COVID-19: podniknuté kroky zo strany EK

Najnovšie správy o opatreniach EÚ v súvislosti s COVID-19 Prečítajte si najnovšie informácie o opatreniach prijatých na európskej úrovni v súvislosti s koronavírusom (COVID-19).  Klikni tu Opatrenia v reakcii na koronavírus Európska komisia koordinuje spoločnú európsku reakciu na pandémiu koronavírusu. Prijímame rázne opatrenia na posilnenie našich sektorov verejného zdravia a na zmiernenie sociálno-ekonomického vplyvu v Európskej únii. Mobilizujeme všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii, aby sme pomohli našim členským štátom pri koordinácii ich vnútroštátnych reakcií a aby sme poskytovali objektívne informácie o šírení vírusu a účinnom úsilí o jeho obmedzenie. Predsedníčka von der Leyenová zriadila tím zodpovedný za boj proti koronavírusu na politickej úrovni s cieľom koordinovať našu reakciu na pandémiu.Počas tejto krízy krajiny, regióny a mestá v celej Európskej únii podávajú pomocnú ruku svojim susedom a tým, ktorí sú v núdzi: darcovstvo ochranných prostriedkov, ako sú rúška, cezhraničné ošetrenie chorých pacientov a zabezpečenie návratu domov pre uviaznutých cestujúcich. Toto je príkladný prejav európskej solidarity.Viac videopríhovorov predsedníčky Ursuly von der Leyenovej  Pre viac info. klikni tu Časový prehľad opatrení EÚ Kompletný časový prehľad...
Viac info

Ašpirujúci novinári sa môžu prihlásiť do súťaže Youth4Regions

Európska komisia dnes otvorila 5. ročník súťaže Youth4Regions pre študentov žurnalistiky a mladých novinárov. Z účastníkov z členských, susedných aj pristupujúcich krajín EÚ porota vyberie 33 uchádzačov programu Youth4Regions, ktorá sa stretnú v Bruseli počas Týždňa regiónov a miest. V rámci programu sa môžu zúčastniť rôznych školení od skúsených novinárov a navštíviť inštitúcie EÚ a mediálne organizácie. Ašpirujúci novinár alebo novinárka sa môže zúčastniť aj ceny Megalizzi – Niedzielskij, ktorá bude udelená 12.  októbra. #Youth4Regions je program Európskej komisie, ktorý študentom žurnalistiky a mladým novinárom pomáha zistiť, ako EÚ pomáha pri rozvoji regiónov a pri posilnení hospodárskej a sociálnej súdržnosti znižovaním rozdielov medzi regiónmi EÚ. Prihlasovací formulár a podmienky účasti sú k dispozícii na webovej stránke programu. Záujemci sa môžu prihlásiť do 12. júla.  COVID-19: doteraz podniknuté kroky zo strany EK:Všetky opatrenia EK – aj podľa oblastíČasový prehľad opatrení EK v reakcii na koronakrízuŠpecializovaná stránka na boj proti dezinformáciám v súvislosti s ochorením COVID-19 Oficiálne stanovisko Európskej komisieo....
Viac info

Správa o stave Únie: Komisia zvyšuje ambície v oblasti klímy a navrhuje zníženie emisií do roku 2030 o 55 %

V nadväznosti na včerajší prejav o stave Únie Európska komisia dnes predložila svoj plán znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Tento ambiciózny zámer je pre nasledujúce desaťročie smerom  k dosiahnutiu klimatickej neutrálnosti do roku 2050. Tento cieľ je založený na posúdení vplyvu jeho sociálnych, hospodárskych a environmentálnych dôsledkov, z ktorého  vyplýva, že takéto smerovanie je realistické a uskutočniteľné. Tento ambicióznejší prístup zároveň poukazuje na celosvetové vedúce postavenie EÚ pred nadchádzajúcou konferenciou OSN o zmene klímy (COP26). Komisia:predložila zmenu navrhovaného európskeho právneho predpisu v oblasti klímy a zahrnula doň cieľ zníženia emisií do roku 2030 o najmenej 55 %vyzvala Parlament a Radu, aby potvrdili tento cieľ ako nový vnútroštátne stanovený príspevok EÚ v rámci Parížskej dohody a do konca tohto roka ho predložili na zaradenie do Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy,predstavila legislatívne návrhy, ktoré sa majú predložiť do júna 2021 v záujme dosiahnutia spomínaného nového cieľa, vrátane: revízie a rozšírenia systému EÚ na obchodovanie s emisiami, prispôsobenia nariadenia o spoločnom...
Viac info