EÚ si nedávno stanovila cieľ dosiahnuť do roku 2030 aspoň 42,5 % energie z obnoviteľných zdrojov, no má ambície dosiahnuť až 45 %. Na to treba masívne zvýšiť inštalovaný výkon veterných parkov s očakávaným rastom z 204 GW v roku 2022 na viac ako 500 GW v roku 2030. Hoci je odvetvie veternej energie historickým úspechom EÚ, jeho budúci rast čelí celému radu jedinečných výzev: nedostatočnému a neistému dopytu, pomalému a zložitému udeľovaniu povolení, nedostatočnému prístupu k surovinám, vysokej inflácii a cenám komodít, nepriaznivej koncepcii vnútroštátnych verejných súťaží, rastúcemu tlaku zo strany medzinárodných konkurentov a rizikám súvisiacim s dostupnosťou kvalifikovanej pracovnej sily. Európska komisia dnes predkladá európsky akčný plán pre odvetvie veternej energie s cieľom zabezpečiť, aby sa pri prechode na čistú energiu nezabudlo na konkurencieschopnosť priemyslu a aby veterná energia bola aj naďalej úspechom EÚ. Akčný plán pomôže zachovať zdravý a konkurencieschopný dodávateľský reťazec veternej energie s jasnou a bezpečnou databázou projektov, prilákať potrebné financovanie a súťažiť za rovnakých podmienok na celom svete.  Sprevádza ho oznámenie o plnení ambícií EÚ v oblasti energie na mori vrátane veternej energie, pričom nadväzuje na stratégiu EÚ v oblasti energie na mori prijatú pred tromi rokmi. 

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Informačný prehľad o európskom balíku predpisov o veternej energii

Oficiálne stanovisko Európskej komisie