Výzva na zriadenie národných centier na overovanie faktov

Nová výzva Európskej komisie vo výške 9 miliónov EUR na zriadenie národných centier na overovanie faktov Komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov v hodnote 9 miliónov EUR, aby podporila overovateľov faktov a výskumných pracovníkov v rámci opatrení proti šíreniu dezinformácií. Zriadením národných centier na overovanie faktov sa rozšíri i dosah Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií. Národné centrá budú analyzovať dezinformačné kampane a ich vplyv na spoločnosť, podporovať mediálnu gramotnosť a monitorovať správanie online platforiem. Európske stredisko začalo svoju činnosť 1. júna 2020 a podporuje vytváranie a rozvoj multidisciplinárnej komunity zloženej z overovateľov faktov, akademických výskumných pracovníkov a iných relevantných zainteresovaných strán s odbornými znalosťami v oblasti dezinformácií na internete. Prispieva tak k hlbšiemu porozumeniu aktérov a dynamiky v oblasti dezinformácií, ako aj ich vplyvu na spoločnosť. Táto druhá fáza projektu je financovaná z prostriedkov – Nástroja na prepájanie Európy. Návrhy možno predkladať do 5. novembra 2020.Viac sa dozviete na tomto odkaze....
Viac info

Európske inovácie sú na vzostupe

Komisia zverejnila hodnotiacu tabuľku európskych inovácií do roku 2020 Komisia včera zverejnila hodnotiacu tabuľku európskych inovácií do roku 2020 (European Innovation Scoreboard 2020), z ktorej vyplýva, že inovačná výkonnosť sa v celej EÚ naďalej zlepšuje a už druhý rok presahuje výkonnosť Spojených štátov amerických. Podľa najnovších výsledkov je Slovensko priemerným inovátorom a jeho výkon sa v porovnaní s EÚ v roku 2011 zvýšil. Medzi najsilnejšie inovačné dimenzie patria vplyvy na predaj a vplyv na zamestnanosť. Slovensko má mimoriadne dobré výsledky v oblasti predaja nových výrobkov na trhu a inovácií nových firiem, v oblasti rýchlo rastúcich podnikov, v oblasti zamestnanosti v inovačných odvetviach a vo vývoze výrobkov zo stredných a špičkových technológií. Financie a podpora, duševné vlastníctvo a atraktívny výskumný systém sú naopak najslabšími inovačnými dimenziami. Priemerný ročný rast HDP, podiel zamestnanosti vo výrobe, podiel pridanej hodnoty v podnikoch pod zahraničnou kontrolou a celková podnikateľská činnosť sú nad priemerom EÚ. Naopak, výrazne pod priemerom EÚ  je podiel zamestnanosti v službách a službách založených na znalostiach a najvyššie podniky, ktoré investujú do výskumu...
Viac info

Svetový samit lídrov a koncert v rámci Globálnej reakcie na koronavírus

Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus aj Justin Bieber vystúpia v sobotu 27. júna na koncerte Spoločne za budúcnosť. Je to vrchol kampane Globálny cieľ: Spoločne za našu budúcnosť, ktorú Komisia a medzinárodná organizácia presadzovania práv Global Citizen začali 28. mája. Cieľom je zmobilizovať dodatočné finančné prostriedky na vývoj a nasadenie vakcín, testov a liečebných postupov proti koronavírusu. Sprístupnenie vakcín všade a každému, kto ich potrebuje, umožní svetu prekonať túto pandémiu a vyhnúť sa ďalšej. Takisto nám pomôže znovu vybudovať komunity zasiahnuté pandémiou na rovných a spravodlivých základoch. Koncert bude ho moderovať herec Dwayne Johnson a jeho spoluhostiteľkou bude predsedníčka Ursula von der Leyenová, ktorá na sobotu zvolala aj špeciálny samit, kde vystúpia svetoví lídri, ako aj medzinárodní obhajcovia práv, umelci a aktivisti. Do panelových diskusií a rozhovorov sa zapoja: Nikolaj Coster-Waldau, Miley Cyrus, Angelique Kidjo, Ken Jeong a odborníci a mienkotvorcovia ako Melinda Gates, dr. Vin Gupta, predseda NAACP Derrick Johnson, Eddie Ndopu, dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Kate Upton a Justin Verlander. Na aktivitách sa zúčastnia aj Chris...
Viac info