Diskusia DEMDIS: Slovensko na ceste k izolácii. Prečo (ne)chceme byť v Európe cudzincami?

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s občianskym združením DEMDIS otvára diskusiu na tému „Prečo (ne)chceme byť v Európe cudzincami."  Diskusia reaguje na rastúce trendy negatívnych postojov k EÚ v slovenskej spoločnosti a zameriava sa na hľadanie riešení a odpovedí na otázku, či Slováci preferujú izoláciu pred aktívnou účasťou v európskom dianí. Aktívni občania sa môžu zapojiť do diskusie na webovej stránke, kde prostredníctvom férovej a otvorenej diskusie dokážeme nie len priniesť slušnosť do verejného diskurzu, ale aj nachádzať zhodu. Do diskusie sa môžete zapojiť na tomto linku Live report z diskusie môžete sledovať na tomto linku.Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Pozvánka na Noc literatúry 2023

Pozývame vás na 15. ročník Noci literatúry 2023, ktorý sa uskutoční v stredu 17. mája v sedemnástich slovenských mestách – v Bratislave, Humennom, Liptovskom Mikuláši, Nitre, Dolnom Kubíne, Košiciach, Modre, Leviciach, Levoči, Senci, Trnave, Galante, Nových Zámkoch, Žiline, Martine, Považskej Bystrici a Banskej Štiavnici. Počas Noci literatúry budú známe osobnosti čítať úryvky zo slovenských prekladov kníh súčasných európskych autorov, a to od 18:00 vždy v polhodinových intervaloch. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spoluorganizuje podujatie v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.  „Noc literatúry je už viac ako dekádu podujatím celoeurópskeho významu. Tešíme sa, že môžeme širokej verejnosti pomôcť sprostredkovať kvalitnú európsku tvorbu a priniesť tak literatúru medzi ľudí v inšpiratívnom a atraktívnom prostredí Slovenskej národnej galérie, ktorá je po dlhej rekonštrukcii spať na kultúrnej mape mesta," povedal Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku. Noc literatúry začne na všetkých ôsmich miestach v Slovenskej národnej galérii o 18.00 hod., posledné čítania budú o 21.30 hod. Návštevníci budú 15 minút počúvať čítanie a 15 minút budú mať čas na presun na ďalšie miesto. Poradie, v akom...
Viac info

Prehľad správ z EK (Máj 2023)

Eurobarometer: Európania vítajú podporu EÚ pre reformy v členských štátochEurópania oceňujú, že EÚ poskytuje odborné znalosti a pomáha členským štátom pri koncipovaní a vykonávaní reforiem. Ide o jeden z kľúčových záverov rýchleho prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v apríli 2023 a v ktorom sa potvrdzuje význam a potreba podpory, ktorú ponúka Nástroj technickej podpory Komisie. Pomocou Nástroja technickej podpory Komisia poskytuje na žiadosť vnútroštátnych orgánov technickú podporu pri realizácii reforiem v EÚ. Nástroj technickej podpory môže takisto pomôcť členským štátom pri koncipovaní, zmene, vykonávaní a revízii transformačných reforiem zahrnutých do ich plánov obnovy a odolnosti. V prieskume mali Európania odpovedať na otázku, v ktorých oblastiach môžu mať členské štáty najväčší prospech z podpory EÚ na koncipovanie a vykonávanie reforiem:42 % Európanov si myslí, že EÚ by mohla posilniť výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi.42 % občanov potvrdilo významnú úlohu EÚ pri podpore členských štátov pri zvládaní kríz, ako sú pandémie, prírodné katastrofy alebo konflikty.34 % sa domnieva, že EÚ by mohla členským štátom poskytnúť poznatky a odborné znalosti pri koncipovaní a vykonávaní reforiem.34 % respondentov tvrdí, že EÚ by mohla...
Viac info