári v Žiline

IC Europe Direct Žilina sa prednedávnom zúčastnilo akcií UNIZA – „Dni otvorených dverí“ na jednotlivých fakultách. Medziiným, boli sme aj na „Dni otvorených dverí“ na Fakulte prevádzky  a ekonomiky dopravy a spojov. Pri našom stánku sa pristavilo množstvo  návštevníkov, hlavne mladých ľudí, ktorí prišli najmä za účelom získania informácií o štúdiu. Naša Europe Direct tiež predstavovala svoju činnosť, vtedy bol aktuálne pripravovaný seminár „Erasmus+ v nás a okolo nás“, uskutočnený  dňa 27.2.2018. Mladí sa o spomínaný seminár zaujímali a chceli viac informácií o spomínanej akcii. Pristavila sa aj dvojica  - otec so  synom, ktorí sa podrobne informovali o programe na  seminári a vyznelo to tak, že by aj docestovali, i keď boli až z Košíc. Uplynul týždeň a pár dní , no a 27. 2. 2018 sa uskutočnil pripravovaný seminár  „Erasmus+ v nás a okolo nás“. Prišlo viac ako 80 prihlásených účastníkov, aj zo vzdialenejších miest - z Tvrdošína,  Ružomberka, Liptovského Mikuláša, ale na milé prekvapenie docestoval aj mladý Košičan, ktorý sa o tento seminár zaujímal pred časom na Dni otvorených dverí na Fakulte PEDAS UNIZA. Prítomnosť tohto študenta...
Viac info