EÚ investuje ďalších 100 miliónov na podporu výskumu vakcín

Európska komisia bude sumou 100 miliónov eur spolufinancovať výzvu, ktorú vyhlásila Koalícia pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémie (CEPI) na podporu rýchleho vývoja očkovacích látok proti novému koronavírusu. Táto podpora je súčasťou záväzku Komisie investovať 1 miliardu EUR z programu Horizont 2020, európskeho programu pre výskum a inovácie, do naliehavo potrebného výskumu a inovácií s cieľom vyvinúť diagnostické testy, liečbu, vakcíny a iné preventívne nástroje na zabránenie šírenia koronavírusu. Cieľom CEPI, v spolupráci s priemyselnými partnermi, je rýchlo vytvoriť široké portfólio najpokročilejších vakcín, ktoré by mohli byť účinné proti koronavírusu a zabezpečiť ich rozsiahlu produkciu. Z programu Horizont 2020 bude financovaná výskumná a inovačná činnosť, nie samotná vakcína. Viac informácií na: https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-eu-supports-vaccine-research-additional-eu100-million-2020-jul-22_sk...
Viac info

Európska podpora Libanonu

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová telefonovala s libanonským premiérom Hassanom Diabom, aby vyjadrila sústrasť a podporu obyvateľom Libanonu po ničivom výbuchu, ktorý zasiahol krajinu. Diskutovali najmä o pomoci, ktorú EÚ už poskytuje Libanonu a zahŕňa: rozmiestnenie vysoko vyškolených hasičov s vozidlami, psami a pohotovostným lekárskym vybavením vrátane pomoci libanonského Červeného kríža, vojenské plavidlo s vrtuľníkom na zdravotnícky odsun, ako aj ponuku zapojenia ďalších tímov, najmä pre chemickú, biologickú, rádiologickú a jadrovú detekciu. Na posúdenie rozsahu škôd bol európsky program monitorovania Zeme (Copernicus). Komisia mobilizuje aj viac ako 33 miliónov EUR na núdzové potreby, lekársku podporu a vybavenie i ochranu kritickej infraštruktúry v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a s migračnou krízou. Predsedníčka diskutovala s premiérom o dodatočnej podpore pri procese obnovy krajiny, ako aj o spôsoboch posilnenia vzájomných obchodných vzťahov. Komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič potvrdil, že prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany už Komisia umožnila na mieste tragédie rozmiestnenie približne 250 záchranárov pochádzajúcich z Grécka, Francúzska, Českej republiky, Poľska, Nemecka, Talianska a Holandska. Navyše Taliansko, Dánsko, Švédsko, Francúzsko a Nórsko prostredníctvom...
Viac info

Vyznamenanie pre podpredsedu EK Maroša Šefčoviča

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pri príležitosti štátneho sviatku nezávislosti Ukrajiny vyznamenal podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča - ako aj českého poslanca Karla Schwarzenberga - jedným z najvyšších štátnych vyznamenaní, a to Rádom kniežaťa Jaroslava Múdreho 2. triedy. "Rozhodnutie ukrajinského prezidenta udeliť mi toto štátne vyznamenanie prijímam s vďakou a rešpektom. Som hrdý na to, že Energetická únia – jeden z kľúčových projektov únie, ktorý som mal česť viesť počas uplynulých piatich rokov – významne prispela k zvýšeniu energetickej bezpečnosti Ukrajiny, k modernizácii jej energetického sektora a k ďalšiemu vzájomnému zblíženiu. Práve o tom je EÚ – o solidarite, ktorá prináša konkrétne, hmatateľné výsledky priamo v teréne, a ktorá nás robí odolnejšími. Európska komisia bude naďalej prehlbovať strategické partnerstvo medzi EÚ a Ukrajinou, ktoré presahuje oblasť energetiky. Ukrajina je nielen náš najbližší sused, ale aj náš kľúčový partner," uviedol podredseda EK Maroš Šefčovič....
Viac info