Európska komisia dnes prijala pravidlá upravujúce vykonávanie mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) počas jeho prechodnej fázy, ktorá sa začína 1. októbra tohto roka a trvá do konca roka 2025. Vo vykonávacom nariadení, ktoré bolo dnes uverejnené, sa podrobne opisujú prechodné ohlasovacie povinnosti dovozcov EÚ dovážajúcich tovar CBAM, ako aj prechodná metodika výpočtu viazaných emisií uvoľnených počas výrobného procesu tovaru CBAM.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach

Oficiálne stanovisko Európskej komisie