V sobotu 23. októbra sa v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu konalo druhé plenárne zasadnutie konferencie, na ktorom sa rozoberali príspevky občanov k diskusii o budúcnosti EÚ. Do kresiel v pléne zasadlo 80 zástupcov európskych panelových diskusií občanov. Zasadnutie sa venovalo príspevkom občanov zo všetkých častí konferencie, ktorými sú:
Konferencia o budúcnosti Európy je jedinečným, otvoreným a inkluzívnym demokratickým projektom, v rámci ktorého sa môžu všetci Európania prostredníctvom viacjazyčnej digitálnej platformy podeliť so svojím názorom na našu spoločnú budúcnosť v rôznych oblastiach života. Nasledujúce plenárne zasadnutie konferencie sa uskutoční v dňoch 17. – 18. decembra.
Podrobnosti:
Tlačová správa

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie