Program LIFE: vyše 280 miliónov eur na projekty v oblasti životného prostredia, prírody a klímy

Európska komisia schválila investičný balík vo výške viac ako 280 miliónov eur z rozpočtu EÚ na viac než 120 nových projektov programu LIFE. Podporené projekty pomôžu dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody napríklad aj tým, že podporia stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity a akčný plán pre obehové hospodárstvo, prispejú k zelenej obnove po pandémii koronavírusu a pomôžu Európe stať sa klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050. Mnohé z projektov majú cezhraničný charakter a spolupracujú na nich viaceré členské štáty.Projekty boli vybrané spomedzi viac ako 1 250 žiadostí predložených v rámci výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu LIFE 2019, ktorá bola uverejnená v apríli 2019. Slovenské projekty a cezhraničné projekty s účasťou Slovenska:·       Bezpečnejšia elektrická infraštruktúra pre vtáky  (LIFE DANUBE FREE SKY)Project summary·       Vytvorenie vhodných biotopov na oživenie klesajúcej populácie európskych zemných veveríc (LIFE SYSEL) Project summary·       Zachovanie rastlín a biotopov na Slovensku a v Maďarsku (LIFE endemic PANALP)Project summary·       Obehové hospodárstvo v oblasti fluórovaných plynov (LIFE 3R)Project summary·       Klimaticky inteligentné obhospodarovanie lesov pre strednú a východnú európuProject summary Čo je Program LIFE?Je to finančný nástroj EÚ pre životné prostredie...
Viac info

Súťažte s Europe Direct Košice!

Europe Direct Košice vyhlásilo 3 súťaže Súťaže sú vyhlásené bez geografického obmedzenia a termín uzávierok je do 6.12.2019. Literárna súťaž „100 slov o Európe"  Súťaž na tému „15 rokov v EÚ". Cieľom súťaže je spoznať pocity, myšlienky a dojmy občanov na túto tému.Hlavná cena: elektronická čítačkaViac info na: https://europedirect.vucke.sk/ovzp/europedirect/novinky/100-slov-europe-literarna-sutaz.html Fotosúťaž: „Moja Európa" Súťaž vyhlásená pri príležitosti 15 výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Cieľom je podnietiť ľudí, aby objavovali prínosy nášho členstva v Európskej únii a zapájali sa do jeho zveľaďovania, a zároveň posilniť pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru.Hlavná cena: Elektronický tabletViac info na: https://europedirect.vucke.sk/ovzp/europedirect/novinky/fotosutaz-moja-europa.html. Podaj svoj projekt Súťaž o najlepší projekt študentov univerzít na území Slovenskej republiky, ktorí v rámci svojich vysokoškolských štúdií pripravili projekty, ako svoje semestrálne práce. Cieľom súťaže je priblíženie projektovej problematiky študentom univerzít, a spoznanie projektov riešiacich aktuálne témy a problémy z pohľadu študentov.Hlavná cena: elektronická čítačkaViac info na: https://europedirect.vucke.sk/ovzp/europedirect/novinky/podaj-svoj-projekt.html...
Viac info

Ako sa mení demografia EÚ?

Spoločné výskumné centrum EK dnes zverejnilo správu o demografickej situácií na území EÚ. Správa namiesto skúmania krajín ako celkov, tentoraz podrobne skúmala jednotlivé regióny.Medzi hlavné zistenia patrí, že·         európska populácia starne, ale nie rovnomerne z hľadiska miesta.·         ukazuje sa, že do budúcna sa bude rozširovať priepasť medzi regiónmi s nárastom populácie a regiónmi s klesajúcou populáciou.Správa tiež jasne ukazuje, že mladí ľudia sťahujúci sa za prácou a štúdiom majú na demografickú zmenu obrovský vplyv. Niektoré regióny tak prekvitajú a iné zaostávajú.Vďaka kohéznej politike EU a inovačným politikám je možné zamerať sa na vyrovnanie nerovnováhy medzi regiónmi tak, aby sa aj momentálne vyľudnenejšie oblasti stali viac atraktívnymi pre život. V súčasnosti prebieha aj  verejná konzultácia  týkajúca sa socioekonomických dopadov starnutia populácie v EÚ.Podrobnosti nájdete v tlačovej správe.   Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info