Úplne prvá stratégia obranného priemyslu a nový program obranného priemyslu na posilnenie pripravenosti a bezpečnosti Európy

Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie dnes predstavili vôbec prvú európsku stratégiu obranného priemyslu na úrovni EÚ a navrhli súbor nových ambicióznych opatrení na podporu konkurencieschopnosti a pripravenosti obranného priemyslu Únie. Pred dvoma rokmi sa na náš kontinent, v dôsledku ruskej útočnej vojny na Ukrajine, opäť vrátil konflikt s vysokou intenzitou. V stratégii európskeho obranného priemyslu (EDIS) sa stanovuje jasná a dlhodobá vízia na dosiahnutie pripravenosti obranného priemyslu v Európskej únii. Ako prvé okamžité centrálne nástroje na realizáciu stratégie dnes Európska komisia predkladá legislatívny návrh programu európskeho obranného priemyslu (EDIP) a rámec opatrení na zabezpečenie včasnej dostupnosti a dodávok výrobkov obranného priemyslu. V stratégii sú opísané výzvy, ktorým v súčasnosti čelí európska obranná technologická a priemyselná základňa (EDTIB), ale aj možnosti ako využiť jej plný potenciál. Správa zároveň určuje smerovanie na nasledujúce desaťročie. Zlepšenie pripravenosti európskeho obranného priemyslu si od členských štátov vyžaduje investovať viac, lepšie, spoločne a v Európe.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Pozvánka na Café Európa: Čo trápi slovenských farmárov?

Ďalšia diskusia zo série Café Európa: Čo trápi slovenských farmárov? sa uskutoční vo štvrtok 7. marca 2024 o 18.00 h. v Kafe Scherz v Bratislave. Diskutovať budeme o potravinovej bezpečnosti, Zelenej dohode, ale aj o protestoch poľnohospodárov a opatreniach zo strany Európskej únie. Hosťami sú Marián Koreň (novinár EURACTIV Slovensko), Róbert Palider (viceprezident, ASYF – Združenie mladých farmárov) a Zsolt Simon (ex minister, MPRV SR). Podujatie moderuje Eva Mihočková (šéfredaktorka portálu Zahraničná politika, SFPA). Diskusiu môžete sledovať aj online na FB a YouTube Café Európa.

Oficiálne stanovisko Európskej komisie