MLADÝ EURÓPAN 2024 – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

Zastúpenie Európskej komisie a informačné centrá Europe Direct, vyhlasujú 19. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Registrácia Uzávierka prijímania prihlášok: 5. apríl 2024Vyplňte priamo El. formulár na registráciu, alebo napíšte žiadosť o registráciu do súťaže na e-mailovú adresu: europedirectzilina@uniza.skDo predmetu správy vpíšte: REGISTRÁCIA ME 2024V správe uveďte názov školy a kontaktnú osobu. Následne Vám bude odoslaný REGISTRAČNÝ FORMULÁR, spolu s pokynmi a ďalšími informáciami pre prihlásenie do súťaže. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na danej e-mailovej adrese, alebo na tel. čísle +421 908 928 488. El. formulár na registráciu Štatút súťaže ME 2024 Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Belgicku alebo o Maďarsku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2024.Projekt:Projekt je potrebné poslať mailom na europedirectzilina@uniza.sk do štvrtka 18. apríla 2024. Do predmetu správy uveďte: Projekt ME 2024Regionálne kolo:Dátum konania súťaže: 25. apríla 2024, 10:00 hod. Miesto konania: Univerzitná knižnica UNIZA Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku....
Viac info

Umelá inteligencia tu a teraz

Informačné centrum Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA a Žilinská univerzita v Žiline vás pozývajú na diskusný panel o aktuálnom nasadzovaní produktov umelej inteligencie, o súvislostiach, ktoré sú s používaním AI spojené.Diskusia sa uskutoční 25.marca 2024 o 10.00 v Koncertnej sieni Fakulty humanitných vied UNIZA. Panelisti: prof. RNDr. Vladímír Šucha, DrSc., Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovenskuprof. Ing. Róbert Hudec, PhD., FEIT UNIZAprof. RNDr. Erika Halašová, PhD., Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK, Martinské centrum pre biomedicínuprof. MUDr. Jana Plevková, PhD., Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK, Martinské centrum pre biomedicínudoc. Ing. Michal Gregor, PhD., UNIZA, Kempelenov inštitút inteligentných technológiíModerátor diskusie:prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA ...
Viac info