Európska iniciatíva občanov: Komisia zaregistrovala dve nové iniciatívy týkajúce sa energie z obnoviteľných zdrojov a ochrany dedičstva vidieka

Európska komisia sa dnes rozhodla zaregistrovať dve európske iniciatívy občanov s názvom Každý európsky dom vybavený fotovoltickými panelmi s výkonom 1 kW a veternými turbínami s výkonom 0,6 kW s využitím financovania z prostriedkov Únie len prostredníctvom obcí a Chráňte dedičstvo vidieka, potravinovú bezpečnosť a dodávky potravín v EÚ. Organizátori iniciatívy týkajúcej sa energie z obnoviteľných zdrojov vyzývajú na prijatie opatrení v súvislosti s vybudovaním a inštaláciou potrebnej infraštruktúry na zásobovanie domácností (aj v najodľahlejších dedinách) zelenou energiou s cieľom znížiť ich uhlíkovú stopu. Okrem toho sa v nich vyzýva na vzdelávanie ľudí o výhodách zelenej energie a na odbornú prípravu zamestnancov obcí v problematike životného prostredia. Organizátori iniciatívy ochrany dedičstva vidieka vyzývajú na obnovenie záväzku EÚ podporovať regionálne dedičstvo, udržateľný rast vidieka a zvyšovanie životnej úrovne vo vidieckych regiónoch s cieľom zabezpečiť pretrvanie komunít vyrábajúcich potraviny v EÚ. Organizátori takisto žiadajú, aby sa do Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka zahrnula podpora dedičstva vidieka a uznanie významu potravinovej bezpečnosti a dodávok potravín. Po dnešnej registrácii majú organizátori šesť mesiacov na to, aby začali zbierať...
Viac info

Európska stratégia v oblasti starostlivosti zameraná na opatrovateľov a prijímateľov starostlivosti

Európska komisia dnes predstavila Európsku stratégiu v oblasti starostlivosti s cieľom zabezpečiť kvalitné, cenovo dostupné a prístupné služby starostlivosti v celej Európskej únii a zlepšiť situáciu prijímateľov starostlivosti, ako aj ľudí, ktorí sa o nich profesionálne alebo neformálne starajú. Cenovo dostupné a prístupné služby starostlivosti vysokej kvality majú jasné výhody pre všetky vekové kategórie. Účasť na vzdelávaní v ranom detstve má pozitívny vplyv na vývoj dieťaťa a pomáha znižovať riziko sociálneho vylúčenia a chudoby, a to aj neskôr behom života. Dlhodobá starostlivosť umožňuje ľuďom, ktorí sú v dôsledku staroby, choroby a/alebo mentálneho alebo telesného postihnutia pri každodenných činnostiach odkázaní na pomoc druhých, zachovať si autonómiu a žiť dôstojný život. Pre mnohých ľudí však tieto služby stále nie sú cenovo dostupné, nie sú im k dispozícii alebo nemajú k nim prístup. Komisia navrhuje konkrétne opatrenia na podporu členských štátov, aby tieto zlepšovali prístup k vysokokvalitným a cenovo dostupným službám starostlivosti, ako aj pracovné podmienky opatrovateľov a rovnováhu medzi ich pracovným a súkromným životom. Túto stratégiu dopĺňajú dve odporúčania pre členské štáty. Jedno sa týka revízie barcelonských cieľov v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a druhé prístupu k cenovo...
Viac info

Vyhlásenie predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen o energetike

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen vo svojom dnešnom vyhlásení pripomenula, že v dôsledku manipulácií našich trhov s energiu zo strany Ruska, čelíme mimoriadnej situácii. Diverzifikáciou sme zvýšili dodávky LNG a plynu cez plynovodné potrubia z USA, Nórska, Alžírska, Azerbajdžanu a iných krajín. Už dnes Nórsko dodáva do Európskej únie viac plynu ako Rusko. Prostredníctvom programu RePowerEU uskutočňuje Únia rozsiahle investície do domácich obnoviteľných zdrojov energie. Súčasne vnímame, že manipulácia s trhmi s plynom má priamy vplyv na trhy s elektrickou energiou. Sme konfrontovaní s astronomickými cenami elektrickej energie pre domácnosti a firmy, preto bude predložený súbor okamžitých opatrení, ktoré ochránia zraniteľných spotrebiteľov a podniky a pomôžu im prispôsobiť sa. Po prvé, budú predstavené inteligentné úspory elektrickej energie, čo si vyžaduje inteligentné zníženie dopytu. Bude navrhnutý povinný cieľ znížiť spotrebu elektrickej energie v čase špičky. Na dosiahnutie tohto cieľa bude Únia úzko spolupracovať s členskými štátmi.  Po druhé, bude navrhnutý strop príjmov podnikov vyrábajúcich elektrickú energiu s nízkymi nákladmi. Nastal čas, aby spotrebitelia profitovali z nízkych nákladov na nízkouhlíkové zdroje energie – ako sú obnoviteľné zdroje energie. Po tretie, to isté musí platiť aj pre neočakávané zisky...
Viac info