Správy z EK 16. Január

Komisia uverejnila súhrnnú správu o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov za rok 2023Európska komisia včera uverejnila súhrnnú správu o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) za rok 2023, v ktorej sa uvádzajú niektoré hlavné úspechy EŠIF v stave na konci roka 2022. Tieto fondy sú hlavnými finančnými nástrojmi politiky súdržnosti, ktoré podporujú investície do regionálneho rozvoja z programového obdobia 2014 – 2020. V správe sa uvádza široká škála podpory dostupnej prostredníctvom rôznych programov na obdobie rokov 2014 – 2020 a jej priamy a pozitívny vplyv na regióny, podniky a v prvom rade na ľudí, ktorí sú stredobodom EŠIF. Poukazuje aj na flexibilitu a prispôsobivosť rámca na poskytovanie riešení dôsledkov pandémie COVID-19, útočnej vojny Ruska proti Ukrajine a následnej energetickej krízy. Podrobnosti:Tlačová správaSúhrnná správa o implementácii EŠIF za rok 2023 Nové nariadenie o digitalizácii justície nadobúda účinnosťDnes nadobúdajú účinnosť nové pravidlá digitalizácie justície. Nariadením o digitalizácii justičnej spolupráce a prístupu k spravodlivosti sa zabezpečí harmonizácia komunikácie v EÚ a digitalizácia cezhraničných občianskych a trestných konaní. To znamená, že postupy budú...
Viac info

Správy z EK 15. Január

Toky osobných údajov EÚ môžu pokračovať v 11 tretích krajinách a územiachEurópska komisia dnes dokončila preskúmanie 11 existujúcich rozhodnutí o primeranosti s tretími krajinami. Tieto rozhodnutia boli prijaté na základe právnych predpisov EÚ o ochrane údajov, ktoré predchádzali všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov (GDPR). Komisia v správe konštatuje, že osobné údaje prenášané z Európskej únie do Andorry, Argentíny, Kanady, Faerských ostrovov, Guernsey, Ostrova Man, Izraela, Jersey, Nového Zélandu, Švajčiarska a Uruguaja naďalej využívajú primerané záruky ochrany údajov. Rozhodnutia o primeranosti prijaté pre týchto 11 krajín a území preto zostávajú v platnosti a údaje môžu naďalej voľne prúdiť do týchto jurisdikcií. Preskúmanie ukázalo, že rámce ochrany údajov v uvedených krajinách a územiach sa aj naďalej približujú rámcu EÚ a posilňujú ochranu osobných údajov. GDPR motivovalo pozitívne zmeny, ako je zavedenie nových práv pre jednotlivcov, posilnenie nezávislosti a právomocí orgánov zodpovedných za presadzovanie právnych predpisov o ochrane súkromia alebo modernizácia pravidiel týkajúcich sa medzinárodných prenosov údajov. Podrobnosti:Tlačová správa Od začiatku vojny bolo do európskych nemocníc presunutých viac...
Viac info

Správy z EK 12. Január

Komisia a Európsky investičný fond spojili svoje sily s cieľom zvýšiť investície do inovácií v oblasti obrany prostredníctvom kapitálového nástroja v oblasti obranyKomisia a Európsky investičný fond (EIF) spojili svoje sily s cieľom zintenzívniť svoju podporu obrany a bezpečnosti EÚ spustením kapitálového nástroja v oblasti obrany. Iniciatíva, ktorá pozostáva zo 100 miliónov eur z Európskeho obranného fondu a ďalších 75 miliónov eur z Európskeho investičného fondu, výrazne rozšíri investičnú kapacitu EIF s cieľom podporiť v nasledujúcich štyroch rokoch fondy súkromného kapitálu a fondy rizikového kapitálu so stratégiami vzťahujúcimi sa na technológie relevantné pre obranu. Očakáva sa, že táto iniciatíva vo výške 175 miliónov eur pritiahne ďalšie súkromné investície do fondov, čím sa zmobilizuje celková suma približne 500 miliónov eur na podporu európskych spoločností. Cieľom kapitálového nástroja v oblasti obrany je stimulovať rozvoj ekosystému súkromných fondov investujúcich do inovácií v oblasti obrany. Iniciatíva sa zameria na technológie s potenciálom dvojakého použitia, ktoré zahŕňajú civilné aj obranné aplikácie, s cieľom ďalej podporovať bezpečnosť EÚ v súlade s cieľmi Programu InvestEU. Podrobnosti:Tlačová správaOficiálne stanovisko...
Viac info