Vyhlásenie predsedníčky Komisie pred Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu

Dňa 27. januára si pripomenieme Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu a 79. výročie oslobodenia nacistického koncentračného tábora Osvienčim-Brezinka. V predvečer Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu predsedníčka Komisie von der Leyenová uviedla: Po hanebných teroristických útokoch Hamasu na Izrael 7. októbra 2023 nadobúda pripomienka holokaustu nový význam. Európski Židia opäť žijú v strachu: žiadny rodič by sa nemal báť poslať svoje deti do školy. Židia sú šikanovaní, obťažovaní a napádaní na uliciach, v školách a na univerzitách. Synagógy ničia vandali. Boli znesvätené židovské cintoríny. Bezprecedentný nárast antisemitských prejavov v celej Európe nám pripomína najtemnejšie obdobie našej histórie. Dnes je však iné to, že všetci stojíme na strane židovských komunít. Pre antisemitskú nenávisť nie je miesto, a najmä nie tu v Európe. Antisemitizmus sa nedá ničím ospravedlniť. Tri generácie po holokauste musíme zabezpečiť, aby židovstvo bolo aj naďalej živou súčasťou našej spoločnosti. Nemôžeme pripustiť, aby Židia skrývali svoju identitu. Podpora židovského života je jadrom našej stratégie EÚ na boj proti antisemitizmu. Toho roku si pripomíname 79. výročie oslobodenia koncentračného tábora Osvienčim-Birkenau. Spomíname na 6 miliónov židovských žien, mužov a detí a všetky ostatné obete, medzi nimi státisíce Rómov, ktorí boli zavraždení počas holokaustu. Postupne nás opúšťajú aj poslední preživší holokaustu a my musíme nájsť nové spôsoby, ako zabezpečiť, aby sa na ich príbehy nezabudlo a zaviesť nové metódy výučby, ktoré sa budú opierať o posledné stopy minulosti. Vytvárame preto „sieť miest spojených s holokaustom, ktorá je nosným prvkom stratégie EÚ na boj proti antisemitizmu. Tieto pamätné miesta musíme chrániť, aby slúžili na vzdelávanie a pripomínanie. Nesmieme zabudnúť, ako to všetko začalo: antisemitizmus a nenávisť viedli až k holokaustu. Je našou povinnosťou ako Európanov vybudovať Európsku úniu bez antisemitizmu a akejkoľvek formy rasizmu a diskriminácie. Ak Európa sklame Židov, sklame nás všetkých. Dnes treba znovu pripomenúť: nedopustíme to už nikdy viac!”

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Správa Komisie konštatuje, že aktívne presadzovanie hospodárskej súťaže prispieva k ponuke cenovo dostupných a inovačných liekov

Európska komisia uverejnila správu, v ktorej uviedla prehľad presadzovania pravidiel EÚ v oblasti antitrustu a fúzií zo strany Komisie a vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže vo farmaceutickom odvetví v rokoch 2018 až 2022. Z dnešnej správy vyplýva, že aktívne presadzovanie antitrustových pravidiel a pravidiel týkajúcich sa fúzií naďalej zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní prístupu európskych pacientov k širšiemu výberu cenovo dostupných a inovačných liekov. Toto aktívne presadzovanie pomohlo dosiahnuť uvedený cieľ najmä počas náročného obdobia pandémie koronavírusu. Komisia vypracovala správu o liekoch a určitých medicínskych produktoch v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže 27 členských štátov EÚ, s ktorými kooperuje v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (ďalej len „ESHS”). Táto správa nadväzuje na predchádzajúcu správu za roky 2009 – 2017, ktorá bola uverejnená v januári 2019. Vzhľadom na hospodársky význam a vplyv farmaceutického odvetvia na blahobyt a životy ľudí bude pre príslušné orgány snaha o presadzovanie práva v tomto odvetví naďalej prioritou. Dnešná správa a zhrnutie sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ na stránkach Komisie venovaných hospodárskej súťaži.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oficiálne stanovisko Európskej komisie