Európska značka pre jazyky

Európska značka pre jazyky

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje v roku 2018 16. ročník súťaže EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY Európska značka pre jazyky je iniciatívou Európskej komisie, ktorá je zameraná na podporu jazykového vzdelávania. Jej hlavným cieľom je: zviditeľniť a oceniť projekty zamerané na jazykové vzdelávanie, podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe VÝZVA 2018 NA PREDKLADANIE PRIHLÁŠOK INZERCIA SAAIC     ...
Viac info
Čo teda robí EÚ pre mladých ľudí?

Čo teda robí EÚ pre mladých ľudí?

Erasmus - to snáď netreba ani pripomínať :) DiscoverEU - vlakové lístky zdarma po celej Európe. Európsky zbor solidarity - v rámci neho môžete pracovať na dobrovoľníckych projektoch v iných krajinách a získať tak cenné skúsenosti. Záruka pre mladých - jej cieľom je zabezpečiť pre mladých do 25 rokov kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže. Pri prijímaní rozpočtu EÚ sa Európsky parlament každý rok snaží o navýšenie prostriedkov na podporu zamestnanosti mladých. ...
Viac info