38 miliónov EUR na ochranu kritickej infraštruktúry pred počítačovými hrozbami

Komisia dnes oznámila, že prostredníctvom programu Horizont 2020 poskytne viac ako 38 miliónov EUR na podporu niekoľkých inovačných projektov v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry pred počítačovými a fyzickými hrozbami a na zvýšenie inteligentnosti a bezpečnosti miest. Tri projekty (SAFETY4RAILS, 7SHIELD a ENSURESEC) budú pracovať na zlepšení prevencie, odhaľovania, reakcie a zmierňovania kybernetických a fyzických hrozieb pre metro a železničné siete, infraštruktúru pozemného priestoru a satelity, ako aj služby elektronického obchodu a doručovania. Dva ďalšie projekty (IMPETUS a S4ALLCITIES) sa zameriavajú na zvýšenie odolnosti mestských infraštruktúr a služieb a na ochranu občanov v prípade bezpečnostných incidentov vo verejných priestoroch. Podpora je súčasťou záväzku EÚ vybudovať silnú kultúru kybernetickej bezpečnosti a lepšie schopnosti odolávať potenciálnym kybernetickým hrozbám a útokom a účinne na ne reagovať.Otázky a odpovedeProjektyHorizont 2020 ...
Viac info

Pozvánka na online diskusiu: Financovanie európskej obnovy

Pozývame vás na online diskusiu k návrhu Fondu obnovy, ktorý predstavila Európska komisia koncom mája. Komisia chce do rekonštrukcie európskej ekonomiky po koronakríze investovať jeden bilión eur a peniaze má získať na finančných trhoch, pomocou záruk spoločného európskeho rozpočtu. Cieľom diskusie je hľadať efektívnu európsku odpoveď na hospodárske dôsledky koronakrízy a zameria sa pozíciu Slovenska, spôsob rozdelenia prostriedkov a nástroj, ktoré budú pri obnove použité. Diskutovať bude Lívia Vašáková, vedúca tímu ekonomických analýz Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Martin Klus, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a poslanci Európskeho parlamentu Ivan Štefanec (EPP), Robert Hajšel (S&D) a Michal Šimečka (Renew Europe). Podujatie organizuje Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a EURACTIV Slovensko a moderovať ho bude Zuzana Gabrižová (EURACTIV Slovensko).Viac informáciíRegistrácia...
Viac info

Eurobarometer: Problémy s korupciou na Slovensku vníma 87 % opýtaných

Eurobarometer: Problémy s korupciou na Slovensku vníma 87 % opýtaných Európska komisia dnes zverejnila výsledky najnovšieho špeciálneho prieskumu Eurobarometer o korupcii. Podľa jeho výsledkov je pre veľkú väčšinu Európanov (69 %) korupcia neprijateľná a viac ako sedem z desiatich Európanov verí, že korupcia je v ich krajine rozšírená. To, že na Slovensku je rozšírená korupcia vníma 87 % opýtaných, pričom 52 % si myslí, že sa jej miera za posledné tri roky zvýšila. 41 % opýtaných Slovákov tvrdí, že korupcia ovplyvňuje ich každodenný život, zatiaľ čo v Európe si to myslí 26 % respondentov. Slováci (80 % ) vnímajú korupciu ako v národných verejných inštitúciách, tak aj v miestnych alebo regionálnych inštitúciách (74 %). Dávanie alebo branie úplatkov a zneužívanie moci je podľa slovenských respondentov využívané najmä v systéme zdravotnej starostlivosti (54 %), v politických stranách (53 %) a na súdoch (53 %), ale aj u politikov na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni (49 %) a u úradníkov, ktorí vydávajú stavebné povolenia (48 %). No, pri otázke, či...
Viac info