Komisia navrhuje väčšiu transparentnosť a menej byrokracie pre spoločnosti

Európska komisia prijala návrh smernice, ktorá má spoločnostiam uľahčiť rozsiahlejšie využívanie digitálnych nástrojov a postupov v oblasti práva obchodných spoločností EÚ. Cieľom návrhu je uľahčiť spoločnostiam cezhraničné pôsobenie a zvýšiť transparentnosť a dôveru v spoločnosti tak, že sa na úrovni EÚ verejnosti sprístupní väčšie množstvo informácií o týchto podnikoch. Pre cezhraničné spoločnosti sa tým zároveň zníži miera byrokracie, keďže vďaka osvedčeniu spoločnosti EÚ, resp. vďaka uplatňovaniu zásady „jedenkrát a dosť” sa ročne ušetria administratívne náklady vo výške približne 437 miliónov eur. Návrh prispeje k ďalšej digitalizácii jednotného trhu a pomôže spoločnostiam – najmä malým a stredným podnikom – podnikať v Únii.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oficiálne stanovisko Európskej komisie