Komisia posiela Slovensko na Súdny dvor EÚ – asanačná ťažba dreva, hlucháň a hluk

Európska komisia sa rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh na začatie konania proti Slovensku za to, že správne netransponovalo a nevykonalo časti smernice o biotopoch a časť smernice o vtákoch. V článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch sa vyžaduje, aby sa plány a projekty, ktoré priamo nesúvisia so správou lokality sústavy Natura 2000 alebo pre ňu nie sú potrebné, ale môžu túto lokalitu významne ovplyvniť, podrobili primeranému posúdeniu ich vplyvov na lokalitu ešte pred ich realizáciou. V slovenských lesoch nachádzajúcich sa v lokalitách sústavy Natura 2000 prebieha intenzívna ťažba dreva, najmä asanačná ťažba vykonávaná v reakcii na rušivé zásahy v lesoch, ako je napríklad zamorenie lykožrútom alebo škody spôsobené búrkou. Slovenské právne predpisy však stále nezabezpečujú, aby boli činnosti asanačnej ťažby, ktoré by mohli mať významný vplyv na lokality sústavy Natura 2000, podrobené takýmto posúdeniam. Zároveň sú stále v platnosti plány obhospodarovania lesov, ktoré v minulosti neboli predmetom takéhoto posúdenia. Táto vec sa týka aj nesprávneho uplatňovania článku 6 ods. 2...
Viac info

Doma v EÚ: virtuálna euroroadshow

Pozývame vás na zaujímavú akciu zástupcami Európskej komisie na Slovensku a predstaviteľmi vlády Ako sa Európska únia chystá podporiť oživenie ekonomiky po pandémii koronavírusu a podať pomocnú roku podnikateľom v regiónoch? Ako bude v novej situácii fungovať program Erasmus+ pre študentov a mladých ľudí? Odpovede ponúknu zástupcovia Európskej komisie na Slovensku a predstavitelia vlády počas roadshow vo vybraných slovenských mestách. Z bezpečnostných dôvodov sa v prvých dvoch okresoch – Gelnica a Revúca – zastavíme virtuálne. Sledujte nás live už 23. júna 2020 od 10:00 na www.domaveu.sk.Prihovorí sa vám aj obľúbená herečka Zuzana Kronerová, vystúpi stand-up komik Michael Szatmary a tešiť sa môžete aj na vystúpenie Mirky Miškechovej i známych umelcov z regiónov.#domavEU...
Viac info

Európska komisia poskytne Libanonu ďalších 30 miliónov EUR na okamžitú podporu

Európska komisia sa na medzinárodnej konferencii na pomoc a podporu Libanonu zaviazala poskytnúť  dodatočné finančné prostriedky v hodnote 30 miliónov EUR. Suma je určená na pomoc pri riešení bezprostredných potrieb osôb postihnutých smrtiacou explóziou v Bejrúte. Ide o prostriedky nad rámec 33 miliónov EUR, ktoré už vo štvrtok potvrdila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas telefonického rozhovoru s libanonským premiérom. Nové prostriedky EÚ budú smerovať do agentúr OSN, mimovládnych a medzinárodných organizácií za prísneho monitorovania. Z príspevku bude financovaná pomoc pre ľudí, ktorí boli tragédiou najviac zasiahnutí. EÚ je popredným podporovateľom Libanonu, ktorému od roku 2011 poskytla pomoc vo výške 2,3 miliardy EUR vrátane humanitárnej pomoci. Európska komisia oceňuje aktivitu jednotlivých členských krajín EÚ, ktoré poskytujú krátkodobú núdzovú a humanitárnu pomoc a apeluje aj na dlhodobejšiu pomoc pri rekonštrukcii Libanonu. V spolupráci s členskými štátmi poskytuje Libanonu pomoc prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.Podrobnosti: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1466 ...
Viac info