Nové pravidlá daňovej transparentnosti sa týkajú odvetvia kryptoaktív

Komisia víta politickú dohodu (tzv. všeobecné smerovanie) o nových pravidlách daňovej transparentnosti, ktorú dnes dosiahli ministri financií členských štátov EÚ. Nové pravidlá majú platiť pre všetkých poskytovateľov služieb, ktorí uľahčujú transakcie s kryptoaktívami pre klientov, ktorí sú rezidentmi v EÚ. Nové pravidlá vychádzajú z návrhu Komisie a dopĺňajú nariadenie o trhoch s kryptoaktívami a nariadenie o prevodoch finančných prostriedkov. Zároveň sú plne v súlade s iniciatívou OECD týkajúcou sa rámca vykazovania kryptoaktív. Smernica zlepší schopnosť členských štátov odhaľovať daňové podvody, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a bojovať proti nim. Od všetkých poskytovateľov služieb kryptoaktív usadených v EÚ – bez ohľadu na ich veľkosť – totiž vyžaduje, aby oznamovali transakcie klientov, ktorí sú rezidentmi v EÚ. Aktualizovaná smernica má navyše rozšírenú pôsobnosť, keďže zahŕňa oznamovacie povinnosti finančných inštitúcií týkajúce sa elektronických peňazí a digitálnych mien centrálnych bánk, ako aj automatickú výmenu informácií o predbežných cezhraničných záväzných stanoviskách využívaných fyzickými osobami. Nové požiadavky na oznamovanie, pokiaľ ide o kryptoaktíva, elektronické peniaze a digitálne meny centrálnych bánk, nadobudnú účinnosť 1. januára 2026. Nové...
Viac info

Energetická platforma EÚ: EÚ prilákala viac ako 13,4 mld. m³ plynu v prvom spoločnom obstarávaní plynu

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič dnes ráno oznámil úspešný výsledok vôbec prvej medzinárodnej verejnej súťaže na spoločný nákup dodávok plynu do EÚ. Využitím svojej kolektívnej hospodárskej váhy sa EÚ podarilo prilákať ponuky od celkového počtu 25 dodávateľských spoločností, čo zodpovedá viac ako 13,4 mld. m³, čím sa prekročil dopyt (11,6 mld. m³), ktorý spoločnosti z EÚ predložili prostredníctvom nedávno vytvoreného mechanizmu AggregateEU. Poskytovatelia služieb PRISMA už spojili medzinárodných dodávateľov s európskymi zákazníkmi v systéme AggregateEU s celkovým objemom 10,9 mld. m³ (to zahŕňa 8,7 mld. m³ plynu potrubím a 2,2 mld. m³ LNG). Spoločnosti z EÚ budú teraz môcť rokovať o podmienkach zmlúv o dodávkach priamo s dodávateľskými spoločnosťami bez zapojenia Komisie. Týmto postupom sa podporí úsilie členských štátov EÚ o splnenie ich povinností v oblasti skladovania plynu na nasledujúcu zimu a zároveň sa posilní kolektívna energetická bezpečnosť za konkurencieschopné ceny. Ďalšie verejné súťaže budú nasledovať každé dva mesiace až do konca roka. Ďalšie kolo verejných súťaží by sa malo začať v druhej polovici júna. Agregácia dopytu a spoločný nákup je hlavnou...
Viac info

Hospodárska prognóza z jari 2023: Lepší výhľad v prostredí pretrvávajúcich výziev

Európske hospodárstvo naďalej preukazuje odolnosť v náročnom globálnom kontexte. Nižšie ceny energie, zmiernenie obmedzení dodávok a silný trh práce podporili v prvom štvrťroku 2023 mierny rast, čím sa rozptýlili obavy z recesie. Tento lepší než očakávaný začiatok roka zvyšuje vyhliadky rastu hospodárstva EÚ na 1,0 % v roku 2023 (0,8 % v zimnej priebežnej prognóze) a na 1,7 % v roku 2024 (1,6 % v zime). Očakáva sa, že HDP na Slovensku vzrastie v roku 2023 o 1,7 %, čo bude podporené výraznou expanziou investícií, a o 2,1 % v roku 2024, a to najmä v dôsledku oživenia vývozu, keďže sa očakáva, že sa odstránia prekážky v dodávateľskom reťazci. Keďže ceny energie boli väčšinou pevne stanovené v roku 2022, konvergencia s trhovými cenami má viesť k stlačeniu inflácie na 10,9 % v roku 2023 a 5,7 % v roku 2024. Predpokladá sa, že nové opatrenia vrátane opatrení zameraných na zmiernenie vysokých cien energie povedú v roku 2023 k zvýšeniu deficitu verejných financií na 6,1 % HDP.Podrobnosti:Tlačová správaHospodárska prognóza pre SlovenskoOficiálne stanovisko Európskej...
Viac info