Komisia zaregistruje iniciatívu občanov zameranú na zachovávanie a rozvoj ukrajinskej kultúry a dedičstva

Európska komisia dnes rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov (EIO) s názvom „Zachovávanie a rozvoj ukrajinskej kultúry, vzdelávania, jazyka a tradícií v krajinách EÚ". Organizátori iniciatívy naliehavo vyzývajú Komisiu, aby zintenzívnila svoje opatrenia na podporu integrácie ukrajinských utečencov v EÚ. Takisto ju vyzývajú, aby navrhla nové právne predpisy na zachovanie ukrajinskej kultúry, jazyka, tradícií a kultúrneho dedičstva, ako aj na vytvorenie celoeurópskej štruktúry integračných centier. Keďže táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky stanovené v príslušných právnych predpisoch, Komisia ju považuje za právne prípustnú. V tejto fáze sa Komisia ešte nevenovala obsahu návrhu. Po dnešnej registrácii môžu organizátori v najbližších šiestich mesiacoch začať proces zbierania podpisov. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa ňou bude musieť zaoberať. Jej úlohou bude rozhodnúť, či v súvislosti s iniciatívou podnikne opatrenia alebo jej nevyhovie. Toto rozhodnutie musí Komisia odôvodniť.Podrobnosti:Tlačová správaOficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Prostriedky plánované na programy s Ruskom a Bieloruskom sa presunú na posilnenie spolupráce s Ukrajinou a Moldavskom

Európska komisia sa rozhodla presunúť 135 miliónov EUR z nástroja susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce, pôvodne plánovaného na programy Interreg NEXT na roky 2021 – 2027 s Ruskom a Bieloruskom na iné programy Interreg - s Ukrajinou a Moldavskom. Toto financovanie môže podporiť celý rad činností vrátane pruhov solidarity a rozvoja cezhraničných dopravných spojení, zdravotníckych služieb, vzdelávacích a výskumných projektov, schém sociálneho začlenenia, ako aj posilnenia inštitucionálnej kapacity ukrajinských a moldavských verejných orgánov. Po začiatku ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine Komisia pôvodne pozastavila spoluprácu s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom v programoch Interreg. To viedlo k prerozdeleniu 26 miliónov EUR na podporu programov spolupráce s Ukrajinou a Moldavskom. Dnešným rozhodnutím sa rovnakým spôsobom prerozdeľujú zostávajúce financie z obdobia 2021 – 2027. Komisia tiež rozhodla, že regióny vo Fínsku, Estónsku, Lotyšsku a Poľsku, ktoré sa mali pôvodných programov zúčastniť, sa môžu zapojiť do iných už existujúcich programov Interreg.Podrobnosti:Viac informáciíOficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Európska komisia na Agrokomplexe 2023

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku (ZEK) nebude chýbať na 48. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, ktorá sa uskutoční od 17. do 20. augusta 2023 v Nitre. V rámci nosnej témy tohtoročného Agrokomplexu „Návrat ku koreňom" budú hlavnou atrakciou aktivít Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku slovenské výrobky s chráneným zemepisným označením. Pre verejnosť budú v stánku ZEK pripravené tiež zaujímavé súťaže a kvízy. V spolupráci s webovým portálom poľnoinfo.sk pripravilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku aj tento rok sériu diskusných stolov s odborníkmi z rôznych oblastí poľnohospodárstva a potravinárstva. Rozprávať sa budeme o regeneratívnom poľnohospodárstve, nedostatku odborníkov v agrosektore a mladých farmároch, zmene klímy a s tým spojenými dopadmi na poľnohospodárstvo, ale aj o európskom označení známych slovenských výrobkov. Viac informácií nájdete tu. Podrobnosti:Tlačová správaOficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info