Slovensko má najaktívnejších ambasádorov v boji proti klimatickej zmene

Európsky klimatický pakt otvára tému klimatickej zmeny na úrovni jednotlivca. Na Slovensku má Európsky klimatický pakt po viac ako ročnom pôsobení 14 ambasádorov, ktorí podporujú a inšpirujú ostatných ľudí, komunity, ale aj firmy k tomu, aby podnikli praktické kroky na zníženie svojej uhlíkovej stopy a motivujú ich k aktívnej účasti na riešení klimatických problémov. Ich jedinečná zostava a rôznorodosť dokazuje, že nezáleží na tom, odkiaľ ambasádori pochádzajú a čomu sa venujú – dôležitá je ich spoločná vízia a aktívna snaha v lepšiu budúcnosť. Slovenskí ambasádori zároveň patria medzi najaktívnejších v Európe. „Európsky klimatický pakt sa snaží osloviť úplne každého," vysvetlil Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, „Je to hnutie rôznych ľudí s rôznymi záujmami, ktorých však spája rovnaká túžba vybudovať udržateľnejšiu Európu pre nás všetkých. Každý jeden človek je v tomto dôležitý, každý z nás vie prispieť k zmene." Klimatická zmena má  dopad na náš každodenný život, dotýka sa každého jedného z nás. Z výsledkov prieskumu Eurobarometer, ktorý sa realizoval v roku 2021, vyplýva, že viac ako tri štvrtiny respondentov (77 %) považujú klimatickú zmenu za veľmi závažný...
Viac info

Slovensko dostane 49,5 milióna eur na urýchlenie zelenej transformácie

Z modernizačného fondu sprístupnili 2,4 miliardy eur pre sedem prijímateľských krajín na modernizáciu ich energetických systémov, zníženie emisií skleníkových plynov v energetike, priemysle a doprave a na podporu toho, aby dosiahli svoje ciele v oblasti klímy a energie vytýčené na obdobie do roku 2030. Investície sa potvrdili v Rumunsku (1391,6 milióna eur), Česku (520 miliónov eur), Poľsku (244,2 milióna eur), Litve (85 miliónov), Maďarsku (74,3 milióna eur), na Slovensku (49,5 milióna eur) a v Chorvátsku (40 miliónov). Uzatvára sa tak tretí investičný cyklus modernizačného fondu. Sumy predstavujú výrazný nárast vo financovaní v porovnaní s predchádzajúcimi investičnými cyklami. Z modernizačného fondu sa podporuje 45 investičných návrhov v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, modernizácie energetických sietí a energetickej efektívnosti v sektore energetiky, priemysle, budovách i doprave, ako aj náhrada výroby energie z uhlia výrobou z paliva s nižšou uhlíkovou náročnosťou. Príklady investícií, ktoré fond podporuje:modernizácia systémov verejného osvetlenia v obciach, premena uhlia na biomasu a plyn v diaľkovom vykurovaní a zariadeniach ETS, ako aj zvyšovanie energetickej efektívnosti v Česku,výroba elektriny z obnoviteľných...
Viac info

Bude nová legislatíva EÚ a SR adekvátnou reakciou na šírenie dezinformácií v online prostredí?

Dezinformácie predstavujú jednu z najväčších výziev pre súčasné iniciatívy pri tvorbe pravidiel s cieľom regulovať obsah a zodpovednosť na internete. Ako na túto situáciu reaguje EÚ prostredníctvom nových legislatívnych návrhov? Čo pripravuje v tomto kontexte Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) v avizovanom zákone o opatreniach proti šíreniu nedovoleného obsahu? Prezentácia odbornej štúdie pod názvom „Analýza vybraných právnych úprav navrhovaných Európskou komisiou a technologických riešení vo vzťahu k šíreniu dezinformácií a správaniu sa online platforiem", ktorú pripravil tím odborníkov pod vedením Márie Bielikovej z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KInIT) z iniciatívy slovenskej europoslankyne Miriam Lexmann (EPP/KDH).   Podujatia sa zúčastnili Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR, Miriam Lexmann, poslankyňa Európskeho parlamentu (EPP/KDH), Anton Jelenčiak, generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy MIRRI, Mária Bieliková, riaditeľka KInIT, Ľuboš Kukliš, riaditeľ kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu a Katarína Klingová, Globsec.   Viac na webe.    Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info