Španielsko, ktoré v tomto polroku predsedá Rade EÚ, sa rozhodlo usporiadať prvý európsky športový kongres EUSC. Toto medzinárodné stretnutie bude zamerané na európsku perspektívu športu, prípravu a realizáciu inovatívnych projektov a internacionalizáciu inštitúcií súvisiacich so športom a mobilitou ich zamestnancov. Bude slúžiť aj ako propagácia programu Erasmus+ Sport.💡
Organizátormi kongresu sú mesto Gijón na severe Španielska, kde sa 20. – 22. septembra kongres koná, ďalej univerzita v Oviede ako akademický partner a Španielsky olympijský výbor ako športový partner. Okrem fyzickej akcie bude EUSC aj v online forme a okrem toho bude možné si ešte jeden rok digitálne dokumenty z kongresu prezrieť, šíriť výsledky svojich projektov a prezentovať nápady. 
 
Registrácia a podrobné informácie o programe nájdete tu https://sportcongress.eu/