Európska komisia predložila návrh 1,85-biliónového plánu hospodárskeho oživenia

Európska komisia predložila návrh veľkého plánu obnovy. Aby sa zabezpečilo, že obnova bude rovnomerná, inkluzívna a spravodlivá pre všetky členské štáty, Európska komisia navrhuje vytvoriť nový nástroj obnovy, Next Generation EU (EÚ pre ďalšie generácie), ktorý sa začlení do silného, moderného a prepracovaného dlhodobého rozpočtu EÚ. 

Komisia takisto zverejnila svoj upravený ročný pracovný program na rok 2020, ktorý uprednostní kroky potrebné na naštartovanie obnovy a vybudovanie odolnosti Európy.

Koronavírus otriasa Európou aj svetom od základov a zároveň vystavuje skúške systémy zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia, naše spoločnosti a hospodárstva, ako aj náš spôsob života a vzájomnej spolupráce. Európska komisia navrhuje využiť plný potenciál rozpočtu EÚ na ochranu životov a živobytia, nápravu jednotného trhu, ako aj na dosiahnutie trvalej a prosperujúcej obnovy. Finančné prostriedky z nástroja Next Generation EU vo výške 750 miliárd EUR, ako aj cielené navýšenia dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027 prinesú celkovú finančnú kapacitu rozpočtu EÚ vo výške 1,85 bilióna EUR.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila: „Plán obnovy premieňa túto obrovskú výzvu, ktorej čelíme, na príležitosť, a to nielen vďaka podpore obnovy, ale aj investovaním do našej budúcnosti: európska zelená dohoda a digitalizácia podporia zamestnanosť a rast, odolnosť našich spoločností a zdravie nášho životného prostredia. Teraz nastal správny čas pre Európu. Naša ochota konať nám musí pomôcť zvládnuť výzvy, ktorým všetci čelíme.“ Vďaka nástroju Next Generation EU poskytujeme ambicióznu odpoveď.“

Komisár Johannes Hahn, ktorý je zodpovedný za rozpočet EÚ, k tomu uviedol: „Náš spoločný rozpočet je ústredným bodom plánu obnovy pre Európu. Dodatočná sila nástroja Next Generation EU a posilnený viacročný finančný rámec nám umožnia solidárne podporiť členské štáty a hospodárstvo. Spoločnými silami môžeme dosiahnuť to, že Európa bude konkurencieschopnejšia, odolnejšia a zvrchovanejšia.“

Maroš Šefčovič, podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, v tejto súvislosti uviedol: „Obnova si bude vyžadovať silné politické smerovanie. Z tohto upraveného pracovného programu, ktorý odráža novú realitu, vyplýva, že všetky naše kroky budú zamerané na prekonanie krízy, naštartovanie nášho hospodárstva a odhodlané smerovanie Európskej únie k odolnej, udržateľnej a spravodlivej obnove. Pomôže nám to, aby sme z tejto situácie vyšli silnejší.“

Nový nástroj obnovy Next Generation EU sa zameria na 3 piliere:

  1. Podpora krajín EÚ v oblasti investícií a reforiem
  2. Naštartovanie ekonomiky EÚ poskytovaním stimulov na súkromné investície;
  3. Ponaučenie z koronakrízy prostredníctvom nového programu v oblasti zdravia, posilnenia nášho mechanizmus civilnej ochrany a financovania nevyhnutného výskumu.

Nástroj Next Generation EU bude súčasťou prepracovaného dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 (viacročného finančného rámca) vo výške 1,85 bilióna eur.

Cieľom je, aby bola obnova udržateľná, vyrovnaná, inkluzívna a spravodlivá pre všetky krajiny EÚ.

Viac informácií o novom nástroji obnovy #NextGenerationEU nájdete na: bit.ly/NextGenerationEU_SK

Zdroj: https://ec.europa.eu/