POTRAVINY NA NAŠICH STOLOCH

Galéria Prinášame Vám fotogalériu a záznam z podujatia.Zdroj: Nadácia PolisFotografie: Richard Kohler Predošlé Ďalšie Záznam Diskusia o tom, ako by mal vyzerať náš potravinový systém, o ekologickom hospodárení, udržateľnej produkcii zdravých a bezpečných potravín, o tom, či vieme zabezpečiť potravinovú sebestačnosť v Európe, na Slovensku. Rozprávanie aj o pôde ako zdroji nášho zdravia - kedy orať a kedy použiť bezorbovú technológiu, ako z vypestovaných potravín pripraviť hodnotné jedlo. Diskusia aj o tom, či dokáže EÚ a jej politiky pružne zareagovať na krízové situácie pri získavaní potravinárskych komodít.  Vstup je voľný.  PIATOK 11. NOVEMBRA 2022 O 16:30, Nadácia Polis Vysielať budeme aj online. Sledujte nás na www.youtube.com/nadaciapolis Hostia:Róbert Dohál, predseda PD Krakovany, ktoré hospodári bez orby a umelých hnojív Katarína Medveďová Ovečková, lektorka varenia, žurnalistka a autorka projektu Cookučka, venuje sa zážitkovému vzdelávaniu v oblasti stravovania a popularizácii zdravej stravy v školách Jozef Golian - odborník v oblasti bezpečnosti a kontroly potravín, potravinových systémov, osobnosť potravinárstva za rok 2021 a podpredseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Ján Pátek, komunikačný manažér Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Moderuje: Martin...
Viac info

SENIOR EURÓPAN 2022 – Slávnostné vyhodnotenie

Informačné centrum Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA, v spolupráci s Mestom Žilina, slávnostne ukončila premiérový ročník regionálnej súťaže Senior Európan 2022. Víťazné družstvá z jednotlivých centier s napätím očakávali, kto sa stane celkový víťaz vedomostnej súťaže SENIOR EURÓPAN 2022. Na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa uskutočnilo 14.10.2022, sa v priestoroch Mestského úradu Žilina všetci súťažiaci stretli v priateľskej atmosfére, pri dobrej kávičke a malom občerstvení. Manažérka centra Europe Direct Žilina, PhDr. Alena Mičicová, vyhodnotila pilotný ročník súťaže a taktiež prezradila výsledky. Tento rok to bolo nesmierne vyrovnané, pretože o prvom mieste musela rozhodnúť až prémiová otázka. Napokon sa celkovým víťazom SENIOR EURÓPAN 2022 stalo družstvo ĎUBIBI z Denného centra JAS-Bytčica. Hlavnú cenu, automatický kávovar, odovzdal do rúk víťaziek primátor mesta Žilina, Mgr. Peter Fiabáne.Všetkým ďakujeme za účasť a víťazom srdečne GRATULUJEME! Veríme, že o rok sa stretneme opäť. Slávnostné vyhodnotenie Predošlé Ďalšie Informácie o súťaži Poslaním vedomostnej súťaže bolo zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi seniormi v regióne. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o...
Viac info

SENIOR EURÓPAN 2022 – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

Informačné centrum Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA, v spolupráci s Mestom Žilina, vyhlasuje premiérový ročník regionálnej súťaže Senior Európan 2022. Poslaním vedomostnej súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi seniormi v regióne. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a pamätihodnostiach EÚ.Každé prihlásené denné centrum seniorov súťaži jednotlivo. Súťaž sa uskutoční prezenčnou formou v priestoroch jednotlivých prihlásených centier, alebo v priestoroch Univerzitnej knižnice UNIZA. V každom dennom centre pre seniorov môžu súťažiť maximálne 3 súťažné tímy, pozostávajúce minimálne z troch a najviac z piatich členov. Víťazné tímy budú reprezentovať jednotlivé centrá na slávnostnom vyhodnotení 14.10.2022 o 13:00 hod. v priestoroch Mestského úradu Žilina.Hlavná cena pre víťazné centrum je AUTOMATICKÝ KÁVOVAR. Registrácia Uzávierka prijímania prihlášok je do 12. septembra 2022. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na danej e-mailovej adrese, alebo na tel. čísle +421 908 928 488. Štatút súťaže SE 2022 Po uzatvorení prihlášok Vám pošleme zoznam materiálov, z ktorých súťažiaci môžu čerpať vedomosti. Záštitu nad súťažou v roku 2022 prevzala viceprimátorka mesta Žilina, Ing. Barbora Birnerová, PhD.  Galéria JAS BYTČICA Predošlé Ďalšie Denné centrum...
Viac info