EÚ založí nové európske partnerstvá a investuje takmer 10 miliárd eur do zelenej a digitálnej transformácie

Komisia dnes navrhla založiť 10 nových európskych partnerstiev medzi Európskou úniou, členskými štátmi a/alebo priemyslom. Cieľom je urýchliť prechod na zelenú, klimaticky neutrálnu a digitálnu Európu a zvýšiť odolnosť a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. EÚ poskytne finančné prostriedky vo výške takmer 10 miliárd eur a partneri vyčlenia aspoň rovnakú sumu investícií. Očakáva sa, že tento kombinovaný príspevok zmobilizuje dodatočné investície na podporu dvojakej transformácie a bude mať dlhodobý pozitívny vplyv na zamestnanosť, životné prostredie i spoločnosť. Cieľom navrhovaných inštitucionalizovaných európskych partnerstiev je zlepšiť pripravenosť a reakciu EÚ na infekčné choroby, vyvinúť účinné nízkouhlíkové lietadlá pre čisté letectvo, podporovať využívanie obnoviteľných biosurovín pri výrobe energie, zabezpečiť vedúce postavenie Európy v oblasti digitálnych technológií a infraštruktúr a zvýšiť konkurencieschopnosť železničnej dopravy.Podrobnosti:Tlačová správaOficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

V Únii začína platiť digitálny COVID preukaz EÚ

Počínajúc dnešným dňom začína v EÚ platiť nariadenie o digitálnom COVID preukaze. Znamená to, že občania EÚ a osoby s trvalým pobytom v EÚ budú mať odo dnes možnosť nechať si vystaviť a overiť digitálne COVID preukazy v celej EÚ. COVID preukazy už pred dnešným termínom začalo vydávať 21 členských štátov, ako aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, pričom päť krajín EÚ začína dnes. Cieľom digitálneho COVID preukazu EÚ je uľahčiť bezpečný a voľný pohyb v rámci EÚ počas pandémie COVID-19. Všetci Európania majú aj bez preukazu právo na voľný pohyb, ale pre držiteľov preukazu bude cestovanie ľahšie. V rámci nových pravidiel členské štáty nesmú pre držiteľov digitálneho COVID preukazu EÚ zavádzať ďalšie cestovné obmedzenia, pokiaľ takéto opatrenia nie sú potrebné a primerané v záujme ochrany verejného zdravia. Komisia sa okrem toho zaviazala zmobilizovať 100 miliónov eur v rámci nástroja núdzovej podpory na podporu členských štátov pri zabezpečovaní cenovo dostupných testov.Digitálny COVID preukaz EÚ bude dostupný pre všetkých a bude:zahŕňať očkovanie proti ochoreniu COVID-19, testovanie a prekonanie ochorenia,bezplatné a...
Viac info

Komisia zbiera spätnú väzbu na plán podpory bezpečnosti novinárov

Európska komisia dnes zverejnila svoj plán na zaistenie bezpečnosti novinárov v Európskej únii. Novinári a iní mediálni aktéri v celej EÚ čoraz častejšie čelia hrozbám a útokom (fyzickým aj online). Pandémia ochorenia COVID-19 ešte viac zdôraznila kľúčovú úlohu médií a význam overených informácií v našich demokratických spoločnostiach, avšak na druhej strane zvýraznila aj hrozby a obmedzenia, ktorým sú novinári pri výkone svojej profesie vystavení. Komisia vydá odporúčanie, v ktorom stanoví cielené opatrenia proti najviac znepokojujúcim trendom, ktoré možno v tejto oblasti v EÚ v poslednom období pozorovať. Spätnú väzbu k tomuto plánu možno zasielať počas 4 týždňov do 20 mája 2021. Komisia zhrnie získané príspevky v súhrnnej správe a vysvetlí, akým spôsobom sa zohľadnia v ďalších fázach iniciatívy. Doručená spätná väzba sa uverejní na tejto stránke, a preto musí byť v súlade s pravidlami pre spätnú väzbu.Podrobnosti:Viac informácií  Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info