Navštívili sme klientske centrum MsÚ v Ružomberku

V stredu sme sa vybrali medzi občanov do Klientskeho centra MsÚ Ružomberok. Naším zámerom bolo osloviť ľudí a informovať ich o nebezpečenstve, ktoré so sebou prináša zmena klímy. Predstavili sme ambiciózny plán Európskej únie na zabezpečenie tejto hrozby, tzv. Európsku zelenú dohodu. Taktiež sme odpovedali na zvedavé otázky o opatreniach EÚ v reakcii na koronavírus.Tí, ktorí sa pri našom infostánku pristavili, pýtali sa a vyjadrili svoj názor, dostali od nás okrem brožúriek, letáčikov, či iných informačných materiálov aj drobné darčeky.Európska zelená dohoda Zmena klímy a zhoršovanie stavu životného prostredia predstavujú existenčnú hrozbu pre Európu a svet. Na zvládnutie tohto problému potrebuje Európa novú stratégiu rastu, ktorá zmení Úniu na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje a v ktoromsa dosiahnu do roku 2050 nulové čisté emisie skleníkových plynovbude hospodársky rast oddelený od využívania zdrojovsa nezabudne na žiadneho jednotlivca ani regiónEurópska zelená dohoda je  plánom na zabezpečenie udržateľnosti hospodárstva EÚ. To dosiahneme tak, že výzvy v oblasti klímy a životného prostredia premeníme na príležitosti vo...
Viac info

COVID-19: podniknuté kroky zo strany EK

Najnovšie správy o opatreniach EÚ v súvislosti s COVID-19 Prečítajte si najnovšie informácie o opatreniach prijatých na európskej úrovni v súvislosti s koronavírusom (COVID-19).  Klikni tu Opatrenia v reakcii na koronavírus Európska komisia koordinuje spoločnú európsku reakciu na pandémiu koronavírusu. Prijímame rázne opatrenia na posilnenie našich sektorov verejného zdravia a na zmiernenie sociálno-ekonomického vplyvu v Európskej únii. Mobilizujeme všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii, aby sme pomohli našim členským štátom pri koordinácii ich vnútroštátnych reakcií a aby sme poskytovali objektívne informácie o šírení vírusu a účinnom úsilí o jeho obmedzenie. Predsedníčka von der Leyenová zriadila tím zodpovedný za boj proti koronavírusu na politickej úrovni s cieľom koordinovať našu reakciu na pandémiu.Počas tejto krízy krajiny, regióny a mestá v celej Európskej únii podávajú pomocnú ruku svojim susedom a tým, ktorí sú v núdzi: darcovstvo ochranných prostriedkov, ako sú rúška, cezhraničné ošetrenie chorých pacientov a zabezpečenie návratu domov pre uviaznutých cestujúcich. Toto je príkladný prejav európskej solidarity.Viac videopríhovorov predsedníčky Ursuly von der Leyenovej  Pre viac info. klikni tu Časový prehľad opatrení EÚ Kompletný časový prehľad...
Viac info