Pozývame vás na novembrový infoseminár k programu Európa pre občanov do Žiliny!‼🇪🇺

6. November 2019

Na infoseminári sa oboznámite so všeobecnými informáciami o programe Európa pre občanov, s aktuálnymi výzvami a tiež so spôsobom financovania.

REGISTRÁCIA je povinná!
Registrovať sa môžete na http://bit.ly/registracia_zilina

PRE KOHO JE SEMINÁR URČENÝ:
-samospráva, vyššie územné celky a regionálne združenia, asociácie,
-občianske združenia a neziskové organizácie,
-univerzity, záujmové združenia a príspevkové organizácie

VSTUPNÉ je zdarma!
V prípade záujmu o ďalšie informácie, píšte na europapreobcanov.sk.