Komisia víta politickú dohodu (tzv. všeobecné smerovanie) o nových pravidlách daňovej transparentnosti, ktorú dnes dosiahli ministri financií členských štátov EÚ. Nové pravidlá majú platiť pre všetkých poskytovateľov služieb, ktorí uľahčujú transakcie s kryptoaktívami pre klientov, ktorí sú rezidentmi v EÚ. Nové pravidlá vychádzajú z návrhu Komisie a dopĺňajú nariadenie o trhoch s kryptoaktívami a nariadenie o prevodoch finančných prostriedkov. Zároveň sú plne v súlade s iniciatívou OECD týkajúcou sa rámca vykazovania kryptoaktív. Smernica zlepší schopnosť členských štátov odhaľovať daňové podvody, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a bojovať proti nim. Od všetkých poskytovateľov služieb kryptoaktív usadených v EÚ – bez ohľadu na ich veľkosť – totiž vyžaduje, aby oznamovali transakcie klientov, ktorí sú rezidentmi v EÚ. Aktualizovaná smernica má navyše rozšírenú pôsobnosť, keďže zahŕňa oznamovacie povinnosti finančných inštitúcií týkajúce sa elektronických peňazí a digitálnych mien centrálnych bánk, ako aj aickú výmenu informácií o predbežných cezhraničných záväzných stanoviskách využívaných fyzickými osobami. Nové požiadavky na oznamovanie, pokiaľ ide o kryptoaktíva, elektronické peniaze a digitálne meny centrálnych bánk, nadobudnú účinnosť 1. januára 2026. Nové pravidlá bude možné definitívne prijať až po tom, ako bude k dispozícii poradné stanovisko Európskeho parlamentu.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oficiálne stanovisko Európskej komisie