Slovensko dostane 49,5 milióna eur na urýchlenie zelenej transformácie

Z modernizačného fondu sprístupnili 2,4 miliardy eur pre sedem prijímateľských krajín na modernizáciu ich energetických systémov, zníženie emisií skleníkových plynov v energetike, priemysle a doprave a na podporu toho, aby dosiahli svoje ciele v oblasti klímy a energie vytýčené na obdobie do roku 2030. Investície sa potvrdili v Rumunsku (1391,6 milióna eur), Česku (520 miliónov eur), Poľsku (244,2 milióna eur), Litve (85 miliónov), Maďarsku (74,3 milióna eur), na Slovensku (49,5 milióna eur) a v Chorvátsku (40 miliónov). Uzatvára sa tak tretí investičný cyklus modernizačného fondu. Sumy predstavujú výrazný nárast vo financovaní v porovnaní s predchádzajúcimi investičnými cyklami. Z modernizačného fondu sa podporuje 45 investičných návrhov v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, modernizácie energetických sietí a energetickej efektívnosti v sektore energetiky, priemysle, budovách i doprave, ako aj náhrada výroby energie z uhlia výrobou z paliva s nižšou uhlíkovou náročnosťou. Príklady investícií, ktoré fond podporuje:modernizácia systémov verejného osvetlenia v obciach, premena uhlia na biomasu a plyn v diaľkovom vykurovaní a zariadeniach ETS, ako aj zvyšovanie energetickej efektívnosti v Česku,výroba elektriny z obnoviteľných...
Viac info

Bude nová legislatíva EÚ a SR adekvátnou reakciou na šírenie dezinformácií v online prostredí?

Dezinformácie predstavujú jednu z najväčších výziev pre súčasné iniciatívy pri tvorbe pravidiel s cieľom regulovať obsah a zodpovednosť na internete. Ako na túto situáciu reaguje EÚ prostredníctvom nových legislatívnych návrhov? Čo pripravuje v tomto kontexte Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) v avizovanom zákone o opatreniach proti šíreniu nedovoleného obsahu? Prezentácia odbornej štúdie pod názvom „Analýza vybraných právnych úprav navrhovaných Európskou komisiou a technologických riešení vo vzťahu k šíreniu dezinformácií a správaniu sa online platforiem", ktorú pripravil tím odborníkov pod vedením Márie Bielikovej z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KInIT) z iniciatívy slovenskej europoslankyne Miriam Lexmann (EPP/KDH).   Podujatia sa zúčastnili Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR, Miriam Lexmann, poslankyňa Európskeho parlamentu (EPP/KDH), Anton Jelenčiak, generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy MIRRI, Mária Bieliková, riaditeľka KInIT, Ľuboš Kukliš, riaditeľ kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu a Katarína Klingová, Globsec.   Viac na webe.    Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Komisia predkladá návrh rozpočtu na rok 2023

Európska komisia dnes navrhuje ročný rozpočet EÚ na rok 2023 vo výške 185,6 miliardy EUR, ktorý sa doplní odhadom o 13,9 miliardy EUR vo forme grantov v rámci nástroja NextGenerationEU. Rozpočet EÚ bude naďalej mobilizovať značné investície na posilnenie strategickej autonómie Európy, prebiehajúcu hospodársku obnovu, zabezpečenie udržateľnosti a tvorbu pracovných miest. Komisia bude naďalej uprednostňovať ekologické a digitálne investície a zároveň riešiť naliehavé potreby vyplývajúce z krízových situácií. Komisia dnes predkladá aj výročnú správu o hospodárení a výkonnosti rozpočtu EÚ na rozpočtový rok 2021, prostredníctvom ktorej Komisia preberá celkovú politickú zodpovednosť za riadenie rozpočtu EÚ z predchádzajúceho roka.Podrobnosti:Tlačová správaOtázky a odpovede Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info