Digitálne osvedčenie EÚ o COVID-19: Európsky parlament a Rada dosiahli dohodu o návrhu Komisie

Komisia víta dnešnú predbežnú politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o nariadení, ktorým sa upravuje digitálne osvedčenie EÚ o COVID-19. To znamená, že osvedčenie (predtým nazývané digitálne zelené osvedčenie) je na dobrej ceste k tomu, aby bolo podľa plánu pripravené na používanie koncom júna. Dnešná dohoda sa dosiahla v rekordnom čase iba dva mesiace po predložení návrhu Komisie. Rokovania o osvedčení za Komisiu viedol komisár Didier Reynders v úzkej spolupráci s podpredsedami Věrou Jourovou a Margaritisom Schinasom a komisármi Thierrym Bretonom, Stellou Kyriakidesovou a Ylvou Johanssonovou. Politickú dohodu teraz bude musieť formálne prijať Európsky parlament a Rada. Nariadenie nadobudne účinnosť 1. júla, pričom sa stanoví obdobie šiestich týždňov na postupné zavádzanie pravidiel pre tie členské štáty, ktoré potrebujú viac času. Komisia bude zároveň naďalej podporovať členské štáty pri finalizácii ich vnútroštátnych riešení na vydávanie a overovanie digitálneho osvedčenia EÚ o COVID-19 a poskytovať im technickú a finančnú podporu pri pripájaní sa k bráne. Kľúčové prvky digitálnych osvedčení EÚ o COVID-19:·        bude pokrývať očkovanie, vykonanie testu a prekonanie ochorenia,·        bude k dispozícii v digitálnej a papierovej...
Viac info

Európsky vzdelávací priestor sa obohatí

Európske univerzity sú nadnárodné aliancie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z celej EÚ, ktoré sa združujú v prospech študentov, učiteľov a spoločností. Európska komisia predstavila ďalších 24 európskych univerzít, ktoré sa pripoja k prvým 17 alianciám inštitúcií vysokoškolského vzdelávania vybraným už v roku 2019. S finančnou podporou z programov Erasmus+ a Horizont 2020 prispievajú tieto univerzity k zlepšeniu kvality, začlenenia, digitalizácie a atraktívnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania. Spomedzi 62 žiadateľov bolo vybraných 24 nových európskych univerzít, ktoré zahŕňajú 165 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z 26 členských štátov a ďalších krajín zúčastňujúcich sa na programe Erasmus+ (ich zoznam nájdete v prílohe). Slovensko zastupujú Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita v Košiaciach a Univezita Komenského v Bratislave. Európske univerzity prehĺbia spoluprácu medzi svojimi inštitúciami, študentmi a zamestnancami a spoja fyzické i online zdroje, kurzy, odborné znalosti, údaje a infraštruktúru. Vďaka užšej spolupráci dokážu lepšie reagovať na výzvy, ktorým čelia počas fázy obnovy i po jej skončení, a podporovať inkluzívnu ekologickú a digitálnu transformáciu v prospech svojich študentov a všetkých Európanov....
Viac info

Program LIFE: Slovensko získalo ocenenie za inšpiratívny projekt na ochranu prírody

Európska komisia včera predstavila víťazov ocenenia LIFE 2021, ktoré súvisí s rovnomenným programom. Tento program je nástrojom na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Ocenenie LIFE získavajú inovatívne, inšpiratívne a účinné projekty v troch kategóriách: ochrana prírody, životné prostredie  a opatrenia v oblasti klímy. Cenu v oblasti ochrana prírody získalo tento rok aj Slovensko. Ďalšie úspešné projekty pochádzajú zo Španielska za ochranu životného prostredia a z Francúzska v oblasti ochrany klímy. Slovenský projekt LIFE Energy sa zameriava na ochranu vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení a zároveň podporuje hniezdenie a zlepšenie rehabilitácie zranených vtákov. V oblasti dlhej 77 km bolo v rámci projektu nainštalovaných 8 600 presmerovačov vtákov. Takéto zariadenia ročne ochránia 700 vtákov pred kolíziou s elektrickým vedením.Podrobnosti:Tlačová správa Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info