PODUJATIE ZRUŠENÉ z dôvodu choroby.
 
Diskusia o tom, ako by mal vyzerať náš potravinový systém, o ekologickom hospodárení, udržateľnej produkcii zdravých a bezpečných potravín, o tom, či vieme zabezpečiť potravinovú sebestačnosť v Európe, na Slovensku. Rozprávanie aj o pôde ako zdroji nášho zdravia – kedy orať a kedy použiť bezorbovú technológiu, ako z vypestovaných potravín pripraviť hodnotné jedlo. Diskusia aj o tom, či dokáže EÚ a jej politiky pružne zareagovať na krízové situácie pri získavaní potravinárskych komodít.
 
Vstup je voľný. 
 
PONDELOK 20. JÚNA 2022 O 17:00, Nadácia Polis
 
Vysielať budeme aj online. Sledujte nás na www.youtube.com/nadaciapolis
 
Hostia:
Róbert Dohál, predseda PD Krakovany, ktoré hospodári bez orby a umelých hnojív
 
Katarína Medveďová Ovečková, lektorka varenia, žurnalistka a autorka projektu Cookučka, venuje sa zážitkovému vzdelávaniu v oblasti stravovania a popularizácii zdravej stravy v školách
 
Radoslav Židek, odborník na výživu, stravovanie seniorov, nové skupiny potravín známe ako new food, súdny znalec v odbore potravinárstva, SPU Nitra
 
Moderuje:
Ladislav Miko, vedec, pôdny biológ, ekológ, vysokoškolský pedagóg, poradca súčasnej ministerky životného prostredia ČR, do konca roka 2021 vedúci Zastúpenia EK na Slovensku
 
Podujatie organizuje Europe Direct Žilina v spolupráci s Nadáciou POLIS.