Nová výzva DiscoverEU

Nová výzva DiscoverEU na 35 000 bezplatných železničných lístkov pre mladých ľudí s cieľom objavovať Európu sa otvorí v utorok 11. októbra 2022 o 12.00 h. Výzva bude ukončená 25. októbra 2022 o 12.00 h. Výzva je otvorená pre uchádzačov z krajín zapojených do programu Erasmus+ vrátane Islandu, Lichtenštajnska, Severného Macedónska, Nórska, Srbska a Turecka. Ak chcú mladí ľudia vyhrať cestovný lístok, môžu tak urobiť prihlásením sa na Európskom portáli pre mládež, kde budú musieť odpovedať na niekoľko kvízových otázok. Žiadatelia, ktorí úspešne vyplnia výberový kvíz a narodili sa v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004, budú môcť cestovať po Európe až 30 dní v období od 1. marca 2023 do 29. februára 2024. Tí, ktorí v prvej polovici budúceho roka dosiahnu 18 rokov, sa budú môcť prihlásiť do ďalšieho kola výzvy v marci 2023. Vďaka zvýšenému rozpočtu v rámci Európskeho roka mládeže bude tak v roku 2022 k dispozícii celkovo 70 000 cestovných lístkov. Príjemcovia budú okrem toho naďalej využívať zľavovú kartu s viac ako 40 000 možnosťami zliav v oblasti verejnej dopravy, kultúry, ubytovania, stravovania, športu a iných služieb dostupných v...
Viac info

 Výzva Komisie na lepšie uplatňovanie environmentálnych pravidiel EÚ

Komisia uverejnila tretie preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov, kľúčový nástroj na podávanie správ, ktorým sa podporuje presadzovanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia a zvyšuje informovanosť o význame vykonávania environmentálnych pravidiel. Preklenutie priepasti medzi tým, o čom sa rozhoduje na úrovni Únie, a tým, čo sa vykonáva v praxi, je nevyhnutné na to, aby sa zabezpečili dobré výsledky v oblasti životného prostredia pre občanov a aby sa zachovali rovnaké podmienky pre podniky a zároveň vytvárali príležitosti pre hospodársky rozvoj. V preskúmaní sa vyvodzujú závery a definujú spoločné trendy na úrovni EÚ na základe 27 správ o jednotlivých krajinách, v ktorých sa uvádza aktuálny stav vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Preskúmanie obsahuje množstvo informácií o tom, ako vlády EÚ chránia kvalitu vzduchu, ktorý občania dýchajú, vody, ktorú pijú, a prírody, ktorú si užívajú. Okrem toho sa v ňom stanovujú prioritné opatrenia na zlepšenie situácie v každom členskom štáte.   Podrobnosti:Tlačová správa   Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

SOTEU: Komisia zverejnila odpočet výsledkov svojej práce za uplynulý rok

V stredu 14. septembra o 9:00 predstaví Ursula von der Leyenová každoročnú správu o stave Únie (SOTEU). Pri tejto príležitosti Komisia zverejnila odpočet výsledkov svojej práce za uplynulý rok. Ako dokument uvádza, Komisia si pod vedením predsedníčky von der Leyenovej vytýčila mnoho ambicióznych cieľov zahŕňajúcich zelenšiu, digitálnejšiu a spravodlivejšiu Európsku úniu. Európska komisia si svoje smerovanie udržala a úspešne napĺňa stanovené ciele, a to aj napriek tomu, že čelila dvom neočakávaným krízam – pandémii koronavírusu a neopodstatnenej a nevyprovokovanej vojne Ruska proti Ukrajine. Od prvých dní sa Komisia angažovala na zastavení šírenia pandémie a na ochrane čo najväčšieho počtu ľudí pomocou vakcín. Vďaka tomu absolvovalo až 83,4 % dospelej populácie EÚ základné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Na hospodársky šok vyvolaný pandémiou reagovala Komisia Európskym plánom obnovy a odolnosti NextGenerationEU v hodnote viac ako 800 miliárd eur – investíciami, reformami a urýchlením digitálnej transformácie. V kombinácii s dlhodobým rozpočtom EÚ do roku 2027 predstavuje európsky stimulačný balík celkovo viac ako 2 bilióny eur. Komisia odhaduje, že stimuly z investícií z plánu NextGenerationEU by mohli do roku 2027 zvýšiť hospodársky rast EÚ o 1,5 % a pomôcť...
Viac info