Dve zaujímavé akcie v jeden deň

10. októbra sme sa zúčastnili na podujatí Burza informácií v Žiline, ktorú organizoval ÚPSVaR Žilina už po trinásty raz . Burza informácií je zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach regionálneho trhu práce, prezentáciu zamestnávateľov, stredných škôl a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina . Na tomto ročníku sa prezentovalo 24 stredných škôl a 14 zamestnávateľov. Podujatie sa začalo o 9.00 hod a trvalo do 14.00 hod. Návštevníci tejto burzy boli predovšetkým žiaci končiacich ročníkov základných škôl. Mali možnosť získať informácie o štúdiu na strednej škole sústredené na jednom mieste, okrem toho sa prezentovali aj zamestnávatelia, ktorí ponúkali možnosti, kde a ako sa po skončení tej ktorej strednej školy vedia mladí absolventi uplatniť. My sme ponúkali mladým návštevníkom tejto akcie informácie o EÚ, ktoré majú možnosť získať v našom ED-čku . Na burze boli návštevníkmi tiež uchádzači o zamestnanie, ktorí sa mohli informovať  o možnostiach zamestnať sa v tomto regióne, ale aj v zahraničí.

Okrem tohto podujatia sme absolvovali aj návštevu jednej základnej školy v Žiline, kde sme formou prednášky s prezentáciou priblížili žiakom 7. ročníka históriu, inštitúcie Európskej únie. Následne sme ich niekoľkými otázkami preskúšali, čo si z prednášky zapamätali. Tí, ktorí boli v odpovediach úspešní, dostali od nás za odmenu drobné darčeky a sladkosti. 

Napriek časovej náročnosti, dopadli obidve akcie nášho ED-čka dobre, prezentovali sme EÚ na podujatí s veľkým  počtom návštevníkov a tiež sme navštívili žiakov základnej školy, aby sme im priblížili históriu a fungovanie Európskej únie.