Next Generation EU – Plán veľkej hospodárskej obnovy

Európska komisia predložila návrh 1,85-biliónového plánu hospodárskeho oživenia Európska komisia predložila návrh veľkého plánu obnovy. Aby sa zabezpečilo, že obnova bude rovnomerná, inkluzívna a spravodlivá pre všetky členské štáty, Európska komisia navrhuje vytvoriť nový nástroj obnovy, Next Generation EU (EÚ pre ďalšie generácie), ktorý sa začlení do silného, moderného a prepracovaného dlhodobého rozpočtu EÚ. Komisia takisto zverejnila svoj upravený ročný pracovný program na rok 2020, ktorý uprednostní kroky potrebné na naštartovanie obnovy a vybudovanie odolnosti Európy.Koronavírus otriasa Európou aj svetom od základov a zároveň vystavuje skúške systémy zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia, naše spoločnosti a hospodárstva, ako aj náš spôsob života a vzájomnej spolupráce. Európska komisia navrhuje využiť plný potenciál rozpočtu EÚ na ochranu životov a živobytia, nápravu jednotného trhu, ako aj na dosiahnutie trvalej a prosperujúcej obnovy. Finančné prostriedky z nástroja Next Generation EU vo výške 750 miliárd EUR, ako aj cielené navýšenia dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027 prinesú celkovú finančnú kapacitu rozpočtu EÚ vo výške 1,85 bilióna EUR.Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila: „Plán...
Viac info

Online prednáška o EÚ

Nenechajte si ujsť prednášku o Európskej únii, ktorá sa bude konať v stredu, 29. apríla o 13.00 hod. Online prednáška bude zameraná na históriu, inštitúcie a princípy fungovania EÚ. Prednáška je vhodnou prípravou pre budúcich maturantov. Ako sa prihlásiť? Prihlásite sa prostredníctvom Zoom meeting na webovej stránke alebo cez aplikáciu. Návod prihlásenia si môžete pozrieť aj vo video-návode: https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k Nie je potrebné sa nikde registrovať, iba stiahnuť podľa návodu aplikáciu odtiaľto: https://zoom.us/download#client_4meeting Údaje pre PRIHLÁSENIE: ID prednášky: 886 6615 4617 Meno: uviesť svoje meno Heslo: europa...
Viac info

Súťažte s Europe Direct Košice!

Europe Direct Košice vyhlásilo 3 súťaže Súťaže sú vyhlásené bez geografického obmedzenia a termín uzávierok je do 6.12.2019. Literárna súťaž „100 slov o Európe"  Súťaž na tému „15 rokov v EÚ". Cieľom súťaže je spoznať pocity, myšlienky a dojmy občanov na túto tému.Hlavná cena: elektronická čítačkaViac info na: https://europedirect.vucke.sk/ovzp/europedirect/novinky/100-slov-europe-literarna-sutaz.html Fotosúťaž: „Moja Európa" Súťaž vyhlásená pri príležitosti 15 výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Cieľom je podnietiť ľudí, aby objavovali prínosy nášho členstva v Európskej únii a zapájali sa do jeho zveľaďovania, a zároveň posilniť pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru.Hlavná cena: Elektronický tabletViac info na: https://europedirect.vucke.sk/ovzp/europedirect/novinky/fotosutaz-moja-europa.html. Podaj svoj projekt Súťaž o najlepší projekt študentov univerzít na území Slovenskej republiky, ktorí v rámci svojich vysokoškolských štúdií pripravili projekty, ako svoje semestrálne práce. Cieľom súťaže je priblíženie projektovej problematiky študentom univerzít, a spoznanie projektov riešiacich aktuálne témy a problémy z pohľadu študentov.Hlavná cena: elektronická čítačkaViac info na: https://europedirect.vucke.sk/ovzp/europedirect/novinky/podaj-svoj-projekt.html...
Viac info