Finále vedomostnej súťaže “Mladý Európan 2020”

19. novembra 2020 sa uskutočnilo finále 15. ročníka vedomostnej súťaže "Mladý Európan", ktoré sa po prvýkrát uskutočnilo netradične – v online priestore. Súťažiaci nový formát zvládli bravúrne, finále prebehlo bez problémov a poznáme už aj víťazov, ktorí získali zaujímavé vecné ceny. „Tento ročník súťaže Mladý Európan je veľmi netradičný. Tí, čo sa zúčastnili súťaže v predchádzajúcich rokoch, vedia, že v tejto forme sme finále ešte nerobili, keďže je to súťaž, kde sa zvykneme osobne stretávať. Všetci súťažiaci i pedagógovia však investovali veľmi veľa svojho času a úsilia do prípravy, a preto by bola veľká škoda, keby si svoje široké znalosti nemohli navzájom zmerať a súťaž by sa nekonala. Preto som veľmi rád, že sme našli vhodnú online platformu, ktorá nám umožnila finále súťaže uskutočniť. Súťažiaci boli opäť výborne pripravení, sústredení a šikovní. Navyše preukázali aj veľmi dobré digitálne zručnosti, vďaka čomu mohli  preukázať svoje znalosti o Európe, čo porota patrične ocenila. Pre mňa sú víťazmi všetci súťažiaci, ktorí sa do národného kola...
Viac info

Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

Európska komisia dnes prijala novú stratégiu adaptácie na zmenu klímy, v ktorej vytýčila smerovanie príprav na nevyhnutné dôsledky zmeny klímy. EÚ robí všetko, čo je v jej silách, aby zmiernila zmenu klímy, a to na svojom území i na medzinárodnej scéne. Na nevyhnutné dôsledky sa však musíme pripraviť. Zmena klímy si v Európe a na celom svete už vyberá svoju daň – či v podobe smrteľných vĺn horúčav, ničivého sucha, alebo hynúcich lesov a erodovaného pobrežia v dôsledku stúpajúcej hladiny morí. Dnes predložené návrhy vychádzajú zo stratégie pre adaptáciu na zmenu klímy z roku 2013 a ich účelom je preniesť pozornosť z chápania problému na vypracúvanie riešení a začať plány aj realizovať. Zmena klímy ovplyvňuje nielen hospodárstvo, ale takisto zdravie a životné podmienky Európanov, ktorí čoraz viac trpia vlnami horúčav; v roku 2019 bola najsmrteľnejšou prírodnou katastrofou vlna horúčav v Európe, ktorá si vyžiadala 2 500 obetí na životoch. Komisia vyzýva všetky časti spoločnosti a všetky úrovne štátnej správy, na území EÚ i mimo nej, aby sa zapojili...
Viac info

Nová verzia portálu „Vyjadrite svoj názor”

Európska komisia prepracovala svoj portál „Vyjadrite svoj názor" Európska komisia nedávno spustila prepracovanú verziu portálu „Vyjadrite svoj názor". Táto online platforma vyzýva všetkých občanov (vrátane podnikov a mimovládnych organizácií), aby sa podelili o svoje názory na iniciatívy Komisie v kľúčových fázach legislatívneho procesu. Nová verzia by mala zlepšiť konzultácie a komunikáciu Komisie s verejnosťou a zvýšiť transparentnosť. Jej cieľom je zlepšiť kvalitu tvorby politiky EÚ vďaka príspevkom všetkých príslušných zainteresovaných strán prostredníctvom portálu. Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, v tejto súvislosti uviedol: „Zlepšením portálu Vyjadrite svoj názor a zvýšením jeho intuitívnosti posilňujeme náš informačný vplyv. Chcem povzbudiť zainteresované strany a občanov – vrátane tých, ktorí nemajú hlboké znalosti o tvorbe politík EÚ –, aby prispeli k našim iniciatívam pred ich prijatím, ako aj po ich prijatí Komisiou. Je to ďalší zásadný spôsob, ako zabezpečiť, aby naše právne predpisy spĺňali najvyššie normy kvality." Nová verzia portálu má zlepšené funkcie vyhľadávania a portál je používateľsky ústretovejší. Aj prostredníctvom takého informačného nástroja, ako je portál „Vyjadrite svoj názor", Komisia v...
Viac info