SENIOR EURÓPAN 2023 – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

Informačné centrum Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA vyhlasuje súťaž Senior Európan 2023. Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti špecifickej cieľovej skupiny občianskej verejnosti o EÚ poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, legislatíve, politikách, programoch Európskej únie a jednotlivých členských štátoch. Súťaž zároveň umožní poskytnúť spätnú väzbu inštitúciám Európskej únie o dosiahnutej úrovni európskeho povedomia u seniorov na Slovensku.Súťaž sa uskutoční prezenčnou formou v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline, alebo v priestoroch Univerzitnej knižnice UNIZA.V každom dennom centre pre seniorov môžu súťažiť maximálne 3 súťažné tímy, pozostávajúce minimálne z troch a najviac z piatich členov.  Registrácia !POZOR ZMENA TERMÍNU!Uzávierka prijímania prihlášok: 22. august 2023Dátum konania súťaže: 14. september 2023  Štatút súťaže SE 2023 Registračný formulár môžete vyplniť online. Po uzatvorení prihlášok Vám pošleme zoznam materiálov, z ktorých súťažiaci môžu čerpať vedomosti. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na danej e-mailovej adrese, alebo na tel. čísle +421 908 928 488. Registračný formulár ONLINE ...
Viac info

Úspešné vyvrcholenie vedomostnej súťaže Mladý Európan 2023 a Mladý digitálny Európan 2023

15. júna 2023 sa v Prešove na pôde Prešovskej univerzity uskutočnilo finále 18. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan a celoštátne kolo 5. ročníka súťaže Mladý digitálny Európan. Obidve súťaže sú určené študentom 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Organizuje ich Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spoločne s regionálnymi informačnými centrami Europe Direct a ďalšími partnermi.SúťažMladý digitálny Európan uskutočňuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže. Na organizovaní súťaže spolupracovala aj Prešovská univerzita.Vo finále Mladého Európana sa stretlo 13 súťažných družstiev – víťazov regionálnych kôl – zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí si zmerali svoje sily vo vedomostiach  z oblasti európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ, či významných osobností EÚ a jej členských krajín.Tohtoroční víťazi Mladého Európana:1. miesto:Gymnázium Golianova, Nitra2. miesto: Gymnázium Jána Chalupku, Brezno3. miesto: Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Liptovský MikulášVo finále Mladého digitálneho Európana si zmeralo sily 11 účastníkov z piatich stredných škôl. Víťazi sú nasledujúci:1. miesto:Peter Michal (Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď)2. miesto: Michal Beňo (Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď)3. miesto: Kitti Szűcs (Súkromná spojená škola Štúrovo)„Mladí Slováci a Slovenky...
Viac info

Staňte sa členom siete Team EUROPE DIRECT

Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike chce zintenzívniť svoje činnosti v oblasti informovania a spolupráce priamo s občanmi v súvislosti s témami týkajúcimi sa Európskej únie a jej politík.Zastúpenie Európskej komisie  (ďalej len „zastúpenie Komisie“) zriaďuje Team EUROPE DIRECT, sieť nezávislých, inšpiratívnych rečníkov, ktorí sú zdatní tak v témach EÚ, ako aj v komunikácii, vrátane prístupov participatívnej demokracie, ktorí dokážu sprostredkovať činnosti a pridanú hodnotu EÚ širokému publiku a zároveň posúdiť a zhromaždiť spätnú väzbu s cieľom podnietiť verejnú diskusiu o Európskej únii.Členovia Team EUROPE DIRECT úzko spolupracujú so zastúpením Komisie, nevystupujú však v mene Komisie. Sú nezávislí, chcú svojmu publiku odovzdať podložené, objektívne a neskreslené informácie o Európskej únii, aby povzbudili a podporili občanov v tom, aby lepšie chápali politiky EÚ a aby sa aktívne zapájali do demokratického života EÚ.Koho hľadáme?Sieť Team EUROPE DIRECT budú tvoriť štátni príslušníci ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie, ktorí:majú dobré znalosti o EÚ, jej fungovaní, najnovšom vývoji a jej určujúcich iniciatívach;majú odborné znalosti v jednej alebo viacerých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje politika EÚ;majú komunikačné zručnosti, ako je rečnenie, facilitácia, moderovanie...
Viac info