Kybernetická bezpečnosť

Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ a pravidlá na posilnenie odolnosti fyzických a digitálnych kritických subjektovKomisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku dnes predkložili novú stratégiu kybernetickej bezpečnosti EÚ. Jej cieľom je posilniť kolektívnu odolnosť Európy proti kybernetickým hrozbám a pomôže zabezpečiť, aby mohli všetci občania a podniky plne využívať dôveryhodné a spoľahlivé služby a digitálne nástroje.Komisia taktiež predkložila návrhy na riešenie kybernetickej aj fyzickej odolnosti kritických subjektov a sietí: smernicu o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v celej Únii (revidovaná smernica NIS 2) a novú smernicu o odolnosti kritických subjektov. Týkajú sa širokej škály odvetví a sú zamerané na riešenie súčasných a budúcich online a offline rizík, od kybernetických útokov po trestnú činnosť alebo prírodné katastrofy.Nová stratégia kybernetickej bezpečnosti obsahuje konkrétne návrhy regulačných, investičných a politických iniciatív v troch oblastiach činnosti EÚ:Odolnosť, technologická suverenita a vedúce postavenieBudovanie operačnej kapacity na prevenciu, odrádzanie a reakciuPokrok v globálnom a otvorenom kybernetickom priestore prostredníctvom intenzívnejšej spoluprácePodrobnosti:Tlačová správaOficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Väčšia mobilita pracovnej sily by mohla pomôcť EÚ uspokojiť dopyt po zdravotníckych a dlhodobých opatrovateľoch

Pracovná sila Európskej únie v zdravotnej oblasti a v oblasti dlhodobej starostlivosti bude musieť v rokoch 2018 až 2030 narásť o 11 miliónov pracovníkov na to, aby uspokojila požiadavky starnúcej spoločnosti. Vyplýva to zo správy, ktorú dnes uverejnilo Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie. Domáce vzdelávanie a podpora odbornej prípravy sú schopné uspokojiť časť dopytu, no čoraz dôležitejšiu úlohu zohráva pracovná mobilita a migrácia. V roku 2018 pracovali v krajinách iných, ako je krajina ich pôvodu, v danej oblasti takmer dva milióny pracovníkov. JRC odporúča integrovať súčasné spôsoby migrácie pracovnej sily s ohľadom na potreby týchto oblastí. To by mohlo podporiť toky mobility a poskytnúť výhody krajinám pôvodu ako aj cieľovým krajinám. Uľahčilo by to aj uznávanie kvalifikácií a úplnú aktiváciu zručností migrujúcich pracovníkov v EÚ. Komisia prijala súbor iniciatív na podporu krajín EÚ pri riešení výziev súvisiacich so starnutím obyvateľstva a ich vplyvom na sektory zdravotnej a dlhodobej starostlivosti. Na túto tému Komisia otvorila širokú verejnú konzultáciu, ktorá sa venuje aj tomu, ako vybudovať odolné systémy starostlivosti. Ide o prvé kroky smerom k vybudovaniu Európskej zdravotnej únie. Dôležitou iniciatívou je aj akčný plán Európskeho piliera sociálnych...
Viac info

Európsky týždeň športu v plnom prúde, zapojilo sa najmenej 700 podujatí

Už šiesty rok po sebe patrí úvod jesene Európskemu týždňu športu, ktorý odštartoval v stredu 23. septembra na celom Slovensku a potrvá do 30. septembra. Projekt Európskej komisie, ktorého koordinátorom je na Slovensku Národné športové centrum, sa vyburcovať obyvateľov k fyzickej aktivite bez ohľadu na vek, pôvod či fyzické schopnosti. Jeho nosné podujatie #BeActive Night, rovnako ako aj nedeľný program s názvom #BeActive Village, budú už tento víkend zdarma v Bratislave. Pre nepriaznivú predpoveď počasia sa však presúvajú pred a do DK Ružinov. Pre návštevníkov je počas soboty pod taktovkou moderátora Mateja „Sajfu" Cifru pripravený tanečný workshop súboru Čarovné ostrohy, ukážky bojového umenia kung-fu, kickbox s Tomi Kid Kovácsom alebo Ninja dráha pre deti. Do Európskeho týždňa športu sa zaregistrovalo 670 projektov, ktoré organizujú na školách, pracoviskách, ihriskách, parkoch, v športových kluboch či fitnes centrách. Najčastejšie ide o bežecké súťaže, turistiku, loptové hry, cyklistiku a vodácke akcie. „Podľa prieskumov Eurobarometra sa až 60 percent Európanov vôbec nehýbe. Aspoň raz do týždňa športuje 40 percent obyvateľov starého kontinentu, zo Slovákov je to však...
Viac info