Infoseminár Európa pre občanov v EDIC Žilina – 6.november 2019!

Pozývame vás na novembrový infoseminár k programu Európa pre občanov do Žiliny!‼🇪🇺 6. November 2019 Na infoseminári sa oboznámite so všeobecnými informáciami o programe Európa pre občanov, s aktuálnymi výzvami a tiež so spôsobom financovania. REGISTRÁCIA je povinná! Registrovať sa môžete na http://bit.ly/registracia_zilina PRE KOHO JE SEMINÁR URČENÝ: -samospráva, vyššie územné celky a regionálne združenia, asociácie, -občianske združenia a neziskové organizácie, -univerzity, záujmové združenia a príspevkové organizácie VSTUPNÉ je zdarma! V prípade záujmu o ďalšie informácie, píšte na europapreobcanov.sk....
Viac info

Burza informácií v Žiline a návšteva ZŠ

Dve zaujímavé akcie v jeden deň 10. októbra sme sa zúčastnili na podujatí Burza informácií v Žiline, ktorú organizoval ÚPSVaR Žilina už po trinásty raz . Burza informácií je zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach regionálneho trhu práce, prezentáciu zamestnávateľov, stredných škôl a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina . Na tomto ročníku sa prezentovalo 24 stredných škôl a 14 zamestnávateľov. Podujatie sa začalo o 9.00 hod a trvalo do 14.00 hod. Návštevníci tejto burzy boli predovšetkým žiaci končiacich ročníkov základných škôl. Mali možnosť získať informácie o štúdiu na strednej škole sústredené na jednom mieste, okrem toho sa prezentovali aj zamestnávatelia, ktorí ponúkali možnosti, kde a ako sa po skončení tej ktorej strednej školy vedia mladí absolventi uplatniť. My sme ponúkali mladým návštevníkom tejto akcie informácie o EÚ, ktoré majú možnosť získať v našom ED-čku . Na burze boli návštevníkmi tiež uchádzači o zamestnanie, ktorí sa mohli informovať  o možnostiach zamestnať sa v tomto regióne, ale aj v zahraničí.Okrem tohto podujatia sme absolvovali aj návštevu jednej základnej školy v Žiline, kde sme formou prednášky...
Viac info