Herný klub Spoločenské hry Žilina, Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA a ALBI s.r.o. vás všetkých srdečne pozývajú na kvalifikačný turnaj Majstrovstiev Slovenska v Osadníkoch z Katanu 2024 v Žiline.

Majstrovstvá SR v Osadníkoch z Katanu 2024 prebehnú formou kvalifikačných turnajov v rôznych mestách SR a finále, ktoré sa uskutoční v Bratislave mesiaci september/október 2024. V Žiline sa uskutoční kvalifikačný turnaj pod názvom CATAN CUP 2024 Žilina. 

Z každého z kvalifikačných turnajov postúpi podľa tohto poriadku aspoň dvaja najúspešnejší hráči do finále. Okrem toho sa vždy hrá o vecné ceny. Kvalifikačný turnaj v Žiline je hraný na 3 súťažné kolá a ceny pre víťazov pripravilo ALBI a informačné centrum Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA.

Kompletné pravidlá a viac informácii nájdete v štatúte.

Miesto a čas:

Streda, 06.03.2024
Registrácia účastníkov: 14:00 – 15:00 hod.
Začiatok turnaja: 15:00 hod.

Univerzitná knižnica UNIZA
Ul. vysokoškolákov 24
011 84 Žilina
 
 
Kontaktná osoba: 
Mgr. Matúš Kubala
matus.kubala@uniza.sk
041 / 513 1460 
0908 928 488
 

Registrácia

Na účasť v turnaji je potrebné vyplniť registráciu. 

Upozorňujeme účastníkov, že priestory v knižnici sú obmedzené a maximálny počet súťažiacich je 60 miest. V prípade, že napriek registrácii náhle prísť nemôžete, ste povinný oznámiť svoju neúčasť uvedenej kontaktnej osobe, v opačnom prípade Vám hrozí vylúčenie z celých Majstrovstiev Slovenska. 

Všetci tí, ktorí sa registrujú po 60 mieste, budú zaradení do zoznamu náhradníkov a ich poradie bude závisieť podľa času registrácie.

Registrovať sa môžete aj priamo na mieste podujatia. To vám však negarantuje účasť na turnaji, pretože uprednostnení budú uchádzači registrovaní cez online formulár podľa stanoveného poradia.   

Zúčastniť sa môžu hráči, ktorí majú aspoň 16 rokov a poznajú pravidlá

Vstupné: VOĽNÉ
Podmienka účasti: Aktívny čitateľský preukaz v Univerzitnej knižnici UNIZA na kalendárny rok 2024 (registrácia čitateľské preukazu je možná na mieste, doba trvania cca 5 minút, 6.-7. februára 2024 je registrácia v knižnici BEZPLATNÁ!)

Spoluorganizátori podujatia CATAN CUP ŽILINA 2024

Týždeň slovenských knižníc (TSK)

Toto podujatie je organizované v rámci TSK 2024 Univerzitnej knižnice UNIZA. Celý program nájdete: www.ukzu.uniza.sk.