Prieskum potrieb študentov v meste Žilina

Mesto Žilina nezabúda na mladých ľudí. Je dôležité, aby ste sa v meste cítili príjemne, mali priestor na sebarealizáciu a možnosť spoluutvárať život v meste. Formou dotazníka robíme prieskum Vašich potrieb a postrehov. Výsledky dotazníka sa použijú pri príprave podkladov na Koncepciu podpory práce s mládežou v našom meste. Odpovede budú zapracované do pripravovanej koncepcie práce s mládežou mesta Žiliny. Dotazník je anonymný. Vopred ďakujeme za vyplnenie dotazníka. Link na dotazník...
Viac info

USC Shoah Foundation: Čo znamená holokaust v 21. storočí?

Prečo je nenávisť stále živou a aktuálnou témou? Ako nám príbehy z minulosti pomáhajú bojovať proti extrémizmu dneška? O týchto a ďalších výsostne aktuálnych témach sa bude pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu reportér Denníka N Mirek Tóda rozprávať s: - s popredným odborníkom na holokaust a extrémizmus z USA, výkonným riaditeľom USC Shoah Foundation Robertom Williamsom- predsedom židovskej komunity v Žiline Pavlom Franklom a- vedúcou oddelenia verejnej diplomacie Veľvyslanectva USA Tamarou Sternberg-Greller, ktorej stará mama pochádza z tohto regiónu a je jednou zo žien, ktoré prežili holokaust. Diskusia je otvorená pre verejnosť a uskutoční sa 27. januára o 18:00 v Novej synagóge v Žiline. Podujatie organizujeme v spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku. Vstup je voľný a sledovať môžete aj livestream - na našej stránke a stránke Denníka N.Inštitút USC Shoah Foundation pre vizuálnu históriu a vzdelávanie je nezisková organizácia, ktorú založil režisér Steven Spielberg v roku 1994 po tom, ako dokončil svoj oscarový film Schindlerov zoznam. Inštitút sídli na University...
Viac info

Reforma koncepcie trhu EÚ s elektrinou

Európska komisia včera otvorila verejnú konzultáciu k reforme koncepcie trhu Európskej únie s elektrinou. Jej cieľom je lepšie chrániť spotrebiteľov pred nadmernými cenovými výkyvmi, podporiť ich prístup k cenovo dostupnej a bezpečnej energii z čistých zdrojov a dosiahnuť väčšiu odolnosť trhu. Konzultácia podporí prácu Komisie na legislatívnom návrhu, ktorý by mala dodať v prvom štvrťroku tohto roka. Konzultácia bude prebiehať do 13. februára a bude zameraná na štyri hlavné oblasti:zníženie závislosti účtov za elektrinu od krátkodobých cien fosílnych palív a podporu zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov;zlepšenie fungovania trhu v snahe zaistiť bezpečnosť dodávok a naplno využívať alternatívy k dodávkam plynu, ako je skladovanie a reakcia na strane spotreby;zvýšenie ochrany a posilnenie postavenia spotrebiteľov;zlepšenie transparentnosti a integrity trhu a dohľadu nad ním. Podrobnosti:Tlačová správaOficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info