SOTEU: Komisia zverejnila odpočet výsledkov svojej práce za uplynulý rok

V stredu 14. septembra o 9:00 predstaví Ursula von der Leyenová každoročnú správu o stave Únie (SOTEU). Pri tejto príležitosti Komisia zverejnila odpočet výsledkov svojej práce za uplynulý rok. Ako dokument uvádza, Komisia si pod vedením predsedníčky von der Leyenovej vytýčila mnoho ambicióznych cieľov zahŕňajúcich zelenšiu, digitálnejšiu a spravodlivejšiu Európsku úniu. Európska komisia si svoje smerovanie udržala a úspešne napĺňa stanovené ciele, a to aj napriek tomu, že čelila dvom neočakávaným krízam – pandémii koronavírusu a neopodstatnenej a nevyprovokovanej vojne Ruska proti Ukrajine. Od prvých dní sa Komisia angažovala na zastavení šírenia pandémie a na ochrane čo najväčšieho počtu ľudí pomocou vakcín. Vďaka tomu absolvovalo až 83,4 % dospelej populácie EÚ základné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Na hospodársky šok vyvolaný pandémiou reagovala Komisia Európskym plánom obnovy a odolnosti NextGenerationEU v hodnote viac ako 800 miliárd eur – investíciami, reformami a urýchlením digitálnej transformácie. V kombinácii s dlhodobým rozpočtom EÚ do roku 2027 predstavuje európsky stimulačný balík celkovo viac ako 2 bilióny eur. Komisia odhaduje, že stimuly z investícií z plánu NextGenerationEU by mohli do roku 2027 zvýšiť hospodársky rast EÚ o 1,5 % a pomôcť...
Viac info

Návrh Európskej komisie na úplné pozastavenie dohody o zjednodušení vízového styku s Ruskom

Európska komisia dnes prišla s návrhom na úplné zastavenie Dohody EÚ o zjednodušení vízového režimu s Ruskom. Toto pozastavenie je odpoveďou na zvyšujúce sa riziká a hrozby, ktorým sú bezpečnostné záujmy Únie a národná bezpečnosť členských štátov vystavené v dôsledku vojenskej agresie Ruska voči Ukrajine. Znamená to, že občania Ruska už nebudú mať privilegovaný prístup do EÚ a že postup žiadania o víza bude pre nich zdĺhavejší, drahší a zložitejší. Členské štáty budú mať pri vybavovaní žiadostí ruských občanov o krátkodobé víza do veľkej miery voľné ruky a budú môcť zabezpečiť prísnejšiu kontrolu ruských štátnych príslušníkov cestujúcich do EÚ.  EÚ zostane otvorená pre niektoré kategórie ruských žiadateľov o víza, ktorí cestujú na nevyhnutné účely, pričom pôjde najmä o rodinných príslušníkov občanov EÚ, novinárov, disidentov a predstaviteľov občianskej spoločnosti. K 1. septembru 2022 bolo evidovaných približne 963 000 Rusov, ktorí sú držiteľmi platných víz do schengenského priestoru.   Podrobnosti: Tlačová správa   Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Eurobarometer: Zvýšená dôvera v EÚ a silná podpora reakcie EÚ na ruskú agresiu voči Ukrajine

Poznáme výsledky najnovšieho prieskumu Eurobarometra z leta 2022. Dôvera v EÚ rastie a verejnosť naďalej silne podporuje reakciu EÚ na ruskú agresiu na Ukrajine. 65 % Európanov hľadí na budúcnosť EÚ s optimizmom. Pozitívny obraz EÚ je v súčasnosti na úrovni 47%, čo je najvyššia úroveň od jesene 2009. Pokiaľ ide o opatrenia EÚ v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine, najpriaznivejší ohlas zaznamenala humanitárna podpora (92 %) a prijímanie Ukrajincov utekajúcich pred vojnou (90 %). Hospodárske sankcie voči ruskej vláde podporuje 78 % Európanov a takmer sedem z desiatich respondentov (68 %) podporuje financovanie dodávok a distribúcie vojenského vybavenia na Ukrajinu. Prevažná väčšina obyvateľov EÚ podporuje energetickú politiku Únie – investície do energie z obnoviteľných zdrojov a opatrenia na zníženie závislosti EÚ od ruských zdrojov energie. Až 87 % Európanov súhlasí s tým, aby EÚ investovala do obnoviteľných zdrojov energie, pričom za zníženie závislosti od ruských zdrojov je približne 86 % respondentov. 78 % opýtaných zároveň uviedlo, že už prijali opatrenia na zníženie spotreby energie alebo že tak plánujú urobiť v blízkej budúcnosti. Európanov znepokojuje hospodárska situácia...
Viac info