Anketa Street Europe – vyhodnotenie

Akú si predstavujeme budúcnosť Európy? Čo je potrebné ponechať, zmeniť, či upraviť? Všetky tieto otázky rezonujú medzi širokou verejnosťou. Preto sme rozhodli ísť medzi ľudí a pýtať sa na ich názory, návrhy a skúsenosti k tejto téme priamo v uliciach mesta. Touto anketou, ktorú sme nazvali “Street Europe”, sme chceli zistiť, aký je záujem občanov nášho regiónu o Európsku úniu, jej fungovanie, politiky a priority do budúcnosti. Naším zámerom bolo aj  posilniť informovanosť verejnosti o iniciatíve “Konferencia o budúcnosti Európy” a jej online platforme. Vyhodnotenie ankety V ankete sme dokopy oslovili 84 respondentov, v období od 15. do 18. júna 2021. Pre všetkých odpovedajúcich, s ktorými sme sa spoločne rozprávali na Námestí Andreja Hlinku a Mariánskom námestí v Žiline, sme mali pripravené krátke štyri otázky. Na otázku, či sa už stretli s pojmom Konferencia o budúcnosti Európy, odpovedala jedna štvrtina (27%) áno a 73% opýtaných sa s týmto pojmom nestretla.  Na otázku, ako by opísali budúcnosť Európy jedným slovom, dominovali slová ako: Jednotná Lepšia Zelená ...
Viac info

PRIESKUM INFORMOVANOSTI: KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY – vyhodnotenie

Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA, realizovalo prieskum informovanosti na tému Konferencie o budúcnosti Európy. Uskutočnil sa v období od 08. do 21. júna 2021. Prieskum  bol realizovaný elektronicky, výzvy na zapojenie sme šírili sociálnymi sieťami (web, fb, oslovenie akademickej obce). Pre potreby získania relevantných údajov s dostatočnou výpovednou hodnotou sme mali cieľ získať odpovede od 150 účastníkov. Podarilo sa nám ho naplniť viac ako dostatočne, pretože sa nám zapojilo 202 respondentov. Cieľom prieskumu bolo zistiť: – úroveň informovanosti občanov v Žilinskom kraji ohľadne Konferencie o budúcnosti Európy – záujem verejnosti o aktívne zapojenie sa do budovania budúcnosti EÚ Občania a EÚ Z tejto množiny respondentov bolo 66% žien a 34% mužov. Najsilnejšie vekové zastúpenie bolo u  ľudí do 26 rokov, ktorých bolo takmer tri štvrtiny. Až 88% respondentov súhlasí s tým, aby sa pri rozhodovaní o budúcnosti Európy viac zohľadňovali hlasy a názory občanov. Konferencia o budúcnosti Európy Na otázku, či sa už stretli s pojmom Konferencia o budúcnosti Európy, odpovedala jedna štvrtina (14%) áno a viac ako polovica (52%) opýtaných sa s týmto pojmom...
Viac info

Europe face to face – Vrútky

V našom informačnom stánku v Mestskej knižnici Hany Zelinovej vo Vrútkach poskytneme širokej verejnosti informácie o EÚ. V pondelok 19.07.2021 od 09:00 hod. nás môžete navštíviť v miestnej knižnici, kde Vám radi odpovieme na otázky súvisiace s aktuálnym dianím v Európskej únii, o jej politikách, prioritách a ďalšom smerovaní jej budúcnosti. Zaujímajú Vás otázky o životnom prostredí, digitalizácii, alebo vzdelávaní? Aj o týchto témach Konferencie o budúcnosti Európy sa budeme spolu s Vami rozprávať....
Viac info