Správy z EK 24. Január

Slovensko získalo 69 miliónov eur na severný obchvat PrešovaSlovensko dostane od Európskej únie viac ako 69 miliónov eur na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova. V silnej konkurencii ďalšej stovky projektov bola pre Slovensko predschválená druhá najvyššia suma, hneď po nemeckom železničnom projekte. Ide o zdroje v rámci nástroja na prepájanie Európy (CEF), výzva na projekty s vojensko-civilným využitím. Predmetom žiadosti o grant, ktorú v septembri 2023 podala Národná diaľničná spoločnosť, boli tri balíky výdavkov. Väčšina zdrojov je na už spomínanú stavbu obchvatu Prešova, časť peňazí je na vypracovanie projektovej dokumentácie na úseky R4 od Prešova po štátnu hranicu s Poľskom. Rýchlostná cesta R4 je súčasťou TEN-T siete a dôležitej medzinárodnej trasy Via Carpatia. Chýbajúce úseky na Slovensku je potrebné vybudovať čím skôr aj vzhľadom na blížiace sa termíny ukončenia prác v susedných krajinách.  Podrobnosti:Tlačová správa Komisia navrhuje zlepšiť európske zamestnanecké rady s cieľom posilniť nadnárodný sociálny dialógKomisia dnes navrhuje revíziu smernice o európskych zamestnaneckých radách (EZR) s cieľom ďalej zlepšiť sociálny dialóg v EÚ. EZR sú informačné a poradné orgány, ktoré zabezpečujú účasť zamestnancov na...
Viac info

Správy z EK 23. Január

Komisia navrhuje opatrenia na zlepšenie dostupnosti diagnostiky in vitroEurópska komisia dnes navrhuje spoločnostiam viac času na uplatňovanie nariadenia o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro (IVDR) za určitých podmienok. Touto revíziou sa Komisia snaží zabezpečiť starostlivosť o pacientov zlepšením dostupnosti týchto základných zdravotníckych výrobkov. Komisia takisto navrhuje opatrenia na zvýšenie transparentnosti v sektore zdravotníckych pomôcok, a to aj urýchlením spustenia niektorých prvkov Európskej databázy zdravotníckych pomôcok – EUDAMED. Podrobnosti:Tlačová správa Pitná voda sa stáva bezpečnejšou vďaka novým hygienickým normám pre materiály a výrobky, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodouKomisia dnes prijala nové minimálne hygienické normy pre materiály a výrobky, ktoré prichádzajú do kontaktu s pitnou vodou. Budú sa uplatňovať od 31. decembra 2026 na materiály a výrobky používané v nových zariadeniach alebo pri renovácii alebo oprave starších zariadení. Tieto normy zabránia mikrobiálnemu rastu a znížia riziko vyplavovania škodlivých látok do pitnej vody. Nové normy sa budú uplatňovať na materiály a výrobky určené na použitie v nových zariadeniach na odber, úpravu, skladovanie alebo distribúciu vody alebo na opravárenské práce, ako sú napríklad zásobovacie potrubia,...
Viac info

Správy z EK 19. Január

Komisia víta dohodu o prísnych cieľoch EÚ na zníženie emisií CO2 z nových nákladných vozidiel a mestských autobusovEurópska komisia víta dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o predbežnej politickej dohode o posilnení emisných noriem CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá, ktoré vstupujú na trh EÚ od roku 2030. V nariadení sa stanovia nové ambiciózne ciele zníženia emisií CO2 na roky 2030, 2035 a 2040. Novými normami sa zabezpečí, aby tento segment odvetvia cestnej dopravy prispel k prechodu na mobilitu s nulovými emisiami a k ambíciám EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a klimatickej neutralite do roku 2050.  Európsky parlament a Rada teraz musia dohodu formálne schváliť. Podrobnosti:Tlačová správaOficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info