Súťaž #myEUspace – inovatívne komerčné riešenia využívajúce silu vesmírneho priestoru EÚ

Súťaž #myEUspace – inovatívne komerčné riešenia využívajúce silu vesmírneho priestoru EÚ Agentúra EÚ pre vesmírny program (EUSPA) vyhlásila každoročnú súťaž #myEUspace. Súťaž prináša výzvu pre inovátorov a podnikateľov, aby vyvinuli prevratné komerčné riešenia, ktoré využívajú vesmírne údaje a signály EÚ zo systému Galileo, európskeho globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) a/alebo programu Copernicus, európskeho programu pozorovania Zeme. Do súťaže #myEUspace sa môžu zapojiť tímy zo všetkých členských štátov EÚ a zo Švajčiarska, Nórska a Islandu, pričom celkové finančné prostriedky vyčlenené pre víťazov dosahujú takmer 1 milión eur. Okrem peňažnej odmeny súťaž ponúka i podporu podnikateľom počas celého inovačného cyklu, a to tak pre startupy v začiatočnej fáze fungovania, ako aj pre rozširujúce sa podniky.   Podrobnosti: Tlačová správa Ďalšie informácie o súťaži a registrácii nájdete tu Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Eurobarometer: Európania sú vážne znepokojení kvalitou ovzdušia

Eurobarometer: Európania sú vážne znepokojení kvalitou ovzdušiaPodľa dnes uverejneného osobitného prieskumu Eurobarometra sú Európania znepokojení vplyvom, ktorý má znečistenie ovzdušia na zdravie a životné prostredie. Väčšina Európanov si myslí, že zdravotné problémy, ako sú choroby dýchacích ciest (89 %), astma (88 %) a kardiovaskulárne choroby sú spôsobené znečistením ovzdušia. Takmer polovica respondentov (47 %) zastáva názor, že kvalita ovzdušia sa za posledných desať rokov zhoršila. Väčšina z nich si tiež myslí, že priemysel, výrobcovia energie z fosílnych palív, verejné orgány i zamestnávatelia musia robiť viac na zlepšenie kvality ovzdušia. Väčšina sa tiež domnieva, že domácnosti robia dosť. Využívanie verejnej dopravy, cyklistika alebo chôdza patria medzi najčastejšie spôsoby, ktoré Európania uvádzajú ako tie, ktoré používajú na zníženie škodlivých emisií do ovzdušia. Respondenti jednoznačne uprednostňujú medzinárodný (65 %) alebo európsky prístup (42 %) k zlepšovaniu kvality ovzdušia. Veľká väčšina respondentov (67 %), ktorí počuli o normách EÚ v oblasti kvality ovzdušia, tvrdí, že by sa mali sprísniť. Osobitný prieskum Eurobarometra sa uskutočnil v období od 21. marca do 20. apríla 2022. V mene Európskej komisie sa uskutočnili rozhovory s 26 509 respondentmi z rôznych...
Viac info

Prežijú mladí ľudia v 21. storočí? – záznam z diskusie Vizionári

Prežijú mladí ľudia v 21. storočí? - záznam z diskusie VizionáriPandémia COVID-19, vojna na Ukrajine, ale aj celková digitálna transformácia sa v značnej miere podpisujú na vývoji a duševnom zdraví detí a mladých. Svedčí o tom fakt, že pocit osamelosti u mladých ľudí za posledné tri roky narástol z pôvodných 9 % na 36 %. Počas pandémie narástla aj kyberšikana. Stretlo sa s ňou až 26 % detí alebo mladých ľudí. Jediný spôsob ako tento stav zmeniť a pomôcť generácii mladých ľudí, je budovať ich psychickú odolnosť, slobodu a zároveň pocit zodpovednosti, ale aj vlastnosti ako empatiu, toleranciu či férovosť. Urobiť takúto zmenu je možné len cez transformáciu vzdelávacieho systému. Zhodli sa na tom odborníci v diskusii Vizionári, organizovanej pri príležitosti Európskeho roka mládeže 2022, ktorá sa uskutočnila v pondelok 24. októbra 2022 v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurélium v Bratislave. Vizionári sú medzinárodnou konferenciou, zameranou na svetové trendy v zdravotníctve, ekonomike či školstve.Podrobnosti:Tlačová správaZáznam z diskusie Vizionári Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info