V roku 2020 prišlo na cestách v EÚ o život o 4 000 menej ľudí

Európska komisia uverejnila predbežné údaje týkajúce sa smrteľných dopravných nehôd za rok 2020. Odhaduje sa, že v minulom roku zahynulo pri dopravných nehodách 18 800 ľudí, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje bezprecedentný ročný pokles o 17 %. Znamená to, že v roku 2020 prišlo na cestách v EÚ o život takmer o 4 000 ľudí menej než v roku 2019. Na slovenských cestách zomrelo v roku 2020 45 ľudí, teda o 9 % menej ako v roku 2019 a 33 % menej ako v rovnakom období pred desiatimi rokmi. Na počet smrteľných nehôd na cestách mal jasný, aj keď nemerateľný vplyv nižší objem dopravy v dôsledku pandémie COVID-19. Výrazný populárnejšou sa stala cyklistika a mnohé mestá na celom svete (dočasne) vyhradili časti ciest cyklistom a chodcom. Tento povzbudzujúci vývoj môže mať pozitívny vplyv aj na kvalitu ovzdušia a zmenu klímy a zároveň prináša nové výzvy v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.Podrobnosti:Tlačová správa Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Pozvánka na online podujatie Ako ďalej, zelená Európa

Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vás pozýva na online podujatie s názvom „Ako ďalej, zelená Európa?", ktoré sa bude konať dňa 12. marca 2021 o 11.00 h. O Európskej zelenej dohode a Stratégii biodiverzity budú diskutovať Virginijus Sinkevičius, eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo, Ján Budaj, minister životného prostredia Slovenskej republiky a ďalší zaujímaví hostia. Podujatie môžete sledovať na Facebooku a YouTube Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a do diskusie sa môžete zapojiť prostredníctvom aplikácie Slido s hashtagom #zelenaEU. Oficiálne stanovisko Európskej komisie ...
Viac info

Konferencia o budúcnosti Európy: začínajú sa občianske panely

Prvý zo štyroch európskych občianskych panelov sa uskutoční v Štrasburgu od piatka 17. septembra do nedele 19. septembra 2021. V rámci Konferencie o budúcnosti Európy sa počas nasledujúcich mesiacov budú konať štyri občianske panely, z ktorých by mali vzísť konkrétne odporúčania na zlepšenie fungovania EÚ. Konferencia o budúcnosti Európy predstavuje príležitosť pre všetkých občanov EÚ vyjadriť sa k jej budúcemu smerovaniu a podať konkrétne návrhy na zlepšenia vo viacerých oblastiach. Počas občianskych panelov sa bude diskutovať o návrhoch, ktoré zaznejú na podujatiach po celej Európe ako aj o námetoch, ktoré ľudia predložia na webovej platforme Konferencie. Panely na základe nich pripravia odporúčania, o ktorých sa bude diskutovať s európskymi inštitúciami a ďalšími zainteresovanými stranami. Každého panelu sa zúčastní 200 náhodne vybraných občanov zo všetkých členských štátov EÚ vrátane Slovenska. V paneloch bude rovnaký počet mužov a žien a proporčne budú zastúpení ľudia z mestských a vidieckych oblastí. Tretinu členov budú tvoriť mladí ľudia vo veku 16 až 25 rokov. Každý panel sa bude zaoberať témami, na ktoré boli ľudia vyzvaní podávať svoje námety: Panel 1 - Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta, vzdelávanie,...
Viac info