Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k farmaceutickej stratégii

Európska komisia zahájila verejnú online konzultáciu o farmaceutickej stratégii pre Európu.  V nadväznosti na pandémiu ochorenia COVID-19 sa stratégia zameria na zabezpečenie dodávok bezpečných a cenovo dostupných liekov do Európy s cieľom uspokojiť potreby pacientov a podporovať európsky farmaceutický priemysel, aby zostal inovátorom a svetovým lídrom. Konzultácia bude trvať tri mesiace (do 15. septembra) a bude pozostávať z otázok, ktoré sa zameriavajú na kľúčové témy: strategická autonómia a výroba liekov, prístup k dostupným liekom, inovácia, environmentálna udržateľnosť. Farmaceutická stratégia bude obsahovať nový návrh programu EÚ4Health a bude v súlade s programom Horizont Európa v oblasti výskumu a inovácií. 2. júna 2020, Európska komisia navyše začala konzultácie o strategickom pláne, ktoré budú trvať do 7. júla. Viac informácií: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1065...
Viac info

„Re-open EU”: webová platforma na bezpečné obnovenie voľného pohybu v EÚ

Komisia dnes spúšťa webovú platformu „Re-open EU" Tá obsahuje základné informácie umožňujúce bezpečné obnovenie voľného pohybu a cestovného ruchu v celej Európe. Cieľom platformy je, aby ľudia mohli bez obáv plánovať svoje cesty a dovolenky počas leta i po ňom, a preto bude poskytovať informácie v reálnom čase týkajúce sa hraníc, dostupných dopravných prostriedkov, cestovných obmedzení, opatrení v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti, ako sú napríklad obmedzenie fyzického kontaktu alebo nosenie rúšok, ako aj ďalšie praktické informácie pre cestujúcich. Platforma „Re-open EU" je jedným z opatrení, ktoré Komisia oznámila vo svojom balíku venovanom opatreniam v cestovnom ruchu a doprave z 13. mája s cieľom pomôcť pri bezpečnom obnovení cestovania a cestovného ruchu v EÚ pri súčasnom dodržiavaní potrebných preventívnych zdravotných opatrení. Platforma „Re-open EU" bude slúžiť ako kľúčový referenčný bod pre každého, kto cestuje v EÚ, pretože sústreďuje na jednom mieste aktuálne informácie Komisie a členských štátov. Umožní prehliadať si informácie o jednotlivých krajinách za každý členský štát EÚ prostredníctvom interaktívnej mapy ponúkajúcej aktuálne informácie o platných vnútroštátnych opatreniach a praktické rady pre návštevníkov v krajine. Platforma je ľahko dostupná na počítačoch a mobilných telefónoch a príslušné informácie sú k dispozícii...
Viac info

Konzultácie k zelenej obnove

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu v rámci iniciatívy „vlna renovácie" Tá by mala zahŕňať konkrétne opatrenia na podporu renovácie budov v EÚ, tak verejných, ako aj súkromných, na budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Budovy sú zodpovedné za 40 % spotreby európskej energie a 36 % emisií skleníkových plynov v EÚ. Energeticky účinnejší stavebný fond by tak významne prispel k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody a renovácie sú súčasťou plánu obnovy, ktorý Komisia predložila. Komisia konzultuje najmä zvýšenie miery a kvality renovácií budov prostredníctvom regulačných, politických a finančných nástrojov. Konzultácia potrvá do 9. júla a prijatá spätná väzba priamo prispeje k návrhom, ktoré má Komisia predložiť spolu s akčným plánom po lete.Komisia zahájila aj cielenú konzultáciu k vytvoreniu európskej normy v oblasti zelených dlhopisov, ktorá bude otvorená do 2. októbra 2020. Oficiálna norma EÚ o zelených dlhopisoch by mohla posilniť medzinárodnú úlohu eura a pomôcť konsolidovať EÚ ako globálny uzol zeleného financovania. Zelené dlhopisy sa stávajú obľúbené najmä pre investorov, ktorí hľadajú spôsoby na financovanie prechodu na environmentálne udržateľné hospodárstvo...
Viac info