The European Sport Congress 2023

Španielsko, ktoré v tomto polroku predsedá Rade EÚ, sa rozhodlo usporiadať prvý európsky športový kongres EUSC. Toto medzinárodné stretnutie bude zamerané na európsku perspektívu športu, prípravu a realizáciu inovatívnych projektov a internacionalizáciu inštitúcií súvisiacich so športom a mobilitou ich zamestnancov. Bude slúžiť aj ako propagácia programu Erasmus+ Sport.Organizátormi kongresu sú mesto Gijón na severe Španielska, kde sa 20. – 22. septembra kongres koná, ďalej univerzita v Oviede ako akademický partner a Španielsky olympijský výbor ako športový partner. Okrem fyzickej akcie bude EUSC aj v online forme a okrem toho bude možné si ešte jeden rok digitálne dokumenty z kongresu prezrieť, šíriť výsledky svojich projektov a prezentovať nápady.  Registrácia a podrobné informácie o programe nájdete tu https://sportcongress.eu/ https://youtu.be/ftE9YkXbbXQ...
Viac info

Diskusia DEMDIS: Aké zručnosti potrebujeme pre 21. storočie?

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s občianskym združením DEMDIS otvára diskusiu na tému „Aké zručnosti potrebujeme pre 21. storočie? Ukazuje sa, že zásadné a dynamické spoločenské, ekonomické a environmentálne zmeny posledných dekád vyžadujú nový prístup ku vzdelávaniu na všetkých jeho úrovniach. Aké zručnosti a vedomosti potrebujú deti, žiaci, študenti či pracujúci v 21. storočí? Vystačíme si s tým, čo ponúka školstvo? Majú zamestnanci dostatok príležitostí na zvyšovanie svojej kvalifikácie aj popri práci? Dáva štát potrebnú podporu ľuďom, ktorých pracovné odvetvie pomaly stráca dych? Nahradí nás umelá inteligencia? Ako zmeniť celoživotné vzdelávanie, aby reflektovalo trendy a nástrahy 21. storočia? Zapojte sa do najnovšej diskusie a vyjadrite svoj názor. Podrobnosti:Tlačová správaOficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Výroba zmrzliny v EÚ sa v roku 2022 zvýšila o 5 %

V roku 2022 EÚ vyrobila 3,2 miliardy litrov zmrzliny, čo predstavuje nárast o 5 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Spomedzi členských krajín EÚ bolo v roku 2022 najväčším výrobcom zmrzliny Nemecko, ktoré vyrábalo 620 miliónov litrov zmrzliny, nasledovalo Francúzsko (591 miliónov litrov) a Taliansko (571 miliónov litrov). Slovensko vyrobilo v minulom roku viac ako 961 tisíc litrov zmrzliny. Podrobnosti:Tlačová správaOficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info