Návrh Európskej komisie na úplné pozastavenie dohody o zjednodušení vízového styku s Ruskom

Európska komisia dnes prišla s návrhom na úplné zastavenie Dohody EÚ o zjednodušení vízového režimu s Ruskom. Toto pozastavenie je odpoveďou na zvyšujúce sa riziká a hrozby, ktorým sú bezpečnostné záujmy Únie a národná bezpečnosť členských štátov vystavené v dôsledku vojenskej agresie Ruska voči Ukrajine. Znamená to, že občania Ruska už nebudú mať privilegovaný prístup do EÚ a že postup žiadania o víza bude pre nich zdĺhavejší, drahší a zložitejší. Členské štáty budú mať pri vybavovaní žiadostí ruských občanov o krátkodobé víza do veľkej miery voľné ruky a budú môcť zabezpečiť prísnejšiu kontrolu ruských štátnych príslušníkov cestujúcich do EÚ.  EÚ zostane otvorená pre niektoré kategórie ruských žiadateľov o víza, ktorí cestujú na nevyhnutné účely, pričom pôjde najmä o rodinných príslušníkov občanov EÚ, novinárov, disidentov a predstaviteľov občianskej spoločnosti. K 1. septembru 2022 bolo evidovaných približne 963 000 Rusov, ktorí sú držiteľmi platných víz do schengenského priestoru.   Podrobnosti: Tlačová správa   Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Eurobarometer: Zvýšená dôvera v EÚ a silná podpora reakcie EÚ na ruskú agresiu voči Ukrajine

Poznáme výsledky najnovšieho prieskumu Eurobarometra z leta 2022. Dôvera v EÚ rastie a verejnosť naďalej silne podporuje reakciu EÚ na ruskú agresiu na Ukrajine. 65 % Európanov hľadí na budúcnosť EÚ s optimizmom. Pozitívny obraz EÚ je v súčasnosti na úrovni 47%, čo je najvyššia úroveň od jesene 2009. Pokiaľ ide o opatrenia EÚ v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine, najpriaznivejší ohlas zaznamenala humanitárna podpora (92 %) a prijímanie Ukrajincov utekajúcich pred vojnou (90 %). Hospodárske sankcie voči ruskej vláde podporuje 78 % Európanov a takmer sedem z desiatich respondentov (68 %) podporuje financovanie dodávok a distribúcie vojenského vybavenia na Ukrajinu. Prevažná väčšina obyvateľov EÚ podporuje energetickú politiku Únie – investície do energie z obnoviteľných zdrojov a opatrenia na zníženie závislosti EÚ od ruských zdrojov energie. Až 87 % Európanov súhlasí s tým, aby EÚ investovala do obnoviteľných zdrojov energie, pričom za zníženie závislosti od ruských zdrojov je približne 86 % respondentov. 78 % opýtaných zároveň uviedlo, že už prijali opatrenia na zníženie spotreby energie alebo že tak plánujú urobiť v blízkej budúcnosti. Európanov znepokojuje hospodárska situácia...
Viac info

Európska iniciatíva občanov: Komisia zaregistrovala dve nové iniciatívy týkajúce sa energie z obnoviteľných zdrojov a ochrany dedičstva vidieka

Európska komisia sa dnes rozhodla zaregistrovať dve európske iniciatívy občanov s názvom Každý európsky dom vybavený fotovoltickými panelmi s výkonom 1 kW a veternými turbínami s výkonom 0,6 kW s využitím financovania z prostriedkov Únie len prostredníctvom obcí a Chráňte dedičstvo vidieka, potravinovú bezpečnosť a dodávky potravín v EÚ. Organizátori iniciatívy týkajúcej sa energie z obnoviteľných zdrojov vyzývajú na prijatie opatrení v súvislosti s vybudovaním a inštaláciou potrebnej infraštruktúry na zásobovanie domácností (aj v najodľahlejších dedinách) zelenou energiou s cieľom znížiť ich uhlíkovú stopu. Okrem toho sa v nich vyzýva na vzdelávanie ľudí o výhodách zelenej energie a na odbornú prípravu zamestnancov obcí v problematike životného prostredia. Organizátori iniciatívy ochrany dedičstva vidieka vyzývajú na obnovenie záväzku EÚ podporovať regionálne dedičstvo, udržateľný rast vidieka a zvyšovanie životnej úrovne vo vidieckych regiónoch s cieľom zabezpečiť pretrvanie komunít vyrábajúcich potraviny v EÚ. Organizátori takisto žiadajú, aby sa do Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka zahrnula podpora dedičstva vidieka a uznanie významu potravinovej bezpečnosti a dodávok potravín. Po dnešnej registrácii majú organizátori šesť mesiacov na to, aby začali zbierať...
Viac info