Ako sa mení demografia EÚ?

Spoločné výskumné centrum EK dnes zverejnilo správu o demografickej situácií na území EÚ. Správa namiesto skúmania krajín ako celkov, tentoraz podrobne skúmala jednotlivé regióny.Medzi hlavné zistenia patrí, že·         európska populácia starne, ale nie rovnomerne z hľadiska miesta.·         ukazuje sa, že do budúcna sa bude rozširovať priepasť medzi regiónmi s nárastom populácie a regiónmi s klesajúcou populáciou.Správa tiež jasne ukazuje, že mladí ľudia sťahujúci sa za prácou a štúdiom majú na demografickú zmenu obrovský vplyv. Niektoré regióny tak prekvitajú a iné zaostávajú.Vďaka kohéznej politike EU a inovačným politikám je možné zamerať sa na vyrovnanie nerovnováhy medzi regiónmi tak, aby sa aj momentálne vyľudnenejšie oblasti stali viac atraktívnymi pre život. V súčasnosti prebieha aj  verejná konzultácia  týkajúca sa socioekonomických dopadov starnutia populácie v EÚ.Podrobnosti nájdete v tlačovej správe.   Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Pozvánka na podujatie: Spotrebiteľ na hrádzi

Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike organizuje v piatok 7. augusta na Petržalskej hrádzi informačnú kampaň Spotrebiteľ na hrádzi. Na podujatí sa môžete dozvedieť nové informácie o svojich spotrebiteľských právach, získať cenné rady k existujúcim spotrebiteľským problémom a zároveň sa môžete zapojiť do súťaže o vecné ceny. Akcia sa uskutoční v prípade priaznivého počasia, medzi 14:00 a 17:00, pri prvom bufete pod Prístavným mostom.Podrobnosti: https://esc-sr.sk/...
Viac info

Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 8 miliónov eur na podporu profesionálnych športových klubov

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 8 miliónov eur na podporu športových klubov, ktoré sa zúčastňujú na profesionálnych ligach v súvislosti s obmedzeniami spôsobenými pandémiou koronavírusu. Schéma bola schválená na základe dočasného rámca štátnej pomoci a bude mať podobu priamych grantov pre spoločnosti, ktoré zaznamenali výrazný pokles príjmov v dôsledku pandémie. Cieľom schémy je riešiť potreby príjemcov v oblasti likvidity a pomôcť im pokračovať v činnosti počas epidémie aj po nej. Podpora bude poskytnutá najneskôr do 30. júna 2021  a neprekročí 800.000 eur na spoločnosť. Komisia dospela k záveru, že opatrenia sú potrebné, vhodné a primerané na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu a že slovenská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci. Verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, bude zverejnená pod číslom SA.60212 v registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži. Oficiálne stanovisko Európskej komisie ...
Viac info